Wtorek 17 lipca 2018 Wydanie nr 3795
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Żywcu z 2014-10-02
Data orzeczenia:
2 października 2014
Data publikacji:
7 kwietnia 2017
Data uprawomocnienia:
17 lutego 2015
Sygnatura:
II K 617/14
Sąd:
Sąd Rejonowy w Żywcu
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Marcin Loranc
Protokolant:
st. sekr. sąd. Gabriela Gabor – Zawadzka
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt II K 617/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 października 2014 r.

Sąd Rejonowy w Żywcu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Marcin Loranc

Protokolant: st. sekr. sąd. Gabriela Gabor – Zawadzka

w obecności Prokuratora ----------------

po rozpoznaniu w dniu 2 października 2014 r.

sprawy: D. D. (1) (D.) s. W. i E. zd. S.

ur. (...) w J.

oskarżonego o to, że:

w październiku 2013 r. w P. Malej, woj. (...) przywłaszczył sobie pieniądze w kwocie 34.500,00 zł powierzone mu przez R. Ł. w formie zaliczki na zakup materiałów budowlanych,

to jest o czyn z art. 284 § 2 k.k.

I.  uznaje oskarżonego D. D. (1) za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia, wyczerpującego znamiona występku z art. 284 § 2 k.k. i za to na mocy art. 284 § 2 k.k. skazuje go na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na mocy art. 69 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 4 (cztery) lata;

III.  na podstawie art. 72 § 1 pkt 8 k.k. zobowiązuje oskarżonego do wykonania prawomocnego nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Mysłowicach, w dniu 26 maja 2014 r., sygn. I Nc 722/14 – w terminie do 3 (trzech) lat od uprawomocnienia się wyroku;

IV.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych;

V.  na mocy art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego D. D. (1) na rzecz oskarżyciela posiłkowego R. Ł. kwotę 432 (czterystu trzydziestu dwóch) złotych tytułem zwrotu poniesionych przez niego kosztów związanych z ustanowieniem pełnomocnika procesowego.

Sędzia:

ZARZĄDZENIE

1)  odnotować wyrok w rep. K i sprawę zakreślić,

2)  kal. 7 dni.

Ż., dn. 2 października 2014 r.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.