Wtorek 23 października 2018 Wydanie nr 3893
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łodzi z 2014-02-25
Data orzeczenia:
25 lutego 2014
Data publikacji:
15 listopada 2017
Data uprawomocnienia:
25 lutego 2014
Sygnatura:
III Ca 1021/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Krzysztof Kacprzak
Sędziowie:
Marta Witoszyńska
Barbara Pięcek
Protokolant:
Anna Paradowska
Hasła tematyczne:
Bezpodstawne Wzbogacenie ,  Umowa O Roboty Budowlane
Podstawa prawna:
art. 647 k.c., art. 647 1 k.c.
Powołane przepisy:

Sygn. akt III Ca 1021/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 lutego 2014r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Krzysztof Kacprzak

Sędzia S.O. Marta Witoszyńska

Sędzia S.O. Barbara Pięcek

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2014r. w Łodzi na rozprawie sprawy

z powództwa A. M.

przeciwko Z. C. i A. C.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

z dnia 9 kwietnia 2013 r., sygn. akt. I C 403/10

I. zmienia zaskarżony wyrok w punktach 1 i 3:

- w punkcie 1. w ten tylko sposób, że podwyższa zasądzoną kwotę 32 450 złotych do kwoty 66 490 (sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) złotych;

- w punkcie 3. w ten tylko sposób, że ustala, iż pozwany Z. C. wygrał proces w 9% (dziewięć procent) w miejsce 56%;

II. oddala apelację w pozostałej części;

III.  zasądza od A. M. rzecz A. C. kwotę 1800 (jeden tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym;

IV.  zasądza od Z. C. na rzecz A. M. kwotę (...) (trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.