Środa 20 lutego 2019 Wydanie nr 4013
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Szczytnie z 2015-11-03
Data orzeczenia:
3 listopada 2015
Data publikacji:
9 sierpnia 2018
Sygnatura:
II K 627/14
Sąd:
Sąd Rejonowy w Szczytnie
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Andrzej Janowski
Protokolant:
sekr. sąd. Katarzyna Strzelec
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych
(Dz. U. z 1973 r. Nr 27, poz. 152)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt II K 627/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 03 listopada 2015 roku

Sąd Rejonowy w Szczytnie w II Wydziale Karnym

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SR Andrzej Janowski

Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Strzelec

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Szczytnie Doroty Krzyny

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 17.03, 07.04, 28.04, 25.06, 14.10 i 03.11.2015 roku sprawy:

M. K., urodz. (...) w S., syna E. i I. z d. S.

oskarżonego o to, że:

I. w nocy z 09/10 sierpnia 2014 roku przed lokalem H. przy ul. (...) w S., woj. (...)- (...), naruszył czynności narządów ciała R. Ś. polegające na uderzaniu wymienionego rękoma w twarz i zadając uderzenia nogami po ciele, wskutek czego pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci: zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego prawego, stłuczenia kciuka ręki prawej (bez ograniczenia jego ruchomości) oraz rany tłuczonej łuku brwiowego lewego, które naruszyły czynności narządu ciała na okres powyżej siedmiu dni, przy czym działał publicznie i zarzucanego czynu dopuścił się bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego

tj. o czyn z art. z 157 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk

II. w nocy z 09/10 sierpnia 2014 roku przed lokalem H. przy ul. (...) w S., woj. (...)- (...), naruszył nietykalność cielesną K. Ś., poprzez uderzenie wymienionego pięścią w twarz, przy czym działał publicznie i zarzucanego czynu dopuścił się bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego,

tj. o czyn z art. 217 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk

I. oskarżonego M. K. uznaje za winnego zarzucanego mu w pkt I czynu, tj. przestępstwa z art. 157 §1 k.k. w zw. z art. 57a §1 k.k. i za to na podstawie art. 157 §1 k.k. w zw. z art. 57a §1 k.k. skazuje go na karę 9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II. oskarżonego M. K. uznaje za winnego zarzucanego mu w pkt II czynu, tj. przestępstwa z art. 217 §1 k.k. w zw. z art. 57a §1 k.k. i za to na podstawie art. 217 §1 k.k. w zw. z art. 57a §1 k.k. skazuje go na karę 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

III. na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 §1 k.k., w brzmieniu przepisów obowiązującym w dacie czynów, w zw. z art. 4 §1 k.k. łączy orzeczone kary i wymierza oskarżonemu karę łączną 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

IV. na podstawie art. 57a §2 k.k. orzeka wobec oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego R. Ś. nawiązkę w kwocie 9.000 (dziewięć tysięcy) złotych i na rzecz pokrzywdzonego K. Ś. nawiązkę w kwocie 500 (pięćset) złotych;

V. na podstawie art. 624 §1 k.p.k., art. 626 §1 k.p.k. i art. 17 ust.1 i 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych (Dz.U. 1983r. Nr 49 poz. 223 z późn. zmian.) zwalnia oskarżonego od obowiązku zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, w tym opłaty.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.