Wtorek 23 października 2018 Wydanie nr 3893
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Warszawie z 2013-11-08
Data orzeczenia:
8 listopada 2013
Data publikacji:
14 listopada 2017
Sygnatura:
XVII AmC 8342/12
Sąd:
Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział:
XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt XVII AmC 8342/12

POSTANOWIENIE

Dnia 8 listopada 2013 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w osobie : Referendarz Sądowy Aleksandra Błażejewska

po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2013 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. P.

przeciwko C. S. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą (...) w W.

o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

w przedmiocie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności

postanawia:

1.  nadać klauzulę wykonalności prawomocnemu wyrokowi Sądu Okręgowego w Warszawie-Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 grudnia 2012 r. w zakresie punktu III,

2.  nadać klauzulę wykonalności prawomocnemu postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie-Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 25 kwietnia 2013 r. sprostowanego postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2013 roku w zakresie punktu 2.

Referendarz Sądowy A. B.

UZASADNIENIE

Stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c. tytułami egzekucyjnymi są orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu. Zgodnie zaś z art. 781 § 1 k.p.c. tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu nadaje klauzule wykonalności Sąd pierwszej instancji, w którym się sprawa toczy, natomiast w myśl art. 781 § 1 1 k.p.c. tytułom egzekucyjnym, o których mowa w art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c. klauzulę wykonalności może nadać także referendarz sądowy.

W dniu 14 grudnia 2012 roku wydano w niniejszej sprawie wyrok, który uprawomocnił się, a w dniu 25 kwietnia 2013 roku postanowienie sprostowane postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2013 roku, które również uprawomocniły się. W związku z powyższym należało nadać prawomocnemu wyrokowi i postanowieniu klauzulę wykonalności na podstawie powołanych przepisów.

Referendarz Sądowy Aleksandra Błażejewska

W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J

Dnia 8 listopada 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w zakresie punktu III wyroku i punktu 2 postanowienia z dnia 25 kwietnia 2013 roku sprostowanego postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2013 roku

NIP wierzyciela(...), PESEL dłużnika (...)

oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy. Orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne.

Referendarz Sądowy Aleksandra Błażejewska

Zarządzenie:

(...)

(...)

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.