Środa 22 maja 2019 Wydanie nr 4104
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Białymstoku z 2015-01-16
Data orzeczenia:
16 stycznia 2015
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
16 stycznia 2015
Sygnatura:
II AKo 8/15
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Alina Kamińska
Sędziowie:
Andrzej Czapka
Janusz Sulima
Protokolant:
Agnieszka Rezanow-Stöcker
Hasła tematyczne:
Wyłączenie Sędziego
Podstawa prawna:
art. 41 § 1 k.p.k.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt II AKo 8/15

POSTANOWIENIE

Dnia 16 stycznia 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku, w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący

:SSA Alina Kamińska (spr.)

Sędziowie

:SSA Andrzej Czapka

SSA Janusz Sulima

Protokolant

:Agnieszka Rezanow-Stöcker

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Białymstoku – Beaty Kwiećkowskiej – delegowanej do Prokuratury Apelacyjnej

po rozpoznaniu w sprawie E. M.

wniosku Sądu Okręgowego w Ostrołęce

o wyłączenie sędziów Sądu Okręgowego w Ostrołęce od rozpoznaniasprawy II Ko 351/14 o wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego w Ostrołęce od rozpoznania zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa

na podstawie art. 41§1 k.p.k. w zw. z art. 42 § 1 i 4 k.p.k.

postanawia:

wniosku o wyłączenie sędziów Sądu Okręgowego w Ostrołęce od rozpoznawania sprawy II Ko 351/14 nie uwzględnić

UZASADNIENIE

Przewodniczący Wydziału II Karnego Sądu Okręgowego w Ostrołęce przekazał Sądowi Apelacyjnemu w Białymstoku - do dalszych decyzji - akta sprawy II Ko 351/14 ((...) Sądu Rejonowego w Ostrołęce) wraz z oświadczeniami wszystkich sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce o wyłączenie ich od rozpoznania wniosków sędziów Sądu Rejonowego w Ostrołęce o wyłączenie ich od rozpoznania zażalenia E. M. na postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie 3 Ds. (...).

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Sąd Apelacyjny nie dopatrzył się istnienia w niniejszej sprawie okoliczności, o których mowa w art. 41 § 1 k.p.k., tj. mogących wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziów Sądu Okręgowego w Ostrołęce przy orzekaniu w kwestii wyłączenia sędziów Sądu Rejonowego w Ostrołęce i ewentualnie przekazania sprawy innemu sądowi równorzędnemu w trybie art. 42 § 4 k.p.k. i art. 43 k.p.k.

Wskazane w oświadczeniach sędziów Sądu Okręgowego w Ostrołęce(k. 44-56) okoliczności, tj. deklarowany przez E. M. brak zaufania do wszystkich sędziów orzekających w okręgu (...), ani też zainicjowanie przez nią postępowania w sprawie rzekomej korupcji w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce i Sądzie Okręgowym w Ostrołęce nie są tego rodzaju, że mogłaby wywoływać uzasadnioną, tzn. konkretną i racjonalną wątpliwość co do ich bezstronności w danej sprawie.

Należy podkreślić, że samo formułowanie pod adresem tych sędziów zarzutów popełnienia przestępstwa, a nawet ewentualne złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez nich przestępstwa nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania karnego in personam i nie stanowi okoliczności uzasadniającej zaistnienie wobec tych sędziów przesłanki iudex suspectus. Przyjęcie odmiennego stanowiska mogłoby prowadzić do obstrukcji procesowej, dając stronie możliwość – poprzez formułowanie pod adresem sędziów nawet niczym nie popartych zarzutów - dowolnego i nieograniczonego blokowania postępowania, bądź wpływania na to, którzy konkretnie sędziowie będą rozpoznawać jego sprawę.

Niezależnie od tego należy wskazać, że sędziowie Sądu Okręgowego w Ostrołęce nie będą orzekać co do meritum sprawy, tj. rozpoznawać zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie E. M., a tylko w osobnej kwestii wyłączenia sędziów. Z całą pewnością są oni w stanie w sposób obiektywny ocenić, czy w sprawie zachodzą podstawy do wyłączenia sędziów Sądu Rejonowego w Ostrołęce.

Końcowo podkreślić należy, że utrwalenie przekonania co do niezależności sądów i niezawisłości sędziów sprzeciwia się ich wyłączaniu od rozpoznania sprawy bez istotnych, obiektywnych przyczyn. Takie zaś nie występują w przedmiotowej sprawie.

Natomiast wyłączenie wszystkich sędziów danego sądu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości może nastąpić jedynie na podstawie art. 37 k.p.k. i pozostaje w wyłącznej kompetencji Sądu Najwyższego.

Z tych też względów Sąd Apelacyjny orzekł jak na wstępie.

A.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.