Poniedziałek 20 maja 2019 Wydanie nr 4102
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z 2013-01-31
Data orzeczenia:
31 stycznia 2013
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
31 stycznia 2013
Sygnatura:
III Kp 275/12
Sąd:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wydział:
III Wydział Karny
Przewodniczący:
Marek Buczek
Protokolant:
Joanna Matejkowska
Hasła tematyczne:
Zażalenie Na Postanowienie O Odmowie Wszczęcia Śledztwa
Podstawa prawna:
art.437 par 1 kpk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt III Kp 275/12

(dot. Prokuratura Rejonowa

w Jeleniej Górze 3 Ds 436/12)

POSTANOWIENIE

Dnia 31 stycznia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w Wydziale III Karnym

składzie:

Przewodniczący Sędzia SO Marek Buczek

Protokolant Joanna Matejkowska

bez udziału prokuratora

po rozpoznaniu zażalenia pokrzywdzonej

na postanowienie Prokuratora Rejonowego w Jeleniej Górze

z dnia 06.12.2012 r. sygn. 3 Ds. 436/12

w przedmiocie odmowy wszczęcia śledztwa

na podstawie art. 437§1 k.p.k.

postanawia

utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie

UZASADNIENIE

Prokurator Rejonowy w Jeleniej Górze postanowieniem z dnia 6 grudnia 2012r. na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. odmówił wszczęcia śledztwa w sprawie zaistniałego w dniu 23 listopada 2012 r. w J.przekroczenia uprawnień przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w J. M. S.w toku postępowania o sygn. 422/12 działającej w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstwa usunięcia M. W.z pracy w zamian za wykrywanie przez nią przestępstw podatkowych i w celu ograbienia jej z mieszkania, poprzez wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa w przedmiotowej sprawie, a tym samym działaniem na szkodę interesu prywatnego M. W.tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. i art. 258 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Wyżej wymienione postanowienie zaskarżyła w ustawowym terminie M. W., która nie zgadzając się z treścią postanowienie wniosła o jego uchylenie i kontynuowanie śledztwa w trybie pilnym, a następnie skierowanie aktu oskarżenia przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.

Sąd zważył, co następuje:

Zażalenie M. W. jest oczywiście bezzasadne.

Zebrane w sprawie dowody nie potwierdzają w żaden sposób okoliczności jakie podniosła w doniesieniu M. W.. Zarzuty podniesione w zażaleniu pod adresem Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze są całkowicie irracjonalne i bezpodstawne. W złożonym zażaleniu skarżąca nie podniosła żadnych nowych okoliczności, które mogłyby skutkować zmianą zaskarżonego postanowienia.

W tych warunkach Sąd stwierdza, że decyzja o odmowie wszczęcia śledztwa oparta została na prawidłowych ustaleniach i prawidłowa jest także podstawa prawna odmowy wszczęcia śledztwa.

W tej sytuacji Sąd utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.