Poniedziałek 24 września 2018 Wydanie nr 3864
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Krakowie z 2014-04-09
Data orzeczenia:
9 kwietnia 2014
Data publikacji:
13 października 2017
Data uprawomocnienia:
9 kwietnia 2014
Sygnatura:
II AKz 117/14
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Krakowie
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Krzysztof Marcinkowski
Sędziowie:
Beata Barylak-Pietrzkowska
Tomasz Duski
Protokolant:
st.sekr.sądowy Iwona Goślińska
Hasła tematyczne:
Wyrok Łączny ,  Kara Łączna
Podstawa prawna:
art.569 §1 kpk, 572 kpk, 85 kk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze
(Dz. U. z 1982 r. Nr 16, poz. 124)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt II AKz 117/14

POSTANOWIENIE

Dnia 9 kwietnia 2014 roku

Sąd Apelacyjny w Krakowie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący:

SSA Krzysztof Marcinkowski

Sędziowie:

SSA Tomasz Duski (spr.)

SSA Beata Barylak-Pietrzkowska

Protokolant:

st.sekr.sądowy Iwona Goślińska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej Barbary Jasińskiej

po rozpoznaniu w sprawie

E. M.

o wydanie wyroku łącznego

zażalenia wniesionego przez skazaną

na postanowienie Sądu Okręgowego w Tarnowie

z dnia 25 lutego 2014 roku, sygn. akt II K 3/14

w przedmiocie umorzenia postępowania o wydanie wyroku łącznego

na podstawie art. 437§ 1 kpk, art. 632 pkt 2 kpk i art. 29 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze

postanawia

I.  Utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie,

II.  Kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa,

III.  Zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz adw. T. D. 147, 60 (sto czterdzieści siedem 60/100) złotych, w tym 23% podatku VAT, tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu w postępowaniu odwoławczym.

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w Tarnowie postanowieniem z dnia 25 lutego 2014 r. sygn. II K 3/14:

I.  Na podstawie art. 572 kpk w zw. z art. 569 § 2 kpk w zw. z art. 85 kk umorzył postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego,

II.  Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze przyznał od Skarbu Państwa na rzecz obrońcy adw. T. D. kwotę 147, 60 zł tytułem zwrotu nie pokrytych w żadnej części kosztów pomocy prawnej udzielonej skazanej z urzędu,

III.  Na postawie art. 632 pkt 2 kpk kosztami procesu obciążył Skarb Państwa.

W uzasadnieniu postanowienia porównano daty popełnienia przestępstw i daty skazań i stwierdzono, że brak jest warunków do wydania wyroku łącznego.

Na postanowienie to zażaliła się skazana i nie formułując zarzutów ani wniosków stwierdziła, że: „… od momentu osadzenia w ZK za pierwsze przestępstwo nie minęło 5 lat, tylko 1,5 roku”, a także, iż prawnicy powiadomili, że przysługuje jej wyrok łączny.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje.

Zażalenie jest bezzasadne i to w stopniu oczywistym.

Z jego treści nie wynika nic, co mogłoby skutecznie podważyć treść zaskarżonego postanowienia. Postanowienie to jest w pełni akceptowane przez sąd odwoławczy i jego uważna lektura, w szczególności w zakresie oznaczonym liczbami 2a i 2b pozwoliłaby skazanej na zrozumienie, iż w sprawie brak jest warunków do orzeczenia wyroku łącznego.

Aby taki wyrok mógł zostać wydany i tym samym mogła być orzeczona kara łączna oba przestępstwa musiały być popełnione przed datą wydania pierwszego chronologicznie wyroku. W niniejszej sprawie odnośnie do przestępstw z art. 156§ 3 kk oraz z art. 163§ 1 pkt 1 kk popełnionych odpowiednio 3 listopada 2000 r. oraz 6/7 listopada 2000 r. został wydany wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie w dniu 18 marca 2003 r. (zmieniony wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 30 września 2003 r.). Po wydaniu tego wyroku, bowiem w dniu 31 marca 2006 r. skazana dopuściła się przestępstwa z art. 148§ 1 kk w zw. z art. 64§ 1 kk, odnośnie którego został orzeczony wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie w dniu 30 września 2009 r. (utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 18 lutego 2010 r.).

Dlatego też wydanie wyroku łącznego nie było możliwe.

Mając wszystko powyższe na uwadze orzeczono jak na wstępie na podstawie powołanych przepisów.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.