Środa 22 maja 2019 Wydanie nr 4104
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Warszawie z 2013-03-04
Data orzeczenia:
4 marca 2013
Data publikacji:
11 października 2018
Sygnatura:
XVII AmE 31/11
Sąd:
Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział:
XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
Sędziowie:
Witold Rękosiewicz
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt XVII AmE 31/11

UZASADNIENIE

W dniu 15 listopada 2010 roku pozwany - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał Decyzję Nr (...)

Od powyższej Decyzji odwołanie wniósł powód - (...) S.A. z siedzibą w W..

Na rozprawie w dniu 21 lutego 2013 r. pełnomocnik powoda oświadczył, że cofa odwołanie. Pełnomocnicy pozwanego oraz zainteresowanego oświadczyli, iż nie sprzeciwiają się cofnięciu odwołania.

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zważył, co następuje:

W ocenie Sądu okoliczności sprawy nie wskazują, aby cofnięcie odwołania było wynikiem niedozwolonych praktyk ograniczających konkurencję lub samodzielność przedsiębiorców albo niedopuszczalne ze względu na ochronę produkcji należytej jakości (art 479 13 § l k.p.c.). Zatem wobec skutecznego cofnięcia odwołania Sąd na podstawie art. 355 k.p.c. umorzył postępowanie w sprawie, uznając, że dalsze prowadzenie postępowania w sprawie jest bezprzedmiotowe.

SSO Witold Rękosiewicz

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.