Wtorek 19 marca 2019 Wydanie nr 4040
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łodzi z 2015-12-18
Data orzeczenia:
18 grudnia 2015
Data publikacji:
10 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
18 grudnia 2015
Sygnatura:
V Ko 578/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział:
V Wydział Karny Odwoławczy
Przewodniczący:
Grzegorz Gała
Protokolant:
sekr. sąd. Dorota Lerka
Hasła tematyczne:
Właściwość Sądu
Podstawa prawna:
art. 437§1 kpk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy
(Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557)

Sygn. akt V Ko 578/15

POSTANOWIENIE

Dnia 18.12.2015 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi , V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący – Sędzia S. O. Grzegorz Gała

Protokolant: sekr. sąd. Dorota Lerka

przy udziale Prokuratora: Jolanty Skowrońskiej

po rozpoznaniu w sprawie M. T., syna T. i J. z domu K., urodz. (...) w Z.

skazanego z art. 209§1 kk, w sprawie V K 1206/13 na skutek sporu o właściwość wszczętego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi z Sądem Rejonowym w Zabrzu

na podstawie art. 38 kpk

postanawia

rozstrzygnąć spór o właściwość w ten sposób, że wskazać Sąd Rejonowy w Zabrzu jako właściwy do rozpoznania sprawy w postępowaniu wykonawczym.

UZASADNIENIE

Analiza akt niniejszej sprawy prowadzi do wniosku, że dotychczas postępowanie wykonawcze w stosunku do skazanego toczyło się w Sądzie Rejonowym w Zabrzu. Orzeczenie wykonywał zatem nie sąd, który wydał wyrok, ale sąd, w którego okręgu skazany miał stałe miejsce pobytu. Było to zgodne z art. 3§1 kkw w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 lipca 2015 roku.

Należy uznać, że z chwilą przekazania orzeczenia do wykonania Sądowi Rejonowemu w Zabrzu, nastąpiła petryfikacja właściwości tego sądu i sytuacji tej nie zmienia wejście w życie nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego z dniem 01 lipca 2015 roku.

Wprawdzie obecne brzmienie art. 3§1 kkw jest kategoryczne, wskazuje jako sąd właściwy w postępowaniu wykonawczym sąd, który wydał orzeczenie, zaś ustawodawca nie przewidział żadnych przepisów przejściowych, to nie oznacza to bynajmniej konieczności przekazywania toczących się już w sprawach postępowań wykonawczych w innych sądach, sądowi, który orzeczenie wydał. Taka interpretacja jest nie do pogodzenia z ideą nowelizacji prawa, której przyświecał zamiar usprawnienia i przyspieszenia postępowania wykonawczego.

Wszystkie poprzednie nowelizacje prawa w tym zakresie zawierały przepis, mówiący o petryfikacji właściwości i konieczności kontynuowania postępowania wykonawczego przez sąd dotychczas właściwy. Zatem wykładnia celowościowa i historyczna wskazuje na konieczność uzupełnienia luki w tym zakresie poprzez przyjęcie powyższej konstrukcji. Warto dodać, że na identycznym stanowisku stanął Sąd Apelacyjny w Łodzi, w sprawie II AKo 177/15, wydając postanowienie z dnia 29.07.2015 roku.

Z tych względów Sąd Okręgowy orzekł jak wyżej.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.