Piątek 20 lipca 2018 Wydanie nr 3798
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2013-12-06
Data orzeczenia:
6 grudnia 2013
Data publikacji:
7 kwietnia 2017
Sygnatura:
I C 1556/12
Sąd:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wydział:
I Wydział Cywilny
Hasła tematyczne:
Pożyczka
Podstawa prawna:
art. 720 § 1kc
Powołane przepisy:

IC 1556/12

UZASADNIENIE

Powód R. K. w pozwie przeciwko Z. S. wniósł o zasądzenie od pozwanego kwoty 100.000,00 złotych z tytułu zwrotu udzielonej mu pożyczki.

Pozwany Z. S. powództwa nie uznał i wniósł o jego oddalenie.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Powód R. K. zwrócił się do Z. S. prośbą aby ten zabrał go do W.. Jadąc do W. …………………1 pozwany zabrał ze sobą powoda. Będąc w W. powód udał się do Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowej – Kredytowej im. S.. Tam wziął pożyczkę około 5.000 złotych. Poręczycielem tej pożyczki był Z. S.. Pieniądze te powód miał przeznaczyć na remont domu. Po wzięciu pożyczki powód faktycznie rozpoczął remont domu. Zaczął także w tym samym czasie wspólnie z kolegami …………..2 życie towarzyskie, co skutkowało utratą pieniędzy.

/dowód: zeznania pozwanego Z. S. k.61/

Powód oprócz Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowej – Kredytowej im. S. w W. jest dłużnikiem w U. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny, w (...) BANK (...) S.A., Bank (...) S.A. w K.. Z tego tytułu prowadzone jest w stosunku do niego postępowanie egzekucyjne.

/ dowód: zawiadomienia o wszczęciu egzekucji k. 53-56 /

Sąd Okręgowy zaważył co następuje:

Stosownie do treści ……………. 3 udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne?????????????????????????????

W myśl tego przepisu na powodzie spoczywa obowiązek udowodnienia udzielenia pożyczki pozwanemu jak również co za tym idzie jej ………………….4 . Zdaniem Sądu powód w żaden sposób w niniejszej sprawie tego nie udowodnił. Zeznania świadków S. K. brata powoda jak i również świadków T. B. (1) i H. K. nic do sprawy nie wniosły. Brat powoda S. K. zeznał, iż powód miał pożyczyć pieniądze pozwanemu na zakup prosiąt. Świadkowie T. B. (2) i H. K. zeznali, iż powód przekazał pozwanemu pieniądze jako wkład do spółki w ramach wspólnie mającego być prowadzonego przedsięwzięcia. ????????????????????????????????????. Również świadkowie ci nie są zgodni co do okresu w jakim miało nastąpić przekazanie pieniędzy. Świadek S. K. nie potrafił w ogóle????????????? wskazać czasu w jakim miała być pożyczka na zakup prosiąt??????????????????. T. B. (1) zeznał, iż miało to miejsce około 8 lat temu, natomiast świadek H. K., iż miało to miejsce 10 lat temu. Sam zaś powód zeznał, iż pożyczka miała miejsce około 2001 lub 2002. Podkreślić należy, iż świadkowie T. B. (1), H. K. o tym fakcie wiedzieli jedynie ………………..5 jak sami określają od ludzi. S. K. zaś brat powoda o tym fakcie miał się dowiedzieć od powoda również po kilku latach……………….. 6 rzekomo udzielonej pożyczce. Żaden ze świadków nie wskazał kwoty pożyczki.

Z podniesionych wyżej ………………………………………7 nie dał wiary tym zeznaniom w zakresie udzielenia pożyczki pozwanemu.

Poza tym nie została również udokumentowana kwota w jakiej miała być udzielona rzekoma pożyczka. Powód domagał się kwoty 100.000,00 złotych. Na powyższe okoliczności nie przedstawił żadnego dowodu poza wysokością roszczenia złożonego w pozwie……………………… 8. Niewiarygodnym jest również aby powód będąc rencistą otrzymał pożyczkę w takiej wysokości. Powód będąc reprezentowany przez adwokata nie tylko …………………..9 nie udowodnił aby pożyczył pieniądze pozwanemu ale także nie udowodnił faktu aby sam zaciągnął pożyczkę w takiej wysokości. Jak sam zeznał pożyczki jakie zaciągał wahały się w kwotach około 3.000 do 5.000 złotych. Z zawiadomień o zajęciu wierzytelności wynika, iż zobowiązanie powoda są w kwotach od kilkuset złotych do kilku tysięcy (………………………….10. 894,00 zł., 3645,63 zł., 2789,81 zł., 1244,10 zł).

Sąd dał wiarę pozwanemu, który zeznał, iż był tylko wraz z powodem w W., gdzie powód zaciągał pożyczkę w kwocie 5.000 złotych i którą to pożyczkę częściowo zużył na remont domu, zaś pozostałą cześć stracił z kolegami.

Mając na uwadze powyższe, iż powód nie udowodnił udzielonej pożyczki pozwanemu jak i jej ………..10 Sąd oddalił powództwo.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.