Poniedziałek 24 września 2018 Wydanie nr 3864
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2016-03-08
Data orzeczenia:
8 marca 2016
Data publikacji:
13 października 2017
Data uprawomocnienia:
9 czerwca 2016
Sygnatura:
II K 785/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Kaliszu
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Agnieszka Wachłaczenko
Protokolant:
st. sekretarz sądowy Lidia Śnieg
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)

Sygn. akt II K 785/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 marca 2016r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Agnieszka Wachłaczenko

Protokolant st. sekretarz sądowy Lidia Śnieg

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Kaliszu M. M.,

po rozpoznaniu dnia 8.03.2016r.

sprawy B. G. , s B. i M. zd. R., ur. (...) w P.,

oskarżonego o to, że:

w dniu 19 lipca 2015 roku w K. w ruchu lądowym na drodze publicznej, kierował samochodem m-ki M. (...) nr. rej. (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości I-1,06 mg/l i II – 0,99 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości i w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo w sprawie IIK 1168/12,

tj. o czyn z art. 178a§4 k.k.

1.  oskarżonego B. G. uznaje za winnego zarzucanego mu czynu wyczerpującego dyspozycję występku z art. 178a§4 kk i za to na podstawie art. 37a k.k. w zw. z art. 178a§4k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku ograniczenia wolności, polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin miesięcznie,

2.  na podstawie art. 42 § 4 k.k. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego,

3.  na podstawie art. 43a § 2 kk orzeka od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych,

4.  zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych.

II K 785/15

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 8 marca 2016 r. B. G. został skazany na karę 1 roku ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie za to, że w dniu 19 lipca 2015 r. w K. w ruchu lądowym na drodze publicznej, kierował samochodem m-ki M. (...) nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości, tj. 1,06 i 0,99 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym czynu tego dopuścił sie będąc uprzednio skazanym za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości i okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo w sprawie II K 1168/12 (k. 17).

Oskarżony dopuścił się zarzucanego mu czynu umyślnie. Jego stan upojenia alkoholowego był tak duży, iż oskarżony nie mogł mieć wątpliwości, że jest nietrzeźwy. Sąd nie dopatrzył się okoliczności wyłączających winę lub bezprawność czynu oskarżonego. Oskarżony zna działanie alkoholu na swoj organizm oraz poznał już konsekwencje prawne kierowania w stanie nietrzeźwości samochodem. Swoim zachowaniem oskarżony godził w bezpieczeństwo w komunikacji. Społeczna szkodliwość czynu oskarżonego jest duża z uwagi na wysoki stopień upojenia alkoholowego oskarżonego oraz nagminność podobnych występków.

Sąd na podstawie art. 37a k.k. wymierzył oskarżonemu B. G. karę

1 roku ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie uznając, iż realnie odczuwalną dolegliwością będzie dla oskarżonego przede wszystkim dożywotni zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi w strefie ruchu lądowego. Jako okoliczność obciążającą Sąd uwzględnił uprzednią karalność oskarżonego, natomiast jako okoliczność łagodzącą przyznanie się oskarżonego do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz złożenie wyjaśnień. Oskarżony wyraził także wolę podjęcia leczenia odwykowego. Z tych przyczyn Sąd wymierzył oskarżonemu B. G. karę jak w punkcie 1. wyroku.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.