Poniedziałek 10 grudnia 2018 Wydanie nr 3941
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2014-12-23
Data orzeczenia:
23 grudnia 2014
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Sygnatura:
I C 1149/12
Sąd:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Paweł Lasoń
Protokolant:
Bogumiła Skrobek
Hasła tematyczne:
Bezumowne Korzystanie ,  Odszkodowanie
Podstawa prawna:
art. 225 kc
Powołane przepisy:

Sygn. akt IC 1149/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 grudnia 2014 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący

Sędzia SO Paweł Lasoń

Protokolant

Bogumiła Skrobek

po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2014 roku w Piotrkowie Trybunalskim

na rozprawie

sprawy z powództwa A. B.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

oraz (...) Spółce Akcyjnej w L.

o odszkodowanie

1.  zasądza od pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz powoda A. B. kwotę 1.386,60 (jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi od dnia 12 października 2012 roku do dnia zapłaty;

2.  zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w L. na rzecz powoda A. B. kwotę 7.450 (siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) złotych z odsetkami ustawowymi od dnia 12 października 2012 roku do dnia zapłaty;

3.  oddala powództwo w pozostałej części;

4.  zasądza od powoda A. B. na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 3.248,19 (trzy tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych dziewiętnaście groszy) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

5.  zasądza od powoda A. B. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej w L. kwotę 2.604,60 (dwa tysiące sześćset cztery złote sześćdziesiąt groszy) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

6.  nakazuje pobrać od powoda A. B. na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim kwotę 14.125,54 (czternaście tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze) tytułem nieuiszczonych wydatków w sprawie;

7.  zwrócić powodowi A. B. połowę uiszczonej opłaty sądowej od roszczenia, co do którego zawarto ugodę to jest kwotę 1.875,50 (jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt pięć) złotych, która to kwotę wypłacić z rachunku Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.