Poniedziałek 10 grudnia 2018 Wydanie nr 3941
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Krakowie z 2014-12-18
Data orzeczenia:
18 grudnia 2014
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
18 grudnia 2014
Sygnatura:
I ACo 50/14
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Krakowie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Wojciech Kościołek
Sędziowie:
Maria Kus Trybek
Grzegorz Krężołek
Hasła tematyczne:
Wyłączenie Sędziego
Podstawa prawna:
art. 49 kpc i 44 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. I ACo 50/14

POSTANOWIENIE

Dnia 18 grudnia 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Wojciech Kościołek (spr.)

Sędziowie: SA Maria Kus Trybek

SA Grzegorz Krężołek

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 grudnia 2014 r. w Krakowie

sprawy z wniosku B. U. (1)

przy uczestnictwie R. U. i A. U.

o podział majątku wspólnego i zniesienie współwłasności

na skutek wniosku uczestnika R. U. o wyłącznie sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Tarnowie w osobach : E. P., A. B., I. P., W. G., B. G.,, E. G., M. K., M. S. (1), M. S. (2), A. M., W. Z. (1), oraz żądań wskazanych wyżej sędziów ( z wyłączeniem W. G.) o wyłączenie oraz tożsamych żądań sędziów w osobach : J. B., K. B., P. K., T. K., N. L., J. L., M. M., T. N., B. S., J. S., , A. S., R. W., B. W., W. Z. (2), K. K., D. P.

postanawia:

I.  wyłączyć od rozpoznania sprawy sędziów Sądu Okręgowego w Tarnowie w osobach:

E. P., A. B., I. P., W. G., B. G., E. G., M. K., M. S. (1), M. S. (2), A. M., W. Z. (1), J. B., K. B., P. K., T. K., N. L., J. L., M. M., T. N., B. S., J. S., A. S., R. W., B. W., W. Z. (2), K. K. i D. P. ;

II.  umorzyć postępowanie w przedmiocie wyłączenia sędziego W. G.

III.  wyznaczyć Sąd Okręgowy w Nowym Sączu dla rozpoznania apelacji wnioskodawcy i uczestnika od postanowienia Sądu Rejonowego w Tarnowie z dnia 2 lipca 2014r. sygn. akt I Ns 909/12.

Sygn. akt I A Co 50/14

UZASADNIENIE

Z treści oświadczeń wskazanych sędziów wynika, że fakt powinowactwa wnioskodawczyni z sędzią Sądu Okręgowego w Tarnowie może wywoływać wątpliwości co do bezstronności sędziów i co za tym idzie wskazani sędziowie złożyli wnioski o ich wyłączenie od orzekania w sprawie. Analogiczne okoliczności wobec części sędziów stanowiły podstawę wniosku o ich wyłączenie złożonego w sprawie przez uczestnika R. U..

W ocenie Sądu Apelacyjnego – skoro zewnętrznym wyrazem (skutkiem) treści oświadczeń sędziów jest obiektywnie usprawiedliwiona teza o zagrożeniu dla zachowania przez sędziów bezstronności przy rozstrzyganiu o sprawie wszczętej przez B. U. (2), to i nie ma podstaw dla innego orzeczenia jak to, które przyjęto w punkcie I postanowienia, a to na podstawie art. 49 k.p.c.

W punkcie II i III postanowienia orzeczono na podstawie art.355 § 1 i 2 oraz 44 k.p.c., albowiem pozostały w Sądzie Okręgowym w Tarnowie sędzia ( nie objęty rozstrzygnięciem o wyłączeniu) z przyczyn faktycznych (usprawiedliwiona nieobecność w pracy) nie może podjąć w składzie tego sądu skutecznych prawnie czynności.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.