Czwartek 23 maja 2019 Wydanie nr 4105
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie z 2016-04-08
Data orzeczenia:
8 kwietnia 2016
Data publikacji:
12 października 2018
Data uprawomocnienia:
8 kwietnia 2016
Sygnatura:
VI Ka 146/16
Sąd:
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Wydział:
VI Wydział Karny Odwoławczy
Przewodniczący:
Zenon Stankiewicz
Protokolant:
p.o. protokolant sądowy Monika Suwalska
Hasła tematyczne:
Droga Publiczna
Podstawa prawna:
art. 87 § 1 kw
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt VI Ka 146/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 kwietnia 2016 r.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Zenon Stankiewicz (spr.)

Protokolant p.o. protokolant sądowy M. S.

po rozpoznaniu dnia 8 kwietnia 2016 r.

sprawy P. M. syna D. i A. ur. (...) w W.

obwinionego o wykroczenie z art.87§1 kw

na skutek apelacji wniesionej przez obwinionego

od wyroku Sądu Rejonowego w Legionowie

z dnia 1 grudnia 2015 r. sygn. akt II W 967/15

zaskarżony wyrok zmienia w ten sposób, że uniewinnia obwinionego od stawianego mu zarzutu; kosztami sądowymi w sprawie obciąża Skarb Państwa.

Sygn. akt VI Ka 146/16

UZASADNIENIE

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 1 grudnia 2015 r. P. M. uznany został winnym tego, że w dniu 6 sierpnia 2015r. o godz. 21.30 w miejscowości S. ul. (...) będąc w stanie po użyciu alkoholu I-0,15 mg/l, II-0,00 mg/l kierował pojazdem marki T. (...) nr rej. (...) po drodze publicznej, tj. wykroczenia z art. 87§1 kw. Od orzeczenia apelację wniósł obwiniony, wnosząc o uniewinnienie.

Sad Okręgowy zważył co następuje. Apelacja jest zasadna. Bezsporne w sprawie jest, że w trakcie pierwszego pomiaru na zawartość alkoholu w organizmie zatrzymanego kierowcy o godz. 21.32 ujawniono 0,15 mg/l, zaś 13 minut później – 0,00 mg/l (k. 5 akt sprawy). W takiej sytuacji obowiązkiem organu kontroli ruchu drogowego było niezwłoczne dokonanie trzeciego pomiaru tym samym urządzeniem, co wynika z treści § 3 ust. 3 przywoływanego już przez obwinionego w postępowaniu przed Sądem I instancji Zarządzenia nr 496 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 maja 2004r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu (Dz. Urz. KGP z dnia 15 czerwca 2004r.). Zgodnie z ustalonymi tam zasadami, w przypadku gdy wynik trzeciego pomiaru wyniesie 0,00 mg/l, należy przyjąć, że nie zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż kierujący znajduje się w stanie po użyciu alkoholu. Niczym nie uzasadnione zaniechania owego pomiaru wobec kierowcy, który konsekwentnie przecież negował użycie alkoholu, doprowadziło do sytuacji procesowej, w której obowiązkiem Sądu orzekającego, wynikającym z imperatywu art. 5§2 kpk, jest uniewinnienie obwinionego od czynu mu zarzuconego.

Należało zatem orzec jak w wyroku, obciążając kosztami sądowymi w sprawie Skarb Państwa.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.