Wtorek 26 marca 2019 Wydanie nr 4047
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2015-11-06
Data orzeczenia:
6 listopada 2015
Data publikacji:
13 marca 2018
Data uprawomocnienia:
6 listopada 2015
Sygnatura:
IV Ka 577/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wydział:
IV Wydział Karny Odwoławczy
Przewodniczący:
w Stanisław Tomasik
Sędziowie:
Sławomir Gosławski
Tomasz Ignaczak
Protokolant:
sekr. sądowy Agnieszka Jęcek
Hasła tematyczne:
Ciąg Przestępstw ,  Narkomania
Podstawa prawna:
art. 91§1 kk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych
(Dz. U. z 1973 r. Nr 27, poz. 152)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt IV Ka 577/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 listopada 2015 roku.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący SSA w SO Stanisław Tomasik

Sędziowie SO Sławomir Gosławski

SO Tomasz Ignaczak (spr.)

Protokolant sekr. sądowy Agnieszka Jęcek

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Janusza Omyły

po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2015 roku

sprawy F. M.

syna P. i Z. ur. (...) w P.

oskarżonego o czyny z art.59 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art.12 kk, z art.58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, z art.62 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, z art.63 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, z art.13 § 1 kk w zw. z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art.12 kk, z art.13§1 kk w zw. z art.59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art.12 kk

z powodu apelacji wniesionych przez oskarżonego i obrońcę

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 29 kwietnia 2015 roku sygn. akt VII K 324/14

na podstawie art. 437 § 1 i 2 kpk w zw. z art. 438 pkt 1 kpk w zw. z art. 455 kpk, art. 440 kpk, art. 634 kpk w zw. z art. 627 kpk i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 49 poz. 223 z 1983 roku z późniejszymi zmianami)

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

-

uchyla rozstrzygnięcie o karze łącznej pozbawienia wolności zawarte w pkt 9 zaskarżonego wyroku i związane z nim rozstrzygnięcie z pkt 14 zaskarżonego wyroku,

-

uchyla rozstrzygnięcie o karze łącznej grzywny zawarte w pkt 10 zaskarżonego wyroku,

-

eliminuje z podstawy prawnej skazania za przestępstwa przypisane w pkt 1, 2 i 5 zaskarżonego wyroku art. 91 § 1 kk,

-

uzupełnia podstawę prawną skazania za przestępstwa przypisane w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 zaskarżonego wyroku o art. 4 § 1 kk w brzmieniu Kodeksu Karnego przed dniem 1 lipca 2015 roku,

-

uchyla rozstrzygnięcia o wymierzeniu odrębnych kar za przestępstwa przypisane oskarżonemu w pkt 6, w pkt 7, w pkt 8 zaskarżonego wyroku oraz uchyla rozstrzygnięcia o wymierzeniu kar za ciągi przestępstw przypisane oskarżonemu w pkt 2 i w pkt 5 zaskarżonego wyroku,

-

ustala, iż przestępstwa przypisane oskarżonemu w pkt 6, w pkt 7 oraz w pkt 2 zaskarżonego wyroku stanowią jeden ciąg przestępstw i za ten ciąg przestępstw na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) w zw. z art. 91 § 1 kk wymierza oskarżonemu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

-

ustala, iż przestępstwa przypisane oskarżonemu w pkt 8 wyroku oraz w pkt 5 zaskarżonego wyroku stanowią jeden ciąg przestępstw i za ten ciąg przestępstw, na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) w zw. z art. 91 § 1 kk i art. 33 § 2 kk wymierza oskarżonemu karę 1 (jednego) roku i 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności i karę 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10,00 (dziesięć) złotych,

-

na podstawie art. 86 § 1 kk i art. 91 § 2 kk łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności i jednostkowe kary grzywny wymierzone oskarżonemu za przypisane mu przestępstwa i ciągi przestępstw i wymierza mu karę łączną 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 90 (dziewięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10,00 (dziesięć) złotych,

-

na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 9 października 2013 roku do dnia 7 lipca 2014 roku przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równy jednemu dniowi kary pozbawienia wolności,

-

uchyla rozstrzygnięcie o opłacie zawarte w pkt 15 zaskarżonego wyroku;

2.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

3.  zasądza od oskarżonego F. M. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 20,00 (dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym oraz wymierza mu kwotę 480,00 (czterysta osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty za obie instancje.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.