Piątek 22 marca 2019 Wydanie nr 4043
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Warszawie z 2013-04-04
Data orzeczenia:
4 kwietnia 2013
Data publikacji:
17 kwietnia 2018
Sygnatura:
XVII AmE 28/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział:
XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
Przewodniczący:
Magdalena Sajur-Kordula
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt XVII AmE 28/13

POSTANOWIENIE

Dnia 04 kwietnia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

w następującym składzie:

Przewodniczący SSO Magdalena Sajur- Kordula

po rozpoznaniu w dniu 04 kwietnia 2013 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania (...) Sp. z o.o. z siedzibą w J.

przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki

o wymierzenie kary pieniężnej

p o s t a n a w i a:

odrzucić odwołanie

SSO Magdalena Sajur- Kordula

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 26 lutego 2013r. odwołujący się (powód) został zobowiązany do usunięcia braków formalnych odwołania poprzez wykazanie, że podpisujący odwołanie miał w dacie tej czynności prawo do reprezentacji Spółki oraz uiszczenie opłaty sądowej od odwołania w kwocie 100 zł – w terminie tygodniowym od doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia odwołania.

Powyższe zarządzenie zostało odebrane przez odwołującego się (powoda) w dniu 06 marca 2013r. (vide zpo - k.11). i pomimo upływu zakreślonego terminu z dniem 13 marca 2013r. braki formalne odwołania nie zostały usunięte w sposób prawidłowy. W szczególności powód nie wykazał, a jedynie stwierdził w piśmie z dnia 11 marca 2013r. (vide- k. 12), że ma prawo do reprezentacji odwołującej się Spółki. Nie przedłożył jednakże dla wykazanie tegoż faktu jakiegokolwiek dowodu.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, stosowanie do treści art. 479 47§2 k.p.c. odrzuca odwołanie wniesione po upływie terminu do jego wniesienia, niedopuszczalne z innych przyczyn, a także wtedy, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków odwołania.

Ponieważ w niniejszej sprawie braki formalne odwołania nie zostały usunięte w sposób prawidłowy, należało orzec jak w sentencji.

SSO Magdalena Sajur- Kordula

Zarządzenie:(...)

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.