Poniedziałek 22 kwietnia 2019 Wydanie nr 4074
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2015-02-23
Data orzeczenia:
23 lutego 2015
Data publikacji:
13 września 2018
Sygnatura:
V U 6423/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wydział:
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Beata Łapińska
Hasła tematyczne:
Właściwość Miejscowa
Podstawa prawna:
art. 461 § 2 k.p.c. w zw. z art. 200 § 1 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt 6423/14

POSTANOWIENIE

Dnia 23 lutego 2015r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Beata Łapińska

po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2015 roku w Piotrkowie Tryb.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy Z. D.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.

o emeryturę pomostową

postanawia:

stwierdzić swoją niewłaściwość miejscową i przekazać sprawę Sądowi Okręgowemu – VIII Wydziałowi Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi jako właściwemu miejscowo i rzeczowo do jej rozpoznania.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 461 § 2 k.p.c. w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania strona odwołująca się od decyzji wydanej przez organ rentowy, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej. Natomiast art. 200 § 1 k.p.c. stanowi, że sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę sądowi właściwemu.

Jak wynika z akt sprawy wnioskodawczyni, Z. D., mieszka w L., a zatem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 roku w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2012r., poz. 1223 ze zm.) sądem właściwym do rozpoznania jej odwołania jest Sąd Okręgowy VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi.

Z tych też względów i na podstawie powołanych powyżej przepisów, należało orzec jak w postanowieniu.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.