Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2015-09-08
Data orzeczenia:
8 września 2015
Data publikacji:
9 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
8 września 2015
Sygnatura:
II Cz 542/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział:
II Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Barbara Mokras
Hasła tematyczne:
Zwolnienie Od Kosztów Sądowych
Podstawa prawna:
art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398)

Sygn. akt II Cz 542/15

POSTANOWIENIE

K., dnia 8 września 2015 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: S.S.O. Barbara Mokras

po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi M. R.

na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kępnie J. B. w postaci opisu i oszacowania nieruchomości w sprawie sygn. akt Km 223/14

w przedmiocie zażalenia M. R.

na postanowienie Sądu Rejonowego w Kępnie

z dnia 11 czerwca 2015 r., sygn. akt I Co 360/15

postanawia:

oddalić zażalenie

Sygn. akt II Cz 542/15

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 11 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Kępnie oddalił wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych skarżącego dłużnika M. R..

W uzasadnieniu wskazano, że skarżący prowadzi działalność gospodarczą, z której w 2014 r. uzyskał dochód w łącznej kwocie 140.878,94 zł. Mając na uwadze tę okoliczność, nawet przy uwzględnieniu wskazanych w oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wydatkach dłużnika, jest on w stanie ponieść koszty sądowe wynoszące w niniejszej sprawie 100 zł.

Zażalenie na powyższe orzeczenie wniósł dłużnik M. R. zaskarżając je w całości i domagając się jego zmiany przez zwolnienie od kosztów sądowych w całości. Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucono naruszenie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych poprzez jego niewłaściwe zastosowanie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie podlegało oddaleniu.

Analizując zarzuty zażalenia oraz argumenty podniesione w uzasadnieniu orzeczenia Sądu I instancji nie sposób zgodzić się z twierdzeniem skarżącego, że nie jest on w stanie bez uszczerbku dla utrzymania własnego i swojej najbliższej rodziny ponieść kosztów sądowych w niniejszej sprawie. Podkreślić należy, że dłużnik posiada znaczny dochód i inne składniki majątkowe. W konsekwencji zarzuty podniesione w zażaleniu należy ocenić jako dowolną polemikę z właściwym rozstrzygnięciem Sądu Rejonowego.

W szczególności na uwzględnienie nie zasługuje zarzut, iż Sąd Rejonowy dowolnie przyjął, że zwolnienie od kosztów sądowych ma charakter wyjątkowy. Skarżący wydaje się nie zauważać, że postępowanie cywilne co do zasady jest odpłatne a poniesienie przez Skarb Państwa, a w dalszej kolejności przez wszystkich obywateli, kosztów postępowania może nastąpić jedynie w sytuacji gdy ubiegający się o zwolnienie od kosztów sądowych wykaże, iż nie jest w stanie kosztów tych ponieść. Temu obowiązkowi nie sprostał skarżący w niniejszej sprawie.

Wbrew twierdzeniom zażalenia również kwota opłaty, wynosząca w niniejszej sprawie 100 zł, od której zwolnienia domaga się skarżący, ma istotny wpływ na ocenę możliwości jej poniesienia przez osobę ubiegającą się o zwolnienie od kosztów sądowych.

W niniejszej sprawie analiza sytuacji majątkowej i dochodowej dłużnika oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym prowadzi do oczywistego wniosku, że jest on w stanie ponieść wspomnianą opłatę.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.