Sobota 20 lipca 2019 Wydanie nr 4163
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Waszawie z 2013-12-12
Data orzeczenia:
12 grudnia 2013
Data publikacji:
10 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
27 grudnia 2013
Sygnatura:
VI P 378/12
Sąd:
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
Wydział:
VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Monika Rosłan-Karasińska
Hasła tematyczne:
Wynagrodzenie Za Pracę W Godzinach Nadliczbowych
Podstawa prawna:
art. 182 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt VI P 378/12

POSTANOWIENIE

Dnia 12 grudnia 2013 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

Przewodniczący: SSR Monika Rosłan - Karasińska

po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2013 roku w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa R. S.

przeciwko P. G. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) z siedzibą w M. koło W.

o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

postanawia:

umorzyć postępowanie.

UZASADNIENIE

Powód R. S. w dniu 24 kwietnia 2012 r. wniósł pozew przeciwko o P. G. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) z siedzibą w M. koło W. o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

Postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 04 grudnia 2012 r. Sąd na podstawie art. 177 § 1 pkt 5 k.p.c. zawiesił postępowanie w sprawie.

Zgodnie z treścią art. 182 § 1 zdanie pierwsze k.p.c. sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również z przyczyn wskazanych w pkt 5 i 6 § 1 art. 177, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu.

W przedmiotowej sprawie żadna ze stron nie zgłosiła wniosku o podjecie postępowania, a od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania z powództwa wyżej wymienionego upłynął już okres jednego roku.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 182 § 1 k.p.c. i art. 183 k.p.c.

(...)

1.  (...)

2.  (...)

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.