Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Koninie z 2015-12-18
Data orzeczenia:
18 grudnia 2015
Data publikacji:
9 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
18 grudnia 2015
Sygnatura:
II Ka 280/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Waldemar Cytrowski –
Sędziowie:
Agata Wilczewska
Karol Skocki
Protokolant:
st. sekr. sąd. Irena Bąk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt II Ka 280/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

18 grudnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Koninie Wydział II Karny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Waldemar Cytrowski – spr.

Sędziowie : SO Agata Wilczewska

SO Karol Skocki

Protokolant: st. sekr. sąd. Irena Bąk

przy udziale Jacka Górskiego Prokuratora Prokuratury Okręgowej

po rozpoznaniu 18.12.2015 r.

sprawy K. J.

oskarżonego o przestępstwo z art. 190§1 kk i inne

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę

od wyroku Sądu Rejonowego w Kole z 17.07.2015 r. sygn. akt II K 66/15

Uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Rejonowemu w Kole do ponownego rozpoznania.

Karol Skocki Waldemar Cytrowski Agata Wilczewska

II Ka 280/15

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Kole wyrokiem z 17.07.2015 r. uznał oskarżonego K. J. za winnego popełnienia ciągu dwóch przestępstw z art. 190§1 kk w zw. z art. 12 kk i art. 190§1 kk w zw. z art. 91§1 kk i za to na podst. art. 190§1 kk w zw. z art. 91§1 kk skazał go na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Uznał również oskarżonego za winnego popełnienia przestępstwa z art. 217§1 kk i za to na podst. tego przepisu skazał go na karę 2 miesięcy pozbawienia wolności. Na podst. art. 85 kk, art. 86§1 kk i art. 91§2 kk wymierzył oskarżonemu karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesił na okres próby 2 lat i w okresie tym oddał oskarżonego pod dozór kuratora. Na podst. art. 46§2 kk zasądził od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w kwocie 500 zł.

Wyrok zaskarżył obrońca, który zarzucił względne przyczyny odwoławcze określone w art. 438 pkt 2 i 4 kpk i w oparciu o te zarzuty wniósł o zmianę zaskarżonego orzeczenia poprzez uniewinnienie oskarżonego od zarzucanych mu przestępstw, ewentualnie o uchylenie tego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, a z ostrożności procesowej o znaczne złagodzenie orzeczonych kar.

Apelacja jest o tyle zasadna, iż umożliwiła wydanie orzeczenia o charakterze kasatoryjnym.

Sąd w sprawie o sygn. akt II K 381/14 na rozprawie 2 lutego 2015 r. wyłączył do odrębnego rozpoznania sprawę oskarżonego K. J. o zarzucane mu przestępstwa z art. 190§1 kk, art. 190§1 kk w zw. z art. 12 kk i art. 217§1 kk. Sprawa ta została zarejestrowana pod sygn. akt II K 66/15. Wyłączenie sprawy do odrębnego rozpoznania spowodowało, iż sprawa ta stała się sprawą nową, a zatem rozprawa musiała być prowadzona od początku. Wynika to wprost z art. §3 art. 34 kpk, który stanowi, iż sprawa wyłączona podlega rozpoznaniu według zasad ogólnych. Podjęcie zatem decyzji w trybie art. 34§3 kpk oznacza, że w dalszym ciągu może się jedynie toczyć sprawa, z której nastąpiło wyłączenie, natomiast sprawa wyłączona do odrębnego rozpoznania podlega rozpoznaniu według zasad ogólnych, co zawsze oznacza konieczność prowadzenia rozprawy od początku – wyrok SN z 20.02.2008 r., sygn.. akt V KK 306/07; OSNKW 2008/6/47.

Zarządzeniem z 11.02.2015 r. w sprawie wyłączonej do odrębnego rozpoznania został wyznaczony termin rozprawy na 26.03.2015 r. Na tej rozprawie Sąd na podst. art. 404§2 kpk postanowił rozprawę odroczoną prowadzić w dalszym ciągu. Sąd zatem nie tylko popełnił błąd logiczny polegający na prowadzeniu czegoś co się nie rozpoczęło w dalszym ciągu, ale przede wszystkim naruszył przepisy proceduralne, które miały wpływ na treść orzeczenia, w szczególności poprzez zaniechanie przeprowadzenia dowodów z wyjaśnień oskarżonego, który przecież został doprowadzony na rozprawę oraz pokrzywdzonego S. P. (pokrzywdzony w sprawie wyłączonej został przesłuchany tylko uzupełniająco – k. 123), którzy co prawda byli przesłuchani, ale w innej sprawie. Przepis art. 410 kpk wymaga aby podstawą wyroku był całokształt, czyli wszystkie dowody ujawnione w toku rozprawy głównej. Ujawnienie w odniesieniu do dowodów oznacza z kolei konieczność ich przeprowadzenia na rozprawie, a zatem Sąd musi wydać wyrok w oparciu o dowody ujawnione na rozprawie, które przeprowadził w toku przewodu sądowego, co też oznacza, iż nie może opierać się na tych dowodach, które nie zostały przeprowadzone na rozprawie.

Dlatego przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd rozpozna ją na zasadach ogólnych.

Karol Skocki Waldemar Cytrowski Agata Wilczewska

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.