Niedziela 21 kwietnia 2019 Wydanie nr 4073
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie z 2015-11-19
Data orzeczenia:
19 listopada 2015
Data publikacji:
14 września 2018
Sygnatura:
VI RC 479/14
Sąd:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Wydział:
VI Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący:
SSR Barbara Ciwińska
Protokolant:
Izabela Katryńska
Hasła tematyczne:
Alimenty
Podstawa prawna:
art. 133, 135, 138 kro
Teza:
podwyższa alimenty
Powołane przepisy:

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 listopada 2015 r.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. VI Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Barbara Ciwińska

Protokolant : Izabela Katryńska

po rozpoznaniu w dniu 05 listopada 2015 r. w Warszawie

na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego F. S.

reprezentowanego przez matkę E. S.

przeciwko A. S. o podwyższenie alimentów

1.  podwyższa alimenty ustalone wyrokiem tutejszego Sądu z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie o sygn. akt VI RC 201/09 od pozwanego A. S. na rzecz jego syna F. S. ur. (...) z kwoty 1.200 złotych miesięcznie do kwoty po 2.000 (dwa tysiące) złotych miesięcznie poczynając od dnia 06 listopada 2014r. płatne do rąk matki małoletniego E. S., do dnia 10-tego każdego miesiąca z góry wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat,

2.  w pozostałym zakresie powództwo oddala,

3.  kosztami postępowania obciąża pozwanego A. S. i nakazuje pobrać od niego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1.200 (jeden tysiąc dwieście ) złotych tytułem nie uiszczonej opłaty sądowej,

4.  zasądza od pozwanego A. S. na rzecz przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda E. S. kwotę 2.400 (dwa tysiące czterysta ) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

5.  wyrokowi w pkt 1 nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.