Poniedziałek 18 lutego 2019 Wydanie nr 4011
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Warszawie z 2012-06-13
Data orzeczenia:
13 czerwca 2012
Data publikacji:
13 czerwca 2018
Sygnatura:
XVII AmC 32/12
Sąd:
Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział:
XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
Przewodniczący:
Jolanta de Heij-Kaplińska
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398)

sygn. akt XVII AmC 32/12

POSTANOWIENIE

Dnia 13 czerwca 2012 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

w następującym składzie:

Przewodnicząca: SSO Jolanta de Heij-Kaplińska

po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2012 roku w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Stowarzyszenia (...) z siedzibą w P.

przeciwko (...) Spółdzielni (...) w W.

o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

postanawia:

umorzyć postępowanie w sprawie.

SSO Jolanta de Heij-Kaplińska

UZASADNIENIE

Powód Stowarzyszenie (...) z siedzibą w P. wniósł pozew przeciwko (...) Spółdzielni (...) w W. o uznanie za niedozwolone postanowienia zamieszczonego we wzorcu umowy o nazwie (...) Klubu (...) o treści: „Konsument nie może obciążać organizatora za stopień użyteczności i funkcjonalności prezentów.” i zasądzenie kosztów postępowania.

Pozew został doręczony pozwanej 30 stycznia 2012 roku (k. 14).

Pozwana w odpowiedzi na pozew wniesionej 10 maja 2012 roku zaprzeczyła, by kwestionowana w powyższym regulaminie klauzula była stosowana przez pozwaną, gdyż treść powyższego regulaminu została zmieniona 28 grudnia 2012 roku i wniosła o oddalenie powództwa (k. 15).

Powód w piśmie procesowym wniesionym 7 maja 2012 roku (k. 29) złożył oświadczenie, że cofa pozew ze zrzeczeniem się roszczenia i wnosi o nieobciążanie żadnej ze stron kosztami niniejszego procesu.

Zawiadomienie o dokonanym cofnięciu pozwu zostało doręczone pozwanej na podstawie art. 479 9 § 1 k.p.c.

W dniu 18 maja 2012 roku pozwana w piśmie procesowym oświadczyła, że wyraża zgodę na cofnięcie pozwu (k. 32).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Cofnięcie pozwu jest czynnością dyspozytywną strony powodowej skutkującą umorzeniem postępowania, jeżeli spełnione są warunki przewidziane przez ustawodawcę, tj. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia aż do wydania wyroku. Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa oprócz obowiązku zwrotu kosztów.

W sprawie niniejszej nie zachodzą przeszkody wymienione w art. 203 § 4 k.p.c., które uzasadniałyby uznanie cofnięcia pozwu za niedopuszczalne. Wobec spełnienia przesłanek z art. 203 § 1 k.p.c. Sąd na podstawie art. 355 § 1 i 2 k.p.c. umorzył postępowanie.

Ponieważ powód w sprawie jest zwolniony od kosztów sądowych (art. 96 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U. z 2010 r., Nr 90, poz. 584), nie obciążono go opłatą od pozwu.

SSO Jolanta de Heij-Kaplińska

Zarządzenie:

(...)

SSO Jolanta de Heij-Kaplińska

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.