Wtorek 16 października 2018 Wydanie nr 3886
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie z 2014-01-14
Data orzeczenia:
14 stycznia 2014
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
22 stycznia 2014
Sygnatura:
II K 1227/13
Sąd:
Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Magdalena Kuczka
Protokolant:
Monika Walichowska
Hasła tematyczne:
Dobrowolne Poddanie Się Karze
Podstawa prawna:
art. 244 kk, art. 235 kk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych
(Dz. U. z 1973 r. Nr 27, poz. 152)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt II K 1227/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 stycznia 2014r.

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodnicząca: SSR Magdalena Kuczka

Protokolant: Monika Walichowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2014r. sprawy

M. D. , syna S. i K. z domu G., urodz. (...) w D.

oskarżonej o to, że:

I. w dniu 17 sierpnia 2013r. w D. nie zastosowała się do orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie sygn. akt II K 586/13 z dnia 25 lipca 2013r. zakazu prowadzenia rowerów po drogach publicznych, w strefie zamieszkania oraz w strefie ruchu na okres 2 (dwóch) lat obowiązującym od dnia uprawomocnienia się wyroku, tj. od dnia 2 sierpnia 2013r.

to jest o czyn z art. 244 k.k.

II. w tym samym miejscu i czasie jak w pkt I poprzez podanie fałszywych danych osobowych skierowała przeciwko P. D. ściganie o przestępstwo z art. 178a § 2 k.k.

to jest o czyn z art. 235 § 1 k.k.

I. oskarżoną M. D. uznaje za winną tego, że w dniu 17 sierpnia 2013r. w D., nie zastosowała się do zakazu prowadzenia rowerów po drogach publicznych, w strefie zamieszkania oraz w strefie ruchu, orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie o sygn. akt II K 586/13 na okres 2 (dwóch) lat, kierując rowerem po drodze publicznej, to jest występku z art. 244 k.k. i za to na podstawie art. 244 k.k. wymierza jej karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

II. na podstawie art. 69 § 1 i § 2 k.k. i art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonej M. D. w punkcie I części dyspozytywnej wyroku kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata;

III. oskarżoną M. D. uznaje za winną popełnienia czynu opisanego w punkcie II części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 235 k.k. i za to na podstawie art. 235 k.k. wymierza jej karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

IV. na podstawie art. 69 § 1 i § 2 k.k. i art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonej M. D. w punkcie III części dyspozytywnej wyroku kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata;

V. na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. orzeczone wobec oskarżonej M. D. w punkcie I i III części dyspozytywnej wyroku kary pozbawienia wolności łączy i wymierza karę łączną 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

VI. na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. i art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonej M. D. kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata;

VII. na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżoną w całości od obowiązku zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, a na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych nie wymierza jej opłaty sądowej.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.