Środa 20 lutego 2019 Wydanie nr 4013
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łodzi z 2015-04-24
Data orzeczenia:
24 kwietnia 2015
Data publikacji:
16 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
24 kwietnia 2015
Sygnatura:
III Ca 90/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Zofia Szcześniewicz
Sędziowie:
Bogdan Jachowicz
Krzysztof Turbiński
Protokolant:
Monika Bura
Hasła tematyczne:
Bezpodstawne Wzbogacenie
Podstawa prawna:
art. 405 k.c.
Powołane przepisy:

Sygn. akt III Ca 90/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 kwietnia 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Zofia Szcześniewicz

Sędziowie: SO Bogdan Jachowicz

SR Krzysztof Turbiński

Protokolant: Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2015 roku w Łodzi,

na rozprawie sprawy

z powództwa L. W.

przeciwko T. Ł.

o zapłatę

oraz z powództwa wzajemnego T. Ł.

przeciwko L. W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda i pozwanego wzajemnego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi,

z dnia 23 października 2014 roku, sygn. akt II C 50/13

1.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 5 w ten sposób, że nie obciąża powoda L. W. nieuiszczonymi kosztami sądowymi;

2.  oddala apelację w pozostałym zakresie;

3.  zasądza od L. W. na rzecz T. Ł. kwotę 1200 (jeden tysiąc dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym;

4.  przyznaje i nakazuje wypłacić adw. R. P. ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi kwotę (...) ( tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć ) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powodowi z urzędu w postępowaniu apelacyjnym.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.