Sobota 15 grudnia 2018 Wydanie nr 3946
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Częstochowie z 2014-07-18
Data orzeczenia:
18 lipca 2014
Data publikacji:
15 lutego 2018
Sygnatura:
II K 23/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Jarosław Poch
Protokolant:
Aneta Wręczycka
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych
(Dz. U. z 1973 r. Nr 27, poz. 152)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt: II K 23/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

C., dnia 18 lipca 2014 roku

Sąd Okręgowy w Częstochowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSO Jarosław Poch

Protokolant: Aneta Wręczycka

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Częstochowie

po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2013 roku, 28 maja 2013 roku, 25 czerwca 2013 roku, 24 września 2013 roku, 12 listopada 2013 roku, 14 stycznia 2014 roku i 26 marca 2014 roku, 22 kwietnia 2014roku, 2 lipca 2014 roku , 16 lipca 2014roku,

sprawy:

D. S., s. S. i M. zd. K., ur. w dniu (...) w C.

oskarżonego o to, że:

w okresie od lutego 2009 roku do 14 sierpnia 2011 roku w G. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru doprowadził P.A. (...) S.A. w G. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą 1.000.000 złotych przekazanych 16 listopada 2009 roku za pośrednictwem przelewu bankowego na konto bankowe D. S. w (...) BANK S.A. na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej w dniu 3 listopada 2009 roku pomiędzy P.A. (...) S.A. w G., a D. S. i T. S. (Rep. (...)) tytułem zaliczki przeznaczonej na nabycie niezabudowanych działek nr (...) KW (...).(...) KW (...),(...) o nr KW (...), (...) KW (...), (...) KW (...), (...) KW (...), (...) KW (...), (...) KW (...), (...) KW (...) o łącznej powierzchni (...) ha oraz niezabudowanych działek powstałych z podziału działek o nr (...) KW (...), (...) KW (...) o łącznej powierzchni około (...) ha położonych w C. za pomocą wprowadzenia przedstawicieli spółki w błąd, co do prawa do własności do części działek należącego do jego rodziny oraz znajomych sąsiadów, wyłącznej możliwości nabycia pozostałych działek tylko przez D. S., a nadto co do przeznaczenia zaliczki w kwocie 1.000.000 złotych na poczet wykupienia części działek i odnośnie posiadania w majątku wspólnym z T. S. środków na zakup pozostałych działek, a nadto wprowadził w błąd przedstawicieli P.A. (...) S.A. odnośnie zwrotu kwoty pobranej zaliczki w kwocie 1.000.000 złotych do dnia 14 sierpnia 2011 roku czym działał na szkodę P.A. (...) S.A. w G., przy czym zarzuconego mu czynu dopuścił się w stosunku do mienia znacznej wartości,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. przy zast. art. 12 k.k.

orzeka:

1.  oskarżonego D. S. uznaje za winnego tego, że w okresie od lutego 2009 roku do dnia 16 listopada 2009 roku w C. i G., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, doprowadził P.A. (...) S.A. z siedzibą w G. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 1.000.000 złotych przekazanych w dniu 16 listopada 2009 roku za pośrednictwem przelewu bankowego na konto bankowe D. S. w (...) BANK S.A. o numerze (...) na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, Rep. A (...), zawartej w dniu 3 listopada 2009 roku pomiędzy E. B. i P. Ż. działających w imieniu P.A. (...) S.A. z siedzibą w G., a D. S. i T. S., tytułem zaliczki przeznaczonej na nabycie niezabudowanych działek nr (...) KW (...) (...) KW (...),(...) o nr KW (...), (...) KW (...), (...) KW (...), (...) KW (...),(...) KW (...),(...) KW (...),(...) KW (...) o łącznej powierzchni (...) ha oraz niezabudowanych działek powstałych z podziału działek o nr (...) KW (...),(...) KW (...) o łącznej powierzchni około (...)ha położonych w C. w ten sposób, że wprowadził przedstawicieli spółki w błąd co do prawa własności do części z w/w działek, które według jego zapewnień miało należeć do członków jego rodziny oraz znajomych sąsiadów i wyłącznej możliwości nabycia tych działek tylko przez D. S., a także co do przeznaczenia zaliczki w kwocie 1.000.000 złotych na poczet wykupienia części z tych działek, a nadto co do zwrotu kwoty pobranej zaliczki w wysokości 1.000.000 złotych w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, czym działał na szkodę P.A. (...) S.A. z siedzibą w G., przy czym zarzuconego mu czynu dopuścił się w stosunku do mienia znacznej wartości, tj. za winnego przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. przy zast. art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 33§ 2 i 3 kk wymierza mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 500 ( pięćset) stawek dziennych , przyjmując , iż wysokość jednej stawki dziennej grzywny jest równoważna kwocie 200( dwieście ) złotych,

2.  na mocy art.69§ 1 i 2 kk i art. 70§ 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej względem oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 5 ( pięciu ) lat tytułem próby

3.  na podstawie art. 627 k.p.k. w zw. z art. 2 ust. 1 pkt. 4 i art. 3 ust 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego D. S. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 20.525, 90zł (dwadzieścia tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) , w tym kwotę 20.300zł

( dwadzieścia tysięcy trzysta złotych) tytułem opłaty oraz kwotę 225,90zł (dwustu dwudziestu pięciu złotych dziewięćdziesięciu groszy) tytułem wydatków postępowania.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.