Poniedziałek 24 września 2018 Wydanie nr 3864
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Koninie z 2014-01-31
Data orzeczenia:
31 stycznia 2014
Data publikacji:
13 października 2017
Data uprawomocnienia:
31 stycznia 2014
Sygnatura:
II Ka 1/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Marek Kordowiecki
Sędziowie:
Agata Wilczewska
Waldemar Cytrowski –
Protokolant:
st. sekr. sąd. Irena Bąk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt II Ka 1/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

31 stycznia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Koninie Wydział II Karny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Marek Kordowiecki

Sędziowie : SO Waldemar Cytrowski – spr.

SO Agata Wilczewska

Protokolant: st. sekr. sąd. Irena Bąk

przy udziale H. L. Prokuratora Prokuratury Okręgowej

po rozpoznaniu 31.01.2014 r.

sprawy K. G.

oskarżonego o przestępstwo z art. 178a§1 i 4 kk

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Kole z 19.11.2013 r. sygn. akt II K 1019/13

1. Zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, iż w podstawie prawnej zawartego w punkcie II orzeczenia przyjmuje również § 4 art. 69 kk

2. Utrzymuje zaskarżony wyrok w mocy w pozostałej części.

3. Zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

W. C. M. K.i A. W.

Sygn. akt II Ka 1/14

UZASADNIENIE

Wyrokiem z 19.11.2013 r. Sąd Rejonowy w Kole w sprawie o sygn. akt II K 1019/13 uznał K. G. za winnego tego, że w dniu 5 sierpnia 2013 roku o godz. 20:45 w L. gm. D. w woj. (...) prowadził pojazd mechaniczny w ruchu lądowym - kierował motorowerem m-ki P. nr rej. (...), będąc w stanie nietrzeźwości - 0,94 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym czynu tego dopuścił się w okresie obowiązywania wobec niego prawomocnego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat obowiązującego od 15.06.2013r. do 15.06.2015r. orzeczonego wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego w Kole z dnia 3 czerwca 2013 r. sygn. akt II K 479/13, mocą to którego oskarżony został skazany za przestępstwo określone w art. 178a § 1 k.k. tj. popełnienia przestępstwa z art. 178a § 1 i 4 k.k. i za to na podstawie art. 178a § 4 k.k. skazał go na karę jednego roku pozbawienia wolności, której wykonanie na podst. art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 pkt 1 k.k. warunkowo zawiesił na okres 3 lat próby oraz na podst. art. 71§1 kk na karę grzywny w liczbie 120 stawek dziennych w wysokości po 20 zł.

Na podstawie art. 73 § 1 k.k. oddał oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora. Na podstawie art. 72 § 1 pkt 5 k.k. zobowiązał oskarżonego do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu. Na podst. art. 42 § 2 k.k. w zw. z art. 43 § 1 k.k. orzekł wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 lat oraz świadczenie pieniężne w kwocie 200 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Apelację złożył prokurator, który zarzucił obrazę przepisów prawa materialnego tj. art. 69 § 4 k.k. polegająca na jego niezastosowaniu i nieprzywołaniu tego przepisu w punkcie II części dyspozytywnej wyroku obok art. 69 § 1 i 2 k.k. jako podstawy prawnej warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej wobec oskarżonego K. G. kary pozbawienia wolności, podczas gdy w przypadku sprawców przestępstw z art. 178 a § 4 kk, możliwość warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, w myśl art. 69 § 4 k.k. jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych wypadkach, i w przypadku skorzystania przez Sąd z tej możliwości, jak to miało miejsce w niniejszej sprawie, ta okoliczność winna znaleźć odzwierciedlenie w wydanym wyroku, a w szczególności w podstawie prawnej warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec skazanego, czego jednak Sąd I instancji w ocenie skarżącego nie uczynił.

W oparciu o ten zarzut wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku w punkcie II części dyspozytywnej poprzez wskazanie art. 69 § 1, 2 i 4 k.k. jako podstawy prawnej warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec oskarżonego K. G..

Apelacja okazała się zasadna i doprowadziła do wydania orzeczenia o charakterze reformatoryjnym.

Wobec skazania oskarżonego za przestępstwo z art. 178a§4 kk na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania w podstawie prawnej zawartego w punkcie II orzeczenia należało wskazać również § 4 art. 69 kk albowiem z treści tego przepisu wprost wynika, iż sprawcy przestępstwa określonego w art. 178a§4 kk można warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Podstawę orzeczenia o kosztach sądowych za postępowanie odwoławcze stanowił art. 624§1 kpk - przemawiały za tym względy słuszności.

A. W. M. K.i W. C.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.