Czwartek 13 grudnia 2018 Wydanie nr 3944
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Warszawie z 2012-11-20
Data orzeczenia:
20 listopada 2012
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Sygnatura:
XVII AmE 104/12
Sąd:
Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział:
XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
Przewodniczący:
Andrzej Turliński
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt XVII AmE 104/12

POSTANOWIENIE

Dnia 20 listopada 2012 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Andrzej Turliński

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 listopada 2012 r. w Warszawie

sprawy z odwołania (...) Sp. z o.o. w K.

przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki

o zatwierdzenie zmiany decyzji

na skutek odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 czerwca 2012r. Nr (...)

postanawia:

odrzucić odwołanie.

SSO Andrzej Turliński

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 14 września 2012 r. odwołujący się został wezwany do usunięcia braków formalnych odwołania poprzez przedłożenie odpisu z KRS odwołującego się (w oryginale albo poświadczonego przez notariusza za zgodność z oryginałem), z którego wynika, że osoby podpisujące odwołanie były w dacie tej czynności uprawnione do reprezentacji Spółki oraz uiszczenie opłaty sądowej w wysokości 100 zł, w terminie tygodniowym od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia odwołania.

Powyższe wezwanie zostało doręczone odwołującemu się w dniu 25 września 2012r. Zatem powinno być wykonane do dnia 02 października 2012 r.

Ponieważ w zakreślonym przez Sąd terminie zarządzenie z dnia 14 września 2012 r. nie zostało wykonane uzasadnione było odrzucenie odwołania na podstawie art. 479 47 § 2 k.p.c.

SSO Andrzej Turliński

(...)

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.