Niedziela 26 maja 2019 Wydanie nr 4108
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-02-04
Data orzeczenia:
4 lutego 2015
Data publikacji:
12 października 2018
Data uprawomocnienia:
4 lutego 2015
Sygnatura:
III Cz 2021/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Krystyna Wiśniewska – Drobny
Sędziowie:
Anna Hajda
Roman Troll
Hasła tematyczne:
Zażalenie
Podstawa prawna:
art. 370 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc, art. 1099 kpc i art. 394 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt III Cz 2021/14

POSTANOWIENIE

Dnia 4 lutego 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Krystyna Wiśniewska – Drobny

Sędziowie SO Anna Hajda

SR (del.) Roman Troll (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2015 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Z. D.

przeciwko G. D.

o alimenty

na skutek zażalenia powódki

na postanowienie Sądu Rejonowego w Zabrzu

z dnia 15 października 2014 r., sygn. akt III RC 412/14

postanawia:

odrzucić zażalenie.

SSR (del.) Roman Troll SSO Krystyna Wiśniewska – Drobny SSO Anna Hajda

Sygn. akt III Cz 2012/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 15 października 2014 roku Sąd Rejonowy w Zabrzu stwierdził brak jurysdykcji w sprawie z powództwa K. D. przeciwko G. D. o alimenty.

Zażalenie na to postanowienia złożyła powódka z zaskarżając je w całości i wnosząc o jego uchylenie.

W odpowiedzi na zażalenie pozwany wniósł o jego oddalenie jako bezzasadnego.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył co następuje:

Sąd Rejonowy w swoim postanowieniu stwierdził brak jurysdykcji w sprawie. Orzeczenie to zostało wydane na podstawie art. 1099 k.p.c., który wyraźnie stwierdza, że w przypadku braku jurysdykcji krajowej sąd odrzuca pozew. Sąd Rejonowy nie orzekł jednak o odrzuceniu pozwu, a samo stwierdzenie braku jurysdykcji sądowej w sentencji postanowienia nie jest w żaden sposób zaskarżalne na podstawie art. 394 k.p.c., a co za tym idzie zażalenie jest niedopuszczalne i jako takie musi zostać odrzucone na podstawie art. 370 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c.

Sąd Rejonowy dochodząc do przekonania, że w sprawie brak jest jurysdykcji krajowej powinien, na podstawie art. 1099 § 1 k.p.c., pozew odrzucić, a nie stwierdzać w sentencji braku jurysdykcji krajowej. Dopiero bowiem decyzja sądu odnośnie odrzucenia pozwu podlega zaskarżeniu, ustalenia zaś dotyczące tego czy jurysdykcja krajowa w rozpoznawanej sprawie jest czy też nie mogą być przedmiotem zarzutów podnoszonych w zażaleniu, ale na decyzję procesową o odrzuceniu pozwu.

Z uwagi na to, że w rozpoznawanej sprawie nie doszło do odrzucenia pozwu, a postanowienie o stwierdzeniu braku jurysdykcji w sprawie nie jest zaskarżalne, albowiem samo w sobie nie prowadzi do odrzucenia pozwu należało, w oparciu o art. 370 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c., orzec jak w sentencji odrzucając zażalenie jako niedopuszczalne.

SSR (del.) Roman Troll SSO Krystyna Wiśniewska – Drobny SSO Anna Hajda

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.