Piątek 22 marca 2019 Wydanie nr 4043
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2015-06-22
Data orzeczenia:
22 czerwca 2015
Data publikacji:
17 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
22 czerwca 2015
Sygnatura:
II Cz 423/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział:
II Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Marian Raszewski
Hasła tematyczne:
Zwolnienie Od Kosztów Sądowych
Podstawa prawna:
art. 385 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Cz 423/15

POSTANOWIENIE

Dnia 22 czerwca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Marian Raszewski

po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2015 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa P. K.

przeciwko A. K.

o naruszenie posiadania

na skutek zażalenia A. K.

od postanowienia Sądu Rejonowego w Kaliszu

z dnia 27 maja 2015r. sygn. akt I C 699/14

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie

Sygn. akt II Cz 423/15

Dnia 22 czerwca 2015 roku

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 27 maja 2015r. Sąd Rejonowy w Kaliszu oddalił wniosek pozwanej A. K. o zwolnienie od kosztów sądowych – opłaty od apelacji uznając, ze za uwzględnieniem wniosku nie przemawia sytuacja materialna pozwanej.

Oddalając zażalenie pozwanej na powyższe postanowienie – Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych jest odstępstwem od zasady odpłatności. Z założenia swego ma służyć osobom ubogim, żyjącym na granicy minimum socjalnego, który nawet przy dołożeniu najwyższych starań nie są w stanie zgromadzić odpowiednich środków finansowych do dochodzenia swoich praw przed sądem. Pozwana do takowych osób nie należy i przy dołożeniu minimum wysiłku jest ona w stanie bez nadmiernego uszczerbku w swoim majątku ponieść koszty sprawy, na które składa się jedynie opłata sądowa od apelacji w kwocie 200 zł . W orzecznictwie przyjmuje się, iż bezpodstawne, co do zasady jest żądanie zwolnienia od kosztów strony, której jednomiesięczne dochody przewyższają wysokość należnych w danej sprawie kosztów sądowych ( por. postanow. SN z 14.10.1983 r. I CZ 151/83). Przy dochodach sięgających blisko 1000 funtów miesięcznie pozwana jest w stanie ponieść opłatę sądową w kwocie 200 zł .

Z przytoczonych przyczyn zażalenie jako pozbawione podstaw podlegało oddaleniu ( art. 385 kpc w zw. z art. 397§2 kpc).

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.