Czwartek 23 maja 2019 Wydanie nr 4105
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie z 2015-11-05
Data orzeczenia:
5 listopada 2015
Data publikacji:
12 października 2018
Sygnatura:
VI RC 274/15
Sąd:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Wydział:
VI Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący:
Barbara Ciwińska
Protokolant:
Izabela Katryńska
Hasła tematyczne:
Alimenty
Podstawa prawna:
art. 133,135 kro
Teza:
zasądza alimenty
Powołane przepisy:

Sygn. akt VI RC 274/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 listopada 2015 r.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. VI Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Barbara Ciwińska

Protokolant Izabela Katryńska

po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2015 r. w Warszawie

na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego A. B. (1)

reprezentowanego przez matkę H. B.

przeciwko A. B. (2) o alimenty

1.  zasądza alimenty od pozwanego A. B. (2) na rzecz jego małoletniego syna A. B. (1) ur. (...) w kwotach po 700 (siedemset) złotych miesięcznie poczynając od 01 listopada 2015 roku płatne do rąk matki małoletniego H. B. do dnia 10- tego każdego miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat,

2.  w pozostałym zakresie powództwo oddala,

3.  kosztami postępowania obciąża pozwanego A. B. (2) i nakazuje pobrać od niego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 420 (czterysta dwadzieścia) złotych tytułem nie uiszczonej opłaty sądowej,

4.  zasądza od pozwanego A. B. (2) na rzecz przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda H. B. kwotę 1200 (jeden tysiąc dwieście) złotych tytułem pokrycia kosztów zastępstwa procesowego,

5.  wyrokowi w pkt 1 nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.