Niedziela 21 kwietnia 2019 Wydanie nr 4073
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Krakowie z 2015-06-18
Data orzeczenia:
18 czerwca 2015
Data publikacji:
14 września 2018
Sygnatura:
IX GC 526/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Krakowie
Wydział:
IX Wydział Gospodarczy
Sędziowie:
Dariusz Pawłyszcze
Protokolant:
a.s. Andrzej Myszewski
Hasła tematyczne:
Zabezpieczenie ,  Zabezpieczenie Roszczenia
Podstawa prawna:
art. 755 § 1 p. 2 K.p.c.
Teza:
Przewidziana w art. 755 § 1 p. 2 K.p.c. możliwość zakazania zbywania dotyczy tylko strony postępowania.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. IX. GC. 526/15

POSTANOWIENIE

Kraków, 18 czerwca 2015r.

Sąd Okręgowy w Krakowie Wydz. IX Gospodarczy w składzie:

sędzia SO Dariusz Pawłyszcze

protokolant a.s. Andrzej Myszewski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Krakowie 18 czerwca 2015r. sprawy z powództwa B. S. przeciwko (...) Sp. z o.o. w B. o uchylenie uchwały wspólników z 7 maja 2015r. w sprawie zezwolenia na zbycie udziałów

odmawia powódce udzielenia zabezpieczenia przez ustanowienie zakazu zbywania udziałów przez S. L. i E. P..

UZASADNIENIE

Zaskarżoną uchwałą pozwana spółka zezwoliła dwóm wspólnikom na sprzedaż ich udziałów. Powód wnosi o udzielenie zabezpieczenia przez zakazanie tym wspólnikom zbycia udziałów.

Sąd zważył, co następuje:

Jest oczywistym, że przewidziana w art. 755 § 1 p.2 K.p.c. możliwość zakazania zbywania dotyczy tylko strony postępowania. Nie można ustanowić zakazu wobec osoby trzeciej, przeciwko której powód nie kieruje żadnych roszczeń. Sąd rozpoznający powództwo przeciwko określonemu pozwanemu nie ma kompetencji do ustanawiania zakazów wobec osób trzecich, które nie uczestniczą w niniejszym postępowaniu. Ustanowienie zakazu zbywania przewidziane w art. 755 § 1 p.1 K.p.c. jest szczególnym przypadkiem unormowania praw i obowiązków stron przewidzianego w art. 755 § 1 p.1 K.p.c., który jednoznacznie stanowi o nakładaniu obowiązków wyłącznie na strony postępowania.

Ponieważ żądany sposób zabezpieczenia jest niedopuszczalny (nieprzewidziany w art. 755 K.p.c.), wniosek został oddalony.

W celu uzyskania zakazu skierowanego przeciwko wspólnikom pozwanej spółki powód musi pozwać tych wspólników (np. o zakazanie im zbycia udziałów lub ustalenie, że nie mają prawa ich zbycia). Roszczenie o uchylenie uchwały o zgodzie na zbycie udziałów może zostać zabezpieczone np. przez wstrzymanie skuteczności uchwały. Natomiast zawiadomienie o procesie (art. 84 § 1 K.p.c.) przyszłych nabywców udziałów wymienionych w zaskarżonej uchwale wyłączy ich dobrą wiarę w razie nabycia udziałów przed uprawomocnieniem się ewentualnego wyroku uwzględniającego powództwo (art. 254 § 2 K.s.h.).

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.