Piątek 22 marca 2019 Wydanie nr 4043
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2014-01-14
Data orzeczenia:
14 stycznia 2014
Data publikacji:
16 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
14 stycznia 2014
Sygnatura:
II Cz 16/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział:
II Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Wojciech Vogt
Hasła tematyczne:
Zwolnienie Od Kosztów Sądowych
Podstawa prawna:
art. 102 ustawy o kosztach
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygnatura akt Cz 16/14

POSTANOWIENIE

K., dnia 14 stycznia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu Wydział II Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO. Wojciech Vogt

po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2014 r . w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w K.

przeciwko pozwanym A. W. (1) i A. W. (2)

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanych

od postanowienia Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 29 listopada 2013 r., sygn. akt I C 2842/13

postanawia:

oddalić zażalenie

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Kaliszu oddalił wniosek pozwanych o zwolnienie ich od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Ustalił, że pozwani mają stałe źródło utrzymania i nie wykazali aby nie byli w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku dla swojego utrzymania.

Zażalenie od tego rozstrzygnięcia wnieśli pozwani wskazując na swoją trudną sytuacje materialną i skomplikowany charakter sprawy.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd Rejonowy prawidłowo – w oparciu o oświadczenia pozwanych – ocenił, że są oni w stanie ponieść koszty sądowe. A. W. (1) osiąga stały dochód w wysokości 950 zł, a A. W. (2) w wysokości 890 zł. Nie mają nikogo na swoim utrzymaniu. Dochody te umożliwiają im poniesienie kosztów sądowych, które w niniejszej sprawie są niewielkie. Niniejsza sprawa nie jest skomplikowana i dlatego pomoc profesjonalnego pełnomocnika jest pozwanym zbędna.

Mając powyższe na uwadze należało, zgodnie z art. 385 w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., orzec jak w sentencji.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.