Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łodzi z 2015-10-16
Data orzeczenia:
16 października 2015
Data publikacji:
9 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
16 października 2015
Sygnatura:
III Ca 914/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Jacek Świerczyński
Sędziowie:
Tomasz Milski
Radosław Olewczyński
Protokolant:
Anna Kuśmierska
Hasła tematyczne:
Zasiedzenie
Podstawa prawna:
art 172 kc
Powołane przepisy:

Sygn. akt III Ca 914/15

POSTANOWIENIE

Dnia 16 października 2015 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Jacek Świerczyński

Sędziowie : SO Radosław Olewczyński (ref.)

SR (del.) Tomasz Milski

Protokolant: Anna Kuśmierska

po rozpoznaniu w dniu 2 października 2015 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku M. Ż.

z udziałem T. S., G. Ż., B. R., Z. F., J. J., S. J., M. J., A. J., Skarbu Państwa – Starosty (...), Gminy R. i Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Rawie Mazowieckiej

o zasiedzenie

na skutek apelacji uczestnika postępowania Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Rawie Mazowieckiej

od postanowienia Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej z dnia 24 marca 2015 r. wydanego w sprawie I Ns 24/15

postanawia:

I.  sprostować z urzędu zaskarżone postanowienie w punkcie 1) w zakresie nieprawidłowego oznaczenia nieruchomości będących przedmiotem postępowania w ten sposób, że jego podpunkt b) zastąpić:

a.  podpunktem b) w brzmieniu „nieruchomości położonej we wsi R., gmina R. o powierzchni 4,3655 ha, oznaczonej jako działki Nr (...) na stanowiących integralną część niniejszego orzeczenia mapach sporządzonych przez Z. K. i zaewidencjonowanych w Starostwie Powiatowym w R. pod pozycją GG.II.7430-1/701- (...) i GG.II. (...), dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów”;

b.  podpunktem c) w brzmieniu „nieruchomości położonej we wsi R., gmina R. o powierzchni 0,7 ha, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działki Nr (...), dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr (...)”;

c.  podpunktem d) w brzmieniu „nieruchomości położonej we wsi R., gmina R. o powierzchni 0,0667 ha, oznaczonej jako działka Nr (...) na stanowiącej integralną część niniejszego orzeczenia mapie sporządzonej przez Z. K. i zaewidencjonowanej w Starostwie Powiatowym w R. pod pozycją GG.II. (...), objętej księgą wieczystą Kw Nr (...) prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej”

d.  podpunktem e) w brzmieniu „nieruchomości położonej we wsi R., gmina R. o powierzchni 0,2282 ha, oznaczonej jako działka Nr (...) na stanowiącej integralną część niniejszego orzeczenia mapie sporządzonej przez Z. K. i zaewidencjonowanej w Starostwie Powiatowym w R. pod pozycją GG.II. (...), objętej księgą wieczystą Kw Nr (...) prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej”;

II.  zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że:

a.  z treści punktu 1) wyeliminować podpunkt e);

b.  wprowadzić do jego treści punkt 2) w brzmieniu „oddalić wniosek w pozostałym zakresie”;

c.  punkty 2) i 3) oznaczyć odpowiednio numerami 3) i 4);

III.  nie obciążać wnioskodawczyni i uczestników postępowania obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego, których nie miał obowiązku uiścić prokurator.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.