Poniedziałek 12 listopada 2018 Wydanie nr 3913
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2014-03-20
Data orzeczenia:
20 marca 2014
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
20 marca 2014
Sygnatura:
II Ka 124/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Krystyna Święcicka
Sędziowie:
Mariola Krajewska-Sińczuk
Teresa Zawiślak
Protokolant:
sekr. sąd. Agnieszka Wierzbicka
Hasła tematyczne:
Bezwzględny Powód Odwoławczy
Podstawa prawna:
art. 439 §1 pkt 9 kpk
Teza:
z uwagi na śmierć oskarżonego, wyrok Sądu I instancji uchylono i postępowanie umorzono na podstawie art. 17 par. 1 pkt 5 kpk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt II Ka 124/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 marca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący:

SSO Krystyna Święcicka

Sędziowie:

SSO Mariola Krajewska - Sińczuk

SSO Teresa Zawiślak (spr.)

Protokolant:

sekr. sąd. Agnieszka Wierzbicka

przy udziale prokuratora Andrzeja Michalczuka

po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2014 r.

sprawy W. C.

oskarżonego o przestępstwo z art. 244 kk i in.

na skutek apelacji, wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Węgrowie

z dnia 22 stycznia 2014 r. sygn. akt II K 732/13

zaskarżony wyrok uchyla i postępowanie przeciwko oskarżonemu W. C. na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk umarza wobec jego śmierci; stwierdza, że wydatki w tej sprawie ponosi Skarb Państwa.

Sygn. akt II Ka 124/14

UZASADNIENIE

W. C. został oskarżony o to, że w dniu 18 sierpnia 2013 roku w W., w województwie (...), kierował rowerem po drodze publicznej będąc w stanie nietrzeźwości – 0,64 mg/l zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, czym nie zastosował się do zakazu kierowania rowerami na okres trzech lat orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Węgrowie z dnia 15.09.2011 roku w sprawie sygn. akt II K 314/11, tj. o czyn z art. 244 kk w zb. z art. 178a§2 kk w zw. z art. 11§2 kk.

Wyrokiem z dnia 22 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy w Węgrowie:

I.  oskarżonego W. C. w ramach czynu zarzucanego mu w akcie oskarżenia uznał za winnego tego, że w dniu 18 sierpnia 2013 roku w W., w województwie (...), kierował rowerem po drodze publicznej, czym nie zastosował się do zakazu kierowania rowerami orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Węgrowie sygn. akt II K 314/11, tj. czynu z art. 244 kk i za czyn ten na podstawie art. 244 kk skazał go na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 69§1 i 2 kk w zw. z art. 70§1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił tytułem próby na okres 2 lat;

III.  oskarżonego W. C. w ramach czynu zarzucanego w akcie oskarżenia uznał nadto za winnego tego, że w dniu 18 sierpnia 2013 roku w W., w województwie (...), kierował rowerem po drodze publicznej będąc w stanie nietrzeźwości – 0,64mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, to jest czynu z art. 87§1a kw i za ten czyn na podstawie art. 87§1a i 1 kw wymierzył mu karę grzywny w wysokości 300 złotych;

IV.  na podstawie art. 87§4 kw orzekł wobec obwinionego zakaz prowadzenia rowerów na okres 1 roku;

V.  zwolnił oskarżonego od opłaty, wydatki przejmując na rachunek Skarbu Państwa.

Apelację od tego wyroku złożył prokurator, który na podstawie art. 425§1 i 2 kpk, art. 444 kpk zaskarżył powyższy wyrok na korzyść oskarżonego W. C. w całości. Na podstawie art. 427§1 i 2 kpk oraz art. 438 pkt 2 kpk wyrokowi temu zarzucił obrazę przepisów postępowania, mającą wpływ na treść wyroku, a mianowicie art. 17§1 pkt 5 kpk polegającą na wydaniu wyroku skazującego wobec W. C., w sytuacji gdy postępowanie karne należało umorzyć, albowiem oskarżony zmarł przed datą wydania tego orzeczenia. Podnosząc te zarzuty i powołując się na art. 437§1 i 2 kpk wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i umorzenie postępowania karnego z uwagi na śmierć oskarżonego.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Apelacja prokuratora jest oczywiście zasadna i należało ją uwzględnić.

Zgodzić się należy z zarzutem prokuratora dotyczącym zaistnienia bezwzględnej przesłanki odwoławczej z art. 439§1 pkt 9 kpk i wnioskiem o uchylenie zaskarżonego wyroku i umorzenie postępowania karnego na podstawie art. 17§1 pkt 5 kpk wobec śmierci oskarżonego.

Z akt przedmiotowej sprawy wynika bowiem, iż Sąd Rejonowy w Węgrowie w dniu 22 stycznia 2014 roku przeprowadził rozprawę przeciwko W. C., oskarżonemu o czyn z art. 244 kk w zb. z art. 178a§2 kk w zw. z art. 11§2 kk mimo nieobecności oskarżonego i wydał wyrok zaoczny. W momencie procedowania Sąd nie był powiadomiony, że oskarżony w dniu 23 listopada 2013 roku zmarł. W świetle powyższego nie budzi wątpliwości fakt, że w sprawie tej doszło do wydania wyroku skazującego wobec osoby nieżyjącej, choć na podstawie art. 17§1 pkt 5 kpk postępowanie przeciwko temu oskarżonemu powinno zostać umorzone.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Okręgowy na podstawie art. 437§1 i 2 kpk uchylił zaskarżony wyrok i umorzył postępowanie wobec śmierci oskarżonego.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.