Środa 16 stycznia 2019 Wydanie nr 3978
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-04-22
Data orzeczenia:
22 kwietnia 2014
Data publikacji:
14 marca 2018
Data uprawomocnienia:
22 kwietnia 2014
Sygnatura:
III Cz 454/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Sędzia Krystyna Hadryś
Sędziowie:
Barbara Braziewicz
Roman Troll
Hasła tematyczne:
Wyjawienie Majątku
Podstawa prawna:
art. 385 k.p.c., art. 397 § 1 k.p.c., art. 397 § 2 k.p.c., art. 13 § 2 k.p.c., art. 918 1 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt III Cz 454/14

POSTANOWIENIE

Dnia 22 kwietnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Krystyna Hadryś

Sędziowie: SO Barbara Braziewicz

SR (del.) Roman Troll (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2014 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku wierzyciela Z. C.

przeciwko dłużnikowi L. P.

o wyjawienie majątku

na skutek zażalenia wierzyciela Z. C.

od postanowienia Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim

z dnia 20 listopada 2013 r., sygn. akt I Co 164/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSR (del.) Roman Troll SSO Krystyna Hadryś SSO Barbara Braziewicz

Sygn. akt III Cz 454/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 20 listopada 2013 r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim umorzył postępowanie w sprawie o wyjawienie majątku wskazując, iż dłużnik złożył wykaz majątku wraz z przyrzeczeniem w dniu 4 czerwca 2013 r. przed Sądem Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim w sprawie o sygnaturze akt I Co 272/13. Orzeczenie to oparto na treści art. 9181 kpc i art. 355 kpc w związku z art. 13 § 2 kpc.

Zażalenie na to postanowienie złożył wierzyciel opisując tok postępowania w różnych sprawach od wyroku z dnia 2 września 2009 r. oraz wskazując, iż w sprawie I Co 272/13 dłużnik nie został pouczony o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego wykazu majątku i wniósł o unieważnienie złożonego przez dłużnika w dniu 4 czerwca 2013 r. wykazu majątku.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne i dlatego zostało oddalone.

Zgodnie z art. 9181 kpc dłużnik, który złożył przyrzeczenie lub do którego zastosowano środki przymusu, obowiązany jest do złożenia nowego wykazu i przyrzeczenia na żądanie tego samego lub innego wierzyciela, gdy od złożenia przyrzeczenia lub wyczerpania środków przymusu upłynął okres jednego roku.

W rozpoznawanej sprawie Sąd Rejonowy w dniu 20 listopada 2013 r. prawidłowo ustalił, iż dłużnik w dniu 4 czerwca 2013 r. w innej sprawie (I Co 272/13) złożył wykaz majątku wraz z przyrzeczeniem. Ta okoliczność była wystarczająca do negatywnego rozpoznania wniosku wierzyciela o wyjawienie majątku. Dłużnik jest bowiem zobowiązany złożyć kolejny wykaz majątku i przyrzeczenie, gdy od złożenia przyrzeczenia upłynął rok czasu. Jednocześnie w sprawie I Co 272/13 dłużnik został przed odebraniem przyrzeczenia pouczony o odpowiedzialności karnej ( vide k. 27 i 28 akt Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim o sygn. I Co 272/13), gdyż przed odebraniem przyrzeczenia uprzedza się o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (por. art. 304 kpc w związku z art. 13 § 2 kpc).

W rozpoznawanej sprawie rok czasu od złożenia przyrzeczenia przez dłużnika przy złożeniu wykazu majątku (I Co 272/13) jeszcze nie upłynął, dlatego też nie było możliwym nakazanie mu złożenia kolejnego wykazu majątku. Złożenie ewentualnego wniosku o wyjawienie majątku przeciwko dłużnikowi będzie mogło być skuteczne po 4 czerwca 2014 r.

W tym stanie sprawy zarzuty wierzyciel nie mogły zostać uwzględnione biorąc pod uwagę art. 9181 kpc i prawidłowo ustalony stan faktyczny.

Mając powyższe na uwadze, w oparciu o art. 385 kpc i art. 397 § 1 i 2 kpc w związku z art. 13 § 2 kpc i art. 9181 kpc, należało oddalić zażalenie jako bezzasadne.

SSR (del.) Roman Troll SSO Krystyna Hadryś SSO Barbara Braziewicz

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.