Piątek 24 maja 2019 Wydanie nr 4106
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2014-11-13
Data orzeczenia:
13 listopada 2014
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Sygnatura:
II K 140/14
Sąd:
Sąd Rejonowy w Olsztynie
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Katarzyna Zabuska
Protokolant:
sekr. sąd. Agnieszka Klimek
Teza:
skazanie
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych
(Dz. U. z 1973 r. Nr 27, poz. 152)
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze
(Dz. U. z 1982 r. Nr 16, poz. 124)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt II K 140/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 listopada 2014 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie, w II Wydziale Karnym, w składzie:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Zabuska

Protokolant: sekr. sąd. Agnieszka Klimek

w obecności Prokuratora Rejonowego A. W.,

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach:

22 maja 2014 r., 17 czerwca 2014 r., 07 sierpnia 2014 r., 09 września 2014 r., 07 października 2014 r., 14 października 2014 r. oraz 06 listopada 2014 r.

sprawy:

R. S. , syna T. i U. z domu P., urodzonego (...) w O.,

oskarżonego o to, że:

1. W dniach 5-6 grudnia 2013 r w O. na terenie budowy K. P. przy ul. (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia przewodów elektrycznych (...) o długości 70mb, (...) długości 60 mb, (...) o długości 30 mb, tj. mienie o wartości 9010,20 zł na szkodę firmy (...) z siedzibą w W., przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne,

- tj. o czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

2. w dniu 7 grudnia 2013 r. w O. na terenie budowy K. P. przy ul. (...) zabrał w celu przywłaszczenia przewody elektryczne o długości 7 m i wartości 581 zł na szkodę firmy (...) z siedzibą w W. jednak zamierzonego celu nie dokonał z uwagi na interwencję pracowników ochrony, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne,

- ,tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

3. w okresie 13-17 września 2013r w O. przy ul. (...) z terenu budowy zabrał w celu przywłaszczenia przewodu instalacji elektrycznej i teleinformatycznej (...) na łączną kwotę 17 230 zł na szkodę firmy (...) Sp. z o.o., przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne,

- tj. o czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

4. w okresie 28-29 listopada 2013 r. w O. przy ul. (...) z terenu budowy dyskontu (...), zabrał w celu przywłaszczenia trzy przewodu elektryczne trójżyłowe o łącznej długości 100 m, wartości 600 zł i głowicy grzejnika o wartości 30 zł powodując straty na łączną kwotę 630 zł na szkodę Zakładu Usługowo (...), następnie w tym samym miejscu i czasie zabrał w celu przywłaszczenia 50 m przewodu elektrycznego, trójżyłowego o wartości 250 zł na szkodę M. V. P.P.U.H. (...), a następnie zabrał w celu przywłaszczenia 20 m przewodu elektrycznego 5x4 mm o wartości 120 zł, przewodu elektrycznego 3x2, 5 mm o długości 20 m i wartości 70 zł, przewodu elektrycznego 3x1 mm o długości 15 m i wartości 20 zł, tj. o łącznej wartości 210 zł na szkodę (...) S.C. R. M. & S. J. oraz zabrał w celu przywłaszczenia 40 m przewodu elektrycznego trój żyłowego o wartości 350 zł na szkodę G. M., przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne,

- tj. o czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

I. oskarżonego R. S. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów, z tym ustaleniem, odnośnie czynu z pkt 2 ao, że oskarżony usiłował zabrać w celu przywłaszczenia przewody elektryczne o długości 7 m i wartości 581 zł. oraz z tym ustaleniem, że opisanych w pkt 1-4 ao czynów dopuścił się w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu w warunkach ciągu przestępstw z art. 91 § 1 kk i za to skazuje go za czyn z punktu 2 a.o. na podstawie art. 13§1 kk w zw. z art. 278§1 kk w zw. z art. 64§1 kk, a za czyny z punktów 1, 3 i 4 a.o. na podstawie art. 278§1 kk w zw. z art. 64§1 kk, a na podstawie art. 278 § 1 kk przy zastosowaniu art. 91 § 1 kk wymierza mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

II. na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych:

- (...) I. S. kwoty 9.010,20 (dziewięć tysięcy dziesięć 20/00) zł i kwoty 581 (pięćset osiemdziesiąt jeden) zł.,

- (...) Sp. z o.o. kwoty 17.230 (siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści) zł,

- Zakład Usługowo- (...) kwoty 630 (sześćset trzydzieści) zł.,

- M. V. PPUH (...) kwoty 250 (dwieście pięćdziesiąt) zł.,

- (...) S.C. R. M. & S. J. kwoty 210 (dwieście dziesięć) zł.,

- G. M. kwoty 350 (trzysta pięćdziesiąt) zł.;

III. na podstawie art. 44 § 2 kk orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych w sprawie w postaci: plecak czarno- czerwony, piła ręczna z czarną rękojeścią, cążki koloru czarnego, nożyczki z ostrzem łamanym, nóż metalowy z metalową rękojeścią, zapisanych pod poz. 133/14 Księgi Przechowywanych Przedmiotów tutejszego Sądu;

IV. na podstawie art. 624 § 1 kpk w zw. 17 ust.1 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych ( Dz. U. z 1983 r. Nr 49 poz. 223 ze zm. ) zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości;

V. na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26.05.1982 r. Prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. M. B. kwotę 792 (siedemset dziewięćdziesiąt dwa) złote tytułem wynagrodzenia za obronę wykonywaną z urzędu i kwotę 182,16 (sto osiemdziesiąt dwa i 16/100) złotych tytułem podatku VAT.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.