Poniedziałek 27 maja 2019 Wydanie nr 4109
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z 2013-02-28
Data orzeczenia:
28 lutego 2013
Data publikacji:
17 maja 2018
Data uprawomocnienia:
28 lutego 2013
Sygnatura:
III Kp 55/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wydział:
III Wydział Karny
Przewodniczący:
Sędzia Andrzej Żuk
Protokolant:
Patrycja Poczynek
Hasła tematyczne:
Zażalenie Na Postanowienie O Odmowie Wszczęcia Śledztwa
Podstawa prawna:
art. 437 par 1 kpk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt III Kp 55/13

POSTANOWIENIE

Dnia 28 lutego 2013r.

Sąd Okręgowy Wydział III Karny w Jeleniej Górze w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SSO Andrzej Żuk

Protokolant Patrycja Poczynek

Bez udziału prokuratora

po rozpoznaniu zażalenia pokrzywdzonej M. W. na postanowienie Prokuratora Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 04.01.2013r. w sprawie 3 Ds. 8/13

o odmowie wszczęcia śledztwa

na podstawie art. 437 § 1 kpk

p o s t a n a w i a

utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 04 stycznia 2013r. Prokurator Rejonowy w Jeleniej Górze w sprawie 3 Ds. 8/13 na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk odmówił wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia i przekroczenia uprawnień w dniu 27 grudnia 2012r. w J.przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w J.– R. M.działającego w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu usunięcie M. W.z pracy w zamian za wykrywanie przez nią przestępstw podatkowych i w celu ograbienia jej mieszkania drogą doprowadzenia do zadłużenia poprzez wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o sygn. 3 Ds. 466/12 w dniu 27 grudnia 2012r., czym działał na szkodę M. W., tj. o czyn z art. 231 § 1 kk i art. 258 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk .

Na postanowienie to zażalenie złożyła M. W., wnosząc o uchylenie wydanego postanowienia w całości i o kontynuowanie śledztwa w trybie pilnym oraz o skierowanie aktu oskarżenia do Sądu przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu - R. M.– prokuratorowi Prokuratury Rejonowej w J..

Prokurator Rejonowy nie znalazł podstaw do przychylenia się do zażalenia i przekazał je do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Jeleniej Górze (art. 306 §2 kpk).

Sąd zważył, co następuje.

Zażalenie M. W. jest oczywiście bezzasadne.

Zebrane w sprawie dowody nie potwierdzają w żaden sposób okoliczności jakie podniosła M. W.. Zarzuty podniesione w zażaleniu pod adresem prokuratora Prokuratury Rejonowej w J.– R. M.są całkowicie bezpodstawne, nie poparte żadnymi racjonalnymi dowodami. Skarżąca składa wiele zawiadomień do prokuratury o popełnieniu przestępstw, m. in. przez prokuratorów i sędziów oraz pracowników sądowych, którzy uczestniczą w rozpoznawaniu złożonych zawiadomień i zażaleń na postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa.

Nie bez znaczenia jest fakt, iż M. W. jest chora psychicznie, co zostało stwierdzone przez biegłych lekarzy psychiatrów w opinii z dnia 22 lipca 2010r. Zdaniem tychże biegłych wypowiadane przez M. W. sądy (urojenia) pozwalają rozpoznać uporczywe zaburzenia urojeniowe, a jej działania związane ze składanymi zażaleniami mają podłoże psychotyczne, są wynikiem przeżyć urojeniowych. Jej zachowanie zatem – złożenie kolejnego zażalenia jest wynikiem choroby psychicznej, a nie faktycznym wystąpieniem okoliczności podnoszonych w składanym przez nią zażaleniu.

W tych warunkach Sąd stwierdza, że decyzja o odmowie wszczęcia śledztwa oparta została na prawidłowych ustaleniach i prawidłowa jest także podstawa prawna odmowy wszczęcia śledztwa.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.