Sobota 20 lipca 2019 Wydanie nr 4163
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łodzi z 2014-04-14
Data orzeczenia:
14 kwietnia 2014
Data publikacji:
9 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
14 kwietnia 2014
Sygnatura:
III Ca 1493/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Elżbieta Gawryszczak
Sędziowie:
Izabela Wawrzynkiewicz
del) Renata Jagura
Protokolant:
Łukasz Wiktorski
Hasła tematyczne:
Dzierżawa
Podstawa prawna:
art. 693
Powołane przepisy:

Sygn. akt III Ca 1493/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 kwietnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Elżbieta Gawryszczak

Sędziowie: SO Izabela Wawrzynkiewicz

SR (del) Renata Jagura

Protokolant: Łukasz Wiktorski

po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2014 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Z. M.

przeciwko M. S.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Skierniewicach VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w R. z dnia 14 sierpnia 2013r., sygn. akt VIII C 9/13

I.  zmienia zaskarżony wyrok w pkt 3b w ten sposób, że przyznaną na rzecz adw. J. R. 2214 złotych podwyższa do kwoty (...) (dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa) złotych;

II.  oddala apelację w pozostałej części;

III.  zasądza od Z. M. na rzecz M. S. kwotę 1200 (jeden tysiąc dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego;

IV.  przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa- Kasa Sądu Rejonowego w Skierniewicach adw. J. R. kwotę (...) (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć) złotych z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powodowi z urzędu w postępowaniu apelacyjnym.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.