Czwartek 13 grudnia 2018 Wydanie nr 3944
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Krakowie z 2012-12-18
Data orzeczenia:
18 grudnia 2012
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
18 grudnia 2012
Sygnatura:
II AKo 171/12
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Krakowie
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Jacek Polański
Sędziowie:
Tadeusz Tokarski
Marek Długosz
Protokolant:
sekr. sądowy Anita Kus
Hasła tematyczne:
Wznowienie Postępowania
Podstawa prawna:
art.542 par.3 kpk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt II AKo 171/12

POSTANOWIENIE

Dnia 18 grudnia 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący:

SSA Jacek Polański (spr.)

Sędziowie:

SSA Tadeusz Tokarski

SSA Marek Długosz

Protokolant:

sekr. sądowy Anita Kus

po rozpoznaniu w sprawie

B. B. s. M.

skazanego za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

z urzędu

w przedmiocie wznowienia z urzędu postępowania zakończonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 2 października 2012 r. sygn. akt XII K 217/11

na podstawie art. 542 §3 k.p.k.

postanawia

stwierdzić brak podstaw do wznowienia z urzędu postępowania zakończonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 2 października 2012 r. sygn. akt XII K 217/11, utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 2 października 2012 r. sygn. akt IX Ka 1073/12,

UZASADNIENIE

B. B.- wyrokiem Sądu Rejonowego we Wrześni z dnia 7 grudnia 2010 r. sygn. akt II K 523/10 – został uznany za winnego przestępstwa z art. 286 § 1 k.k., polegającego na tym, że w dniu 20 stycznia 2010 r. we Wrześni województwa wielkopolskiego działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania doprowadził T. C.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 780 zł uiszczonych tytułem ceny i kosztów przesyłki telewizora (...)23’ (...) F. (...)zakupionego za pośrednictwem serwisu (...) na aukcji o numerze (...)wystawionej przez użytkownika o nicku „(...)i skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności.

B. B.- wyrokiem Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 23 marca 2012 r. sygn. akt XII 217/11 – uznany został za winnego przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. polegającego na tym, że w okresie od 18 do 20 stycznia 2010 r. w Warszawie doprowadził - w celu osiągnięcia korzyści majątkowej – W. G.do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 500 zł, za pomocą wprowadzenia go w błąd co do zamiaru przekazania zakupionego przez W. G.na aukcji za pośrednictwem, portalu internetowego (...).pl dekodera marki P. (...)o wartości 500 zł, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 7 marca 2007 r. do 7 stycznia 2008 r. kary 10 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 17 lipca 2003 r. sygn. akt V K 684/03 za umyślne przestępstwo podobne z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i skazany na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Powyższy wyrok Sadu Rejonowego w Kielcach został utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 2 października 2012 r. sygn. akt IX Ka 1073/12.

W piśmie z dnia 3 października 2012 r. skazany B. B.wniósł – na podstawie art. 542 § 3 k.p.k. – o wznowienie postępowania w sprawie Sądu Rejonowego w Kielcach sygn. akt XII K 217/11 i Sądu Okręgowego w Kielcach sygn. akt IX Ka 1073/12, a na podstawie art. 547 § 3 k.p.k. o uchylenie wyroków wydanych w tej sprawie i umorzenie postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k., wskazując, że w sprawie XII K 217/11 Sądu Rejonowego w Kielcach (IX Ka 1073/12 Sądu Okręgowego w Kielcach) skazany został za to samo przestępstwo, za które skazany został wyrokiem Sądu Rejonowego we Wrześni z dnia 7 grudnia 2010 r. sygn. akt II K 523/10, gdyż zachowania, za które został skazany tymi wyrokami stanowiły jeden czyn, mający na celu osiągnięcie korzyści majątkowej poprzez oszukanie dwóch osób za pośrednictwem portalu internetowego (...)

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Brak jest podstaw do wznowienia z urzędu postępowania zakończonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 2 października 2012 r. sygn. akt XII K 217/11, utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 2 października 2012 r. sygn. akt IX Ka 1073/12, albowiem w sprawie tej B. B.nie został skazany za ten sam czyn, za który skazany został wyrokiem Sądu Rejonowego we Wrześni z dnia 7 grudnia 2010 r. sygn. akt II K 523/10. Tożsamość pomiędzy tymi czynami nie zachodzi, bo choć zostały one popełnione mniej więcej w tym samym czasie i przy wykorzystaniu tego samego sposobu (tj. przy użyciu tego samego portalu internetowego), to jednak zostały dokonane na szkodę różnych pokrzywdzonych oraz poprzez zaoferowanie im do nabycia – w różnych aukcjach internetowych - różnych przedmiotów (w sprawie II K 523/10 Sądu Rejonowego we Wrześni telewizora, a w sprawie XII K 217/11 Sądu Rejonowego w Kielcach dekodera). Nie ma zatem takich czynności wykonawczych, składających się na przestępstwa w obu wskazanych wyżej sprawach, które byłyby dla nich wspólne.

Nie można też twierdzić, że czyny przypisane skazanemu w powołanych wyżej wyrokach Sądu Rejonowego we Wrześni z dnia 7 grudnia 2010 r. sygn. akt II K 523/10 i Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 23 marca 2012 r. sygn. akt XII 217/11 stanowią jeden czyn w rozumieniu art. 12 k.k., w sytuacji gdy nie zostało wykazane, by skazany podjął je „w wykonaniu z góry powziętego zamiaru”. Żadne bowiem ustalenia w tym zakresie nie zostały poczynione w sprawie XII 217/11 Sądu Rejonowego w Kielcach.

Wskazać natomiast należy na istniejącą – w związku z treścią art. 91 § 1 i 3 k.k. - możliwość objęcia wyrokiem łącznym obu skazań wymienionych w piśmie skazanego z dnia 3 października 2012 r.

Z tych powodów Sąd Apelacyjny nie stwierdził podstaw do wznowienia postępowania z urzędu, kosztami postępowania obciążając Skarb Państwa.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.