Piątek 24 maja 2019 Wydanie nr 4106
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie z 2016-05-30
Data orzeczenia:
30 maja 2016
Data publikacji:
13 czerwca 2018
Sygnatura:
II C 3527/15
Sąd:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Wydział:
II Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Michał Pałka
Teza:
Przy ocenie czy na skutek czynności prawnej zaskarżonej w trybie art. 527 i nast. Kodeksu cywilnego, doszło do pokrzywdzenia wierzyciela, należy brać pod uwagę całokształt sytuacji majątkowej dłużnika przed i po zaskarżonej czynności, nie tracąc z pola widzenia również tych składników majątku, które wprawdzie nie podlegają egzekucji, ale dają widoki na powstanie egzekwowalnego majątku choćby w przyszłości.
Powołane przepisy:

Sygn. II C 3527/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 maja 2016 roku

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w W. II Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący SSR Michał Pałka

po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2016 roku na rozprawie

przy udziale protokolanta Doroty Tchórzewskiej

sprawy z powództwa J. M.

przeciwko M. P. i J. P.

o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej

I.  uznaje za bezskuteczną w stosunku do J. M. umowę darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr (...) położonego w W. przy ul. (...); zawartą pomiędzy W. P. jako darczyńcą a M. P. i J. P. jako obdarowanymi w dniu 14 lutego 2012 roku w B., aktem notarialnym nr rep. A-606/12 przed notariuszem I. P.; w celu zaspokojenia wierzytelności J. M. w stosunku do W. P. wynikających z wyroków zaocznych Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w W.:

a.  z dnia 11 maja 2012 roku sygn. II C 691/11 oraz

b.  z dnia 10 lutego 2015 roku sygn. II C 2034/14;

II.  zasądza od pozwanych na rzecz powoda kwotę 3501,00 zł (trzy tysiące pięćset jeden złotych 00/100) tytułem kosztów procesu, w tym kwotę 2400,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.