Piątek 22 marca 2019 Wydanie nr 4043
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łodzi z 2015-02-12
Data orzeczenia:
12 lutego 2015
Data publikacji:
16 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
12 lutego 2015
Sygnatura:
III Ca 1495/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Marta Witoszyńska
Sędziowie:
Dorota Kozarzewska
Dagmara Kowalczyk-Wrzodak
Protokolant:
Anna Kuśmierska
Hasła tematyczne:
Czyny Niedozwolone
Podstawa prawna:
art. 445 k.c., art. 431 k.c.
Powołane przepisy:

Sygn. akt III Ca 1495/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 lutego 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Marta Witoszyńska

Sędziowie: SO Dorota Kozarzewska

SR (del.) Dagmara Kowalczyk - Wrzodak

Protokolant: Anna Kuśmierska

po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2015 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa K. M.

przeciwko A. K.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia13 czerwca 2014 roku

sygnatura akt I C 1722/12

I. zmienia zaskarżony wyrok w punktach 1, 4, 5 i 6 w ten sposób, iż:

a)  w punkcie 1 podpunkt „b” kwotę 3.863,11 zł podwyższa do kwoty 5.593,50 zł (pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy),

b)  w punkcie 4 kwotę 567,32 zł obniża do kwoty 161,00 zł (sto sześćdziesiąt jeden złotych),

c)  w punkcie 5 kwotę 171,86 zł podwyższa do kwoty 210,00 zł (dwieście dziesięć) złotych,

d)  w punkcie 6 kwotę 398,55 zł obniża do kwoty 360,41 zł (trzysta sześćdziesiąt złotych czterdzieści jeden groszy);

II.  oddala apelację w pozostałej części;

III. nie obciąża powódki kosztami postępowania apelacyjnego należnymi stronie pozwanej.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.