Wtorek 11 grudnia 2018 Wydanie nr 3942
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Warszawie z 2015-01-07
Data orzeczenia:
7 stycznia 2015
Data publikacji:
15 lutego 2018
Sygnatura:
XVII AmC 25236/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział:
XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
Przewodniczący:
Referendarz Sądowy Dorota Wiącek
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia
(Dz. U. z 1996 r. Nr 45, poz. 204)

Sygn. akt XVII AmC 25236/13

POSTANOWIENIE

Dnia 7 stycznia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie – XVII Wydział, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przewodniczący: Referendarz Sądowy Dorota Wiącek

po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2015 r. w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa T. A. , J. M. , M. H. , W. M. , Stowarzyszenie Ochrony (...) w Ł. , J. R.

przeciwko A. Z.

o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

postanawia:

1.  ustalić koszt publikacji wyroku z dnia 28 października 2014 r. na kwotę 630,70 zł (słownie: sześćset trzydzieści złotych 70/100),

2.  zarządzić pobranie od A. Z. kwoty 630,70 zł (słownie: sześćset trzydzieści złotych 70/100) na rzecz Skarbu Państwa Kasy Sądu Okręgowego w Warszawie,

3.  wyłożyć tymczasowo ze Skarbu Państwa- Kasy Sądu Okręgowego w Warszawie na rzecz Skarbu Państwa- Monitora Sądowego i Gospodarczego kwotę 630,70 zł (słownie: sześćset trzydzieści złotych 70/100) tytułem kosztu publikacji wydanego w sprawie wyroku.

(...)

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 28 października 2014 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarządził jego publikację na koszt pozwanego.

W wyniku uprawomocnienia się wyroku możliwe stało się określenie kosztu publikacji, który stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. Nr 45, póz. 204 z późn. zm.) wyniósł 630,70 zł.

Zgodnie z § 8 ust. 4 zd. 1 rozporządzenia, opłatę za ogłoszenie ustala się za ilość znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami, licząc po 0,70 zł. za jeden znak, nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie.

Z tych też względów należało orzec jak w sentencji na podstawie art. 83 ust. 2 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 7 i art. 8 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2010.90.594 ze zm.).

(...)

ZARZĄDZENIE

(...)

(...)

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.