Sobota 21 lipca 2018 Wydanie nr 3799
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2015-01-15
Data orzeczenia:
15 stycznia 2015
Data publikacji:
10 kwietnia 2017
Sygnatura:
II Co 52/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Janusz Kasnowski
Sędziowie:
Aurelia Pietrzak
Tomasz Adamski
Hasła tematyczne:
Wyłączenie Sędziego
Podstawa prawna:
art. 48 i art. 49 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Co 52 / 15

POSTANOWIENIE

Dnia 15 stycznia 2015r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny – Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Janusz Kasnowski (spr.)

Sędziowie: SO Aurelia Pietrzak

SO Tomasz Adamski

po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2015r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku

J. Ż. i K. Ż. (wierzycieli)

przeciwko

E. N. (dłużniczki)

o egzekucję z nieruchomości

na skutek wniosku dłużniczki E. N. o wyłączenie od rozpoznania sprawy sędziów Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią: M. Ł., A. B., P. N., R. T., R. K., B. Ł. i W. K.

postanawia:

oddalić wniosek.

II Co 52/15

UZASADNIENIE

W sprawie egzekucyjnej prowadzonej przeciwko dłużniczce E. N. przez Komornika Sądowego T. M. pod nadzorem Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią (sygn. akt I Co 157/15) dłużniczka złożyła wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów tego Sądu od rozpoznania sprawy. Wśród argumentów wskazała na możliwość zmowy sądowniczo – komorniczej, przyzwalanie na świadome zaniżanie wartości nieruchomości i przyzwalanie na bezprawne działania komornika. Ważną przesłankę stanowią też – zdaniem dłużniczki – powiązania służbowe rozumiane jako osobiste między sędziami oraz komornikiem (wniosek dłużniczki – k.38 i 39).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Wniosek dłużniczki o wyłączenie sędziów nie znajduje żadnego uzasadnienia. Warunkiem uwzględnienia takiego wniosku jest wskazanie przyczyny uzasadniającej wyłączenie sędziego i przytoczenie okoliczności faktycznych, które chociaż uprawdopodobnią istnienie tej przyczyny (jak wymaga art.50 kpc). Sama subiektywna ocena wnioskodawcy nie poparta żadnymi racjonalnymi argumentami, snucie nieuzasadnionych podejrzeń czy niezadowolenie z przebiegu postępowania egzekucyjnego, nie daje żadnych podstaw do wyłączenia sędziego. Z pisemnych wyjaśnień złożonych przez każdego z sędziów Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią wskazanych w postanowieniu wynika jednoznacznie, że po ich stronie nie zachodzą okoliczności przewidziane w art.49 kpc, które mogłyby wywołać wątpliwości co do ich bezstronności (por. k.43, 45, 47 – 51). Nie zachodzą też ustawowe przyczyny wyłączenia któregokolwiek z sędziów objętych wnioskiem dłużniczki przewidziane w art.48 kpc. W tym stanie rzeczy Sąd Okręgowy oddalił wniosek dłużniczki, jako nieuzasadniony.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.