Wtorek 19 lutego 2019 Wydanie nr 4012
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2016-02-29
Data orzeczenia:
29 lutego 2016
Data publikacji:
18 maja 2018
Sygnatura:
III K 38/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wydział:
III Wydział Karny
Przewodniczący:
Katarzyna Sztandar
Protokolant:
Paulina Lewandowska, Magdalena Mazurkiewicz
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych
(Dz. U. z 1973 r. Nr 27, poz. 152)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141)
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy
(Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 930)

Sygn. akt III K 38/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 lutego 2016 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb., w III -cim Wydziale Karnym w składzie :

Przewodniczący SSO Katarzyna Sztandar

Protokolant Paulina Lewandowska, Magdalena Mazurkiewicz

w obecności Prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. Ilony Janiczek i Pawła Kowalskiego

po rozpoznaniu w dniach 19 lutego 2015r., 2 czerwca 2015r., 9 czerwca 2015r., 25 czerwca 2015r., 25 sierpnia 2015r., 2 września 2015r., 16 września 2015r., 2 października 2015r.,

17 listopada 2015r., 15 grudnia 2015r., 25 lutego 2016r.

sprawy :

Z. W.

syna M. i G. z domu W.

urodzonego (...) w B.

oskarżonego o to, że:

I. w okresie od 5.08.2006 roku do 22.03.2007 roku w W. pow. (...) woj. (...), Ż., T. woj. (...) i innych miejscowościach na terenie kraju brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej w skład której wchodzili P. H. (1) oraz inne osoby co do których prowadzone jest odrębne postępowanie, mającej na celu popełnienie przestępstw polegających na uszczupleniu należności publicznoprawnej Skarbu Państwa – podatku oraz praniu brudnych pieniędzy pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem tego przestępstwa, wystawianiem i używaniem poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci faktur VAT

tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk

II. w okresie od 19.06.2006 roku do 22.03.2007 roku w W., Ż., T. i innych miejscowościach na terenie kraju, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jako udziałowiec i prokurent spółki z o.o. (...) w T. ul. (...) Oddział w W. ul. (...) i zajmując się w ramach tej spółki działalnością spółki dotyczącą obrotem złomem w porozumieniu z innymi osobami, przy czym w okresie od 19.06.2006 roku do 10.08.2006 roku wspólnie i w porozumieniu z P. H. (1) będącą osoba uprawnioną do wystawiania i przyjmowania faktur VAT jako właściciel firmy (...) z siedzibą w T. ul. (...), ul. (...), (...) oraz w K. ul. (...) i inną osobą, co do której prowadzone jest odrębne postępowanie będącą osobą uprawnioną do wystawiania i przyjmowania faktur VAT jako właściciel firmy (...) z siedzibą w P. ul. (...), a w okresie od 5.08.2006 roku do 22.03.2007 roku w ramach zorganizowanej grupy przestępczej i uzgodnionego podziału ról, wspólnie i w porozumieniu z P. H. (1) będącą osobą uprawnioną do wystawiania i przyjmowania faktur jako właściciel firmy (...) oraz inną osobą, co do której prowadzone jest odrębne postępowanie będącą osobą uprawnioną do wystawiania i przyjmowania faktur VAT jako właściciel firmy (...) J. L. (1) w W. ul. (...), oraz innymi osobami, co do których prowadzone jest odrębne postępowanie, w celu udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia albo orzeczenia przepadku środków płatniczych w łącznej kwocie 912.414,46 złotych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego z art. 56 § 1 kks

- brał udział w przyjęciu i wprowadzeniu do dokumentacji handlowej firmy (...) poświadczających nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne dokumentów w postaci faktur VAT, stwierdzających rzekomą sprzedaż przez firmę (...) z siedzibą w P. ul. (...) firmie (...) złomu stali i metali kolorowych o łącznej wartości brutto 1.709.310,28 złotych w tym VAT 308.234,80 złotych tj. następujących faktur:

Faktura VAT nr (...) z dnia 10.08.2006 r. na kwotę 58.804 złotych

Faktura VAT nr (...) z dnia 09.08.2006 r. na kwotę 58.560 złotych

Faktura VAT nr (...) z dnia 08.08.2006 r. na kwotę 58.369,68 złotych

Faktura VAT nr (...) z dnia 07.08.2006 r. na kwotę 58.569,76 złotych

Faktura VAT nr (...) z dnia 04.08.2006 r. na kwotę 58.486,80 złotych

Faktura VAT nr (...) z dnia 03.08.2006 r. na kwotę 58.320,88 złotych

Faktura VAT nr (...) z dnia 02.08.2006 r. na kwotę 58.569,76 złotych

Faktura VAT nr (...) z dnia 01.08.2006 r. na kwotę 58.486,80 złotych

Faktura VAT nr (...) z dnia 24.07.2006 r. na kwotę 60.103,30 złotych

Faktura VAT nr (...) z dnia 21.07.2006 r. na kwotę 60.319,24 złotych

Faktura VAT nr (...) z dnia 20.07.2006 r. na kwotę 60.607,16 złotych

Faktura VAT nr (...) z dnia 19.07.2006 r. na kwotę 60.175,28 złotych

Faktura VAT nr (...) z dnia 18.07.2006 r. na kwotę 60.463,20 złotych

Faktura VAT nr (...) z dnia 17.07.2006 r. na kwotę 58.252,56 złotych

Faktura VAT nr (...) z dnia 13.07.2006 r. na kwotę 59.711,68 złotych

Faktura VAT nr (...) z dnia 11.07.2006 r. na kwotę 58.200,10 złotych

Faktura VAT nr (...) z dnia 07.07.2006 r. na kwotę 58.508,76 złotych

Faktura VAT nr (...) z dnia 04.07.2006 r. na kwotę 60.499,80 złotych

Faktura VAT nr (...) z dnia 04.07.2006 r. na kwotę 60.116,72 złotych

Faktura VAT nr (...) z dnia 03.07.2006 r. na kwotę 60.277,76 złotych

Faktura VAT nr (...) z dnia 30.06.2006 r. na kwotę 54.272,92 złotych

Faktura VAT nr (...) z dnia 29.06.2006 r. na kwotę 59.155,36 złotych Faktura VAT nr (...) z dnia 27.06.2006 r. na kwotę 58.091,52 złotych

Faktura VAT nr (...) z dnia 26.06.2006 r. na kwotę 58.794,24 złotych

Faktura VAT nr (...) z dnia 26.06.2006 r. na kwotę 59.109,00 złotych

Faktura VAT nr (...) z dnia 22.06.2006 r. na kwotę 58.794,24 złotych

Faktura VAT nr (...) z dnia 21.06.2006 r. na kwotę 58.255,00 złotych

Faktura VAT nr (...) z dnia 20.06.2006 r. na kwotę 58.325,76 złotych

Faktura VAT nr (...) z dnia 19.06.2006 r. na kwotę 59.109,00 złotych

- przyjął i wprowadził do dokumentacji księgowej spółki z o.o. (...) poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne dokumenty w postaci faktur VAT, stwierdzających rzekomą sprzedaż przez firmę (...) spółce z o.o. (...) złomu stali i metali kolorowych o łącznej wartości 5.059.758,46 złotych brutto w tym VAT 912.415,46 złotych tj. następujące faktury:

Faktura nr (...) z dnia 27.06.06 na kwotę 171.885,80 złotych

Faktura nr (...) z dnia 28.06.06 na kwotę 161.290,10 złotych

Faktura nr (...) z dnia 03.07.06 na kwotę 93.037,20 złotych

Faktura nr (...) z dnia 08.07.06 na kwotę 94.227,92 złotych

Faktura nr (...) z dnia 19.07.06 na kwotę 115.656,00 złotych

Faktura nr (...) z dnia 02.08.06 na kwotę 136.298,40 złotych

Faktura nr (...) z dnia 25.07.06 na kwotę 298.300,98 złotych

Faktura nr (...) z dnia 08.08.06 na kwotę 78.812,00 złotych

Faktura nr (...) z dnia 04.08.06 na kwotę 131.686,80 złotych

Faktura nr (...) z dnia 10.08.06 na kwotę 71.650,60 złotych

Faktura nr (...) z dnia 11.08.06 na kwotę 83.023,44 złotych

Faktura nr (...) z dnia 18.08.06 na kwotę 368.244,80 złotych

Faktura nr (...) z dnia 28.08.06 na kwotę 155.586,60 złotych

Faktura nr (...) z dnia 07.09.06 na kwotę 101.059,92 złotych

Faktura nr (...) z dnia 13.09.06 na kwotę 350.657,28 złotych

Faktura nr (...) z dnia 15.09.06 na kwotę 140.544,00 złotych

Faktura nr (...) z dnia 19.09.06 na kwotę 117.120,00 złotych

Faktura nr (...) z dnia 04.10.06 na kwotę 253.638,00 złotych

Faktura nr (...) z dnia 09.10.06 na kwotę 67.929,60 złotych

Faktura nr (...) z dnia 11.10.06 na kwotę 92.759,04 złotych

Faktura nr (...) z dnia 19.10.06 na kwotę 42.029,00 złotych

Faktura nr (...) z dnia 19.10.06 na kwotę 56.705,60 złotych

Faktura nr (...) z dnia 20.10.06 na kwotę 58.212,30 złotych

Faktura nr (...) z dnia 23.10.06 na kwotę 105.171,32 złotych

Faktura nr (...) z dnia 25.10.06 na kwotę 65.628,68 złotych

Faktura nr (...) z dnia 07.11.06 na kwotę 100.008,28 złotych

Faktura nr (...) z dnia 08.11.06 na kwotę 32.105,52 złotych

Faktura nr (...) z dnia 05.12.06 na kwotę 161.640,24 złotych

Faktura nr (...) z dnia 06.12.06 na kwotę 84.548,44 złotych

Faktura nr (...) z dnia 07.12.06 na kwotę 180.072,00 złotych

Faktura nr (...) z dnia 13.12.06 na kwotę 39.886,68 złotych

Faktura nr (...) z dnia 14.12.06 na kwotę 155.661,02 złotych

Faktura nr (...). (...) z dnia 05.01.07 na kwotę 36.609,76 złotych

Faktura nr (...) z dnia 17.01.07 na kwotę 187.751,90 złotych

Faktura nr (...) z dnia 02.02.07 na kwotę 196.328,50 złotych

Faktura nr (...) z dnia 06.02.07 na kwotę 122.379,42 złotych

Faktura nr (...) z dnia 08.02.07 na kwotę 60.631,56 złotych

Faktura nr (...) z dnia 12.02.07 na kwotę 275.893,24 złotych

Faktura nr (...) z dnia 14.02.07 na kwotę 15.086,52 złotych

- wystawił i wprowadził do dokumentacji księgowej spółki z o.o. (...) dokumenty poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne o dokonaniu zapłaty przez spółkę z o.o. (...) za rzekomo zakupiony od firmy (...) przez spółkę z o.o. (...) złom stali i metali kolorowych w postaci następujących dowodów wypłaty:

- dowód wypłaty (...) z dnia 26.10.2006 roku dla P. H. (1) kwoty 56.705,80 złotych

- dowód wypłaty (...)z dnia 26.10.2006 roku dla P. H. (1) kwoty 42.029,00 złotych

- dowód wypłaty (...) z dnia 31.10.2006 roku dla P. H. (1) kwoty 58.212,30 złotych

- dowód wypłaty (...) z dnia 13.11.2006 roku dla P. H. (1) kwoty 32.105,52 złotych

- dowód wypłaty (...) z dnia 20.12.2006 roku dla P. H. (1) kwoty 39.886,68 złotych

- przelał na rachunki bankowe o numerach: (...), (...), (...) prowadzone przez (...)., (...) oraz (...) z rachunku ww. spółki (...) o numerze (...) prowadzonego w (...)tytułem zapłaty za rzekomo zakupiony przez ww. spółkę od firmy (...) złom stali i metali kolorowych środki płatnicze w łącznej kwocie 4.830.811,97 złotych

- przyjął od P. H. (1) środki pieniężne w łącznej kwocie 4.781.105,05 złotych, które zostały wypłacone przez P. H. (1) z rachunków o numerach: (...), (...), (...), (...) oraz przez inną osobę, co do której prowadzone jest odrębne postępowanie z rachunków o numerach: (...), (...) prowadzonych w (...), pochodzące z uprzednio przelanych na wylej wskazane konta prowadzone przez (...) (...)oraz (...)środków płatniczych z ww. rachunku spółki (...) prowadzonego w (...) tytułem zapłaty za rzekomo zakupiony przez ww. spółkę od firmy (...) złom stali i metali kolorowych

tj. o przestępstwo przewidziane w art. 299 § 1 i 5 kk w zb. z art. 271 § 1 i 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

III. w okresie od 19.06.2006 roku do 26.03.2007 roku w W., Ż., B. i innych miejscowościach na terenie kraju, przy czym w okresie od 5.08.2006 do 22.03.2007 roku działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jako udziałowiec i prokurent spółki z o.o. (...) z siedzibą w T. ul. (...), Oddział w W. ul. (...) zajmując się na podstawie umowy i faktycznego wykonywania w ramach tej spółki sprawami gospodarczymi w szczególności finansowymi związanymi z handlem złomem dla udokumentowania „fakturowego” wpływu do ww. spółki złomu stali i metali kolorowych niewiadomego pochodzenia przyjął i wprowadził do ewidencji księgowej ww. spółki poprzez przekazanie za pośrednictwem innych udziałowców ww. Spółki do Kancelarii (...)z siedzibą w T. prowadzącej księgowość spółki, poświadczające nieprawdę, bo potwierdzające niedokonane w rzeczywistości transakcje sprzedaży złomu stali i metali kolorowych faktury VAT wystawiane przez firmę (...) dla spółki z o.o. (...) wymienione w zarzucie II, dokonywał sprzedaży złomu stali i metali kolorowych innym podmiotom gospodarczym na podstawie wystawionych przez ww. spółkę faktur VAT , doprowadzając w ten sposób do złożenia w Urzędzie Skarbowym w B. przez spółkę z o.o. (...) w okresie od 25.07.2006 roku do 26.03.2007 roku Deklaracji dla Podatku od Towarów i Usług (...)-7, za miesiące: czerwiec 2006 rok, lipiec 2006 rok, sierpień 2006 rok, wrzesień 2006 rok, październik 2006 rok, listopad 2006 rok, grudzień 2006 rok, styczeń 2007 rok oraz luty 2007 rok, w których podana została nieprawda, co do rzeczywistej wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług ww. Spółki należnego Skarbowi Państwa, doprowadzając tym samym do niekorzystnego rozporządzenia mieniem – do uszczuplenia podatku od towarów i usług (...) ciążącego na spółce (...) w łącznej wysokości 912.414,46 złotych tj. dużej wartości poprzez wprowadzenie w błąd, co do faktu zakupu przez spółkę (...) złomu wskazanego w ww. fakturach i zaniechanie przez Skarb Państwa reprezentowany przez ww. organ podatkowy, pobrania wykazanego naliczonego podatku od towarów i usług (...), obniżającego podatek należny od ww. spółki w wyżej wskazanej kwocie działając na szkodę Skarbu Państwa

tj. o przestępstwo przewidziane w art. 9 § 3 kks w zw. z art. 56 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1 i 5 kks w zw. z art. 6 § 2 kks

orzeka:

1. oskarżonego Z. W. uznaje za winnego czynu zarzucanego w punkcie I z tą zmianą iż przyjmuje że oskarżony popełnił ten czyn w okresie od dnia 19 czerwca 2006 roku do dnia 22 marca 2007 roku, w skład zorganizowanej grupy przestępczej wchodzili P. H. (1) ( w okresie od dnia 19 czerwca 2006 roku do dnia 22 marca 2007 roku), J. L. (1) ( w okresie od 5 sierpnia 2006 roku do dnia 22 marca 2007 roku), co do których postępowania karne zostały prawomocnie zakończone oraz inne osoby, co do których prowadzone są odrębne postępowania, czym wyczerpał dyspozycję art. 258§1 kk i za to na podstawie art. 258§1 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

2. oskarżonego Z. W. uznaje za winnego czynu zarzucanego w punkcie II z tą zmianą iż przyjmuje, że oskarżony popełnił ten czyn w warunkach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, działającej w okresie od dnia 19 czerwca 2006 roku do dnia 22 marca 2007 roku, przy czym postępowania karne wobec P. H. (1) – właściciela firmy (...) i J. L. (1) właściciela firmy (...) J. L. (1) zostały prawomocnie zakończone, czym wyczerpał dyspozycję art. 299§1 i §5 kk, art. 271§1 i §3 kk, art. 273 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65§1 kk i za to na podstawie art. 299§5 kk w zw. z art. 11§3 kk w zw. z art. 65§1 kk, art. 33§2 kk wymierza mu karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w ilości 250 (dwustu pięćdziesięciu) stawek dziennych, każda po 200 (dwieście) złotych,

3. na podstawie art. 85§1 kk, art. 85a kk, art. 86§1 kk orzeka wobec oskarżonego za przestępstwa opisane w punktach 1 i 2 wyroku karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 3 (trzech) lat,

4. oskarżonego Z. W. uznaje za winnego czynu zarzucanego w punkcie III z tą zmianą iż przyjmuje, że oskarżony popełnił ten czyn w warunkach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, działającej w okresie od dnia 19 czerwca 2006 roku do dnia 22 marca 2007 roku i swoim zachowaniem wyczerpał dyspozycję art. 9§3 kks w zw. z art. 56§1 kks, art. 62§2 kks w zw. z art. 7§1 kks w zw. z art. 6§2 kks w zw. z art. 37§1 pkt 1 i 5 kks i za to na podstawie art. 56§1 kks w zw. z art. 7§2 kks w zw. z art. 38§1 pkt 3 kks wymierza mu karę pozbawienia wolności w wymiarze 2 (dwóch) lat oraz karę grzywny w ilości 200 (dwustu) stawek dziennych, każda po 200 (dwieście) złotych, przy czym stwierdza, że przestępstwo to pozostaje w zbiegu idealnym z przestępstwem przypisanym oskarżonemu w punkcie 2 wyroku, wobec czego orzeczone w punkcie 4 kary pozbawienia wolności i grzywny nie podlegają wykonaniu ( art. 8§1, §2 i §3 kks),

5. na podstawie art. 63§1 kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 20 listopada 2008 roku do dnia 9 września 2009 roku,

6. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 10.400 (dziesięć tysięcy czterysta) złotych tytułem opłaty oraz kwotę 18.575 (osiemnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) złotych i 47 (czterdzieści siedem) groszy tytułem zwrotu wydatków poniesionych przez Skarb Państwa.

Sygn. akt III K 38/14

UZASADNIENIE

P. H. (1) rozpoczął działalność gospodarczą w 1999 roku, rejestrując firmę pod nazwą P. H. (...) P. H. (1). Jako przedmiot działalności określił m. in. sprzedaż hurtową odpadów i złomu.

W rubryce: „siedziba przedsiębiorstwa, adres zakładu głównego, oddział lub innego stałego miejsca wykonywania działalności” wpisano kilka adresów: T. M.., ul. (...), (...) ul. (...), (...) ul. (...), a od dnia 22 czerwca 2006 r. - także K., ul. (...).

(zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wydane przez Prezydenta Miasta (...) z dnia 23.06.2006 r. –k.62 i 146, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON - k.63, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 27.02.2004 r. - k.299).

W okresie od 26 kwietnia 2005 roku do 31 grudnia 2006 roku P. H. (1) wynajmował od firmy (...) pomieszczenie magazynowe mieszczące się w (...) przy ul. (...)-go (...) W pomieszczeniu tym składowany był zakupiony przez niego złom. Za wynajem magazynu płacił regularnie kwotę 488 złotych brutto miesięcznie (ostatnia faktura została wystawiona w listopadzie 2006 r.).

Złom do skupu był przywożony przez osoby fizyczne zbierające złom (przeważnie puszki). Skupiony surowiec wtórny zajmował niewiele miejsca, około ⅓ – ¼ powierzchni hali. Złom osobiście skupował (przyjmował) P. H. (1) oraz sam wywoził go (celem dalszej odsprzedaży) samochodem (...).

Jeszcze na jakiś czas przed rozwiązaniem umowy najmu P. H. (1) zaprzestał skupować złom, jednak popołudniami nadal pojawiał się na terenie wynajmowanego magazynu i opłacał czynsz.

(umowa najmu z dnia 26.04.2005 r. - k.273-277, faktury VAT - k.263-272, zeznania I. S.- k.450-451, 2236-2237, 4435-4436, 4750).

W początkowym okresie P. H. (1) przychodził do miejsca pracy często, później zaś, z upływem czasu, w miejscu pracy pojawiał się sporadycznie, „bywało tak, że tygodniami go nie było”.

(zeznania S. S. (1) – k.2239-2240, 4446, 4757, 4835).

W dniu 21 czerwca 2006 roku P. H. (1) zawarł z przedstawicielem firmy (...) umowę najmu hali magazynowej o powierzchni 575 m 2 położonej w miejscowości K. przy ul. (...). Umowę zawarto na czas nieokreślony, a wysokość czynszu ustalono na kwotę 3.450 zł netto miesięcznie. Czynsz płacony był terminowo, ostatniej wpłaty dokonano w dniu 01.12.2006 r. Na stałe nikt nie pracował w wynajętej hali, nie był też prowadzony drobny skup złomu. Niekiedy ktoś się pojawiał w hali, rzadko przyjeżdżały samochody. Umowa najmu hali została rozwiązana z dniem 15 lutego 2007 r.

(umowa najmu z dnia 21.06.2006 r. - k. 296-298, faktury VAT - k. 302-310, zeznania D. S. - k.491-494, 726-727, 4436, 4749-4750, R. T. k.728, 3938-3939, 4435, 5674-5675, K. C. k.4490, 4504, 4556, 5673-5674, protokół oględzin zewnętrznych hali- k.286-288).

W 2004 roku P. H. (1) osiągnął dochód w wysokości 32.697,22 zł, natomiast w 2005 roku wykazał stratę w wysokości 37.858,87z zł, przy przychodzie w wysokości 68.023,59 zł i kosztach 105.882,42 zł.

Za rok 2006 w deklaracji PIT-37 wpisał dochód w kwocie 121.367,02 złotych, przy przychodach w kwocie 3.443.143,61 złotych i kosztach uzyskania przychodów w kwocie 3.321.776,59 złotych.

W deklaracjach VAT – 7 za miesiące styczeń - maj 2006 r. P. H. (1) wpisywał w każdym miesiącu nabycie towarów na kwoty od 634 złotych do 1.205 złotych, zaś - począwszy od czerwca 2006 do lutego 2007 roku - w deklaracjach VAT-7 wpisywał nabycie towarów za kilkaset tysięcy złotych miesięcznie.

Z dniem 28 lutego 2007 roku P. H. (1) zlikwidował prowadzoną działalność gospodarczą.

(pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w (...) k.70-71, dokumenty dot. rozliczenia P. H. (1) z Urzędem Skarbowym k.2147-2168).

Spółka z o.o. (...) z siedzibą w T., ul. (...) powołana została do życia aktem notarialnym nr (...) z dnia 22 maja 2006 roku. Przedmiot działalności miał być szeroki m. in. handel hurtowy i komisowy. Udziałowcami spółki zostali: Z. W. – ustanowiony prokurentem, J. W. (1) i A. W. jako wice-prezesi zarządu oraz S. Ż. jako prezes zarządu.

Spółka zgłosiła rozpoczęcie działalności gospodarczej od dnia 6 czerwca 2006 roku.

(akt notarialny nr (...) k.989-993, pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. k.65-66, odpis z KRS - k.96-101, 994-999, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON - k.102, decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej- k.103).

Pod adresem ul. (...) w T. mieściła się także siedziba spółki (...) (...)”. Jej udziałowcami byli A. W., S. Ż., Z. W. i J. W. (1).

(pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. k.65-66).

Spółka z o.o. (...) wynajmowała magazyny w W. koło Ż.. Umowę na wynajem hali magazynowej o pow. 800 m2 w W. przy ulicy (...) zawarto na czas od 01.06.2006 do 31.10.2006 r., umowę najmu przedłużano na kolejne okresy. Oprócz tego spółka zawarła ze spółką (...) umowy najmu i dzierżawy pojazdów ciężarowych oraz innych urządzeń, w tym wózków widłowych.

W okresie 01.09.2006 – 31.01.2007 (...) wynajmował spółce (...) wózek widłowy.

(ustalenia kontrolne (...) w L. k.1627-1633).

W oddziale w W. zatrudnionych było 5 osób: K. W. (1) jako pracownik magazynowy i kierowca, B. T. jako dozorca, T. B. jako magazynier, W. M. jako referent oraz oskarżony Z. W. jako prokurent.

Z. W. zajmował się bezpośrednio prowadzeniem i nadzorowaniem pracy oddziału. Obrót złomem odbywał się w W..

(wyjaśnienia oskarżonego Z. W. - k. 2610-2614, 4427-4431( (...)- (...))).

S. Ż. w dniu 10 lipca 2006 r. zawarł z oskarżonym Z. W. umowę o pracę na etacie prokurenta z wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie 3.000 złotych. Z prezesem i wiceprezesami A. umowy o pracę zawarte zostały w dniu 01 czerwca 2006 r. z wynagrodzeniem miesięcznym po 1000 złotych.

(umowy o pracę k.1692-1695).

W dniu 27 czerwca 2006 r. spółka (...) reprezentowana przez J. i Z. W. otworzyła rachunek bankowy w banku (...) w Ż..

(pismo banku (...) oraz umowy bankowe – k.84-95).

Spółka (...) składała do Urzędu Skarbowego w B. deklaracje VAT-7 za okres czerwiec 2006 – luty 2007. Deklaracja za miesiąc luty 2007 r. wpłynęła do urzędu w dniu 26 marca 2007 r. W październiku 2006 roku, w deklaracji VAT- 7, w rubryce „53” wpisano sumę 310 złotych jako kwotę podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego. W pozostałych miesiącach odpowiednie sumy wpisywano w rubrykę „59” jako kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

(pismo Urzędu Skarbowego w B. – k.4002, deklaracje VAT-7 spółki (...) składane do US – k. 2213-2229, k.4003-4016).

Ewidencję księgową spółki (...), zgodnie z podpisaną umową, prowadziła Kancelaria (...)z siedzibą w T.. Dokumenty podlegające księgowaniu dostarczali do Kancelarii (...) lub A. W.. Po wypełnieniu przez pracownika kancelarii deklaracji VAT-7 podpisywał ją S. Ż., po czym deklarację każdego miesiąca Kancelaria przesyłała do urzędu skarbowego.

(zeznania W. C. k.3979-3980,4621, 5656-5657, J. W. (2) k.3988-3989, 4619, 5655-5656, umowa zlecenia prowadzenia ksiąg rachunkowych k.3982-3987).

W okresie od 01 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2007 r. oskarżony Z. W. prowadził nadto działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej odpadów i złomu pod nazwą (...) w W. przy ulicy (...).

(zaświadczenie Prezydenta Miasta Ż. – k.3812).

Z ewidencji firmy (...) wynika, iż w okresie czasu od 19 czerwca 2006 roku do 10 sierpnia 2006 roku firma (...) miała sprzedać firmie (...) P. H. (1) złom i metale kolorowe o łącznej wartości 1.401.074,00 zł netto, w tym VAT 308.234,80, tj. 1.709.310,28 zł brutto wystawiając łącznie 29 faktur VAT. Powyższe faktury firma P.H. (...) przyjęła i wprowadziła do swojej dokumentacji księgowej.

(pismo Dyrektora (...) w P. – k. 2109-2110, opinia biegłego rewidenta k.2318-2340, 4168-4170, faktury k.5400).

Firma (...) z siedzibą w G. przy ul. (...) rozpoczęła działalność w dniu 21 lutego 2005 roku. Przedmiotem jej działalności była m. in. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.

(zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej k.543, zaświadczenie o numerze REGON k.544).

W dniu 28 maja 2005 roku A. S. (1) wynajął w P. przy ulicy (...), na I piętrze, pomieszczenie biurowe o powierzchni 12 m2. W wynajmowanym pomieszczeniu znajdowały się m. in. regał, łóżko oraz deska do prasowania.

(umowa najmu k.535-541, protokół oględzin wraz z dokumentacją fotograficzną k.530-532).

W roku 2006 A. S. (1) punkt skupu złomu otworzył w G. przy ulicy (...). Zatrudnił w nim A. G. (1), który zajmował się skupowaniem złomu w niewielkich ilościach od okolicznych mieszkańców.

(zeznania A. G. (1) k.5039-5040, 1176-1177, 4440, 4803, 5653).

A. S. (1) nie sprzedawał nigdy złomu do firmy (...). Wystawiał natomiast dla firmy (...) fikcyjne faktury z których wynikało, że sprzedaż taka miała miejsce. Wypisywanie pustych faktur zorganizował A. D. (1) za pośrednictwem C. P..

W 2005 r. A. S. (1) z inicjatywy C. P. (znał wcześniej C. P., u którego przez kilka miesięcy pracował) zarejestrował na siebie punkt skupu złomu. Proceder wypisywania fikcyjnych faktur sprzedaży złomu rozpoczął wespół z C. P. i K. K. (1) na początku 2006 roku (wypisywał fikcyjne faktury sprzedaży złomu dla firmy (...), za co otrzymywał 2.500 złotych miesięcznie).

W maju 2006 roku na skup złomu w G. przy ulicy (...) (w tym samym miejscu wcześniej skup złomu prowadził C. P.) przyjechali do A. S. (1) A. D. (1) (przed jego wizytą skontaktował się z A. S. (1) C. P., który zaoferował większy niż dotychczas zarobek za wystawianie fikcyjnych faktur i „przysłał” do niego A. D. (1)) z dwoma braćmi; jednym z nich był Z. W.. Mężczyźni ci przyjechali po to, by zobaczyć, czy skup złomu A. S. (1) faktycznie funkcjonuje. W obecności braci, A. D. (1), który „ciężar rozmowy wziął na siebie”, zaproponował A. S. (1) wypisywanie pustych faktur sprzedaży złomu dla firmy (...). A. S. (1) przystał na propozycję. Po tym spotkaniu, do A. S. (1) przyjeżdżali na zmianę A. D. (1) i C. P.. Na kartkach mieli wypisane wszystkie dane (dane firmy, rodzaj i ilość złomu, cenę, formę płatności) potrzebne do wystawienia pustej faktury sprzedaży złomu dla firmy (...). Na fakturach A. S. (1) wpisywał także datę jej wystawienia i formę płatności, którą zawsze była gotówka. Pieniądze za wypisywanie takich faktur w kwocie 4.500 złotych miesięcznie otrzymywał od C. P..

(zeznania A. S. (1) k. 1510-1513, 1572, 3462-3464, 3955-3957, 4462-4463, 4464, 5643-5644, zeznania K. K. (1) k.2710-2713, 2716-2717, 5968-5969).

W ten sposób A. S. (1) wypełnił następujące faktury:

- Faktura VAT nr (...) z dnia 10.08.2006 r. na kwotę 58.804 złotych

- Faktura VAT nr (...) z dnia 09.08.2006 r. na kwotę 58.560 złotych,

- Faktura VAT nr (...) z dnia 08.08.2006 r. na kwotę 58.369,68 złotych

- Faktura VAT nr (...) z dnia 07.08.2006 r. na kwotę 58.569,76 złotych

- Faktura VAT nr (...) z dnia 04.08.2006 r. na kwotę 58.486,80 złotych

- Faktura VAT nr (...) z dnia 03.08.2006 r. na kwotę 58.320,88 złotych

- Faktura VAT nr (...) z dnia 02.08.2006 r. na kwotę 58.569,76 złotych

- Faktura VAT nr (...) z dnia 01.08.2006 r na kwotę 58.486,80 złotych

- Faktura VAT nr (...) z dnia 24.07.2006 r. na kwotę 60.103,30 złotych

- Faktura VAT nr (...) z dnia 21.07.2006 r. na kwotę 60.319,24 złotych

- Faktura VAT nr (...) z dnia 20.07.2006 r. na kwotę 60.607,16 złotych

- Faktura VAT nr (...) z dnia 19.07.2006 r. na kwotę 60.175,28 złotych

- Faktura VAT nr (...) z dnia 18.07.2006 r. na kwotę 60.463,20 złotych

- Faktura VAT nr (...) z dnia 17.07.2006 r. na kwotę 58.252,56 złotych

- Faktura VAT nr (...) z dnia 13.07.2006 r. na kwotę 59.711,68 złotych

- Faktura VAT nr (...) z dnia 11.07.2006 r. na kwotę 58.200,10 złotych

- Faktura VAT nr (...) z dnia 07.07.2006 r. na kwotę 58.508,76 złotych

- Faktura VAT nr (...) z dnia 04.07.2006 r. na kwotę 60.499,80 złotych

- Faktura VAT nr (...) z dnia 04.07.2006 r. na kwotę 60.116.72 złotych

- Faktura VAT nr (...) z dnia 03.07.2006 r. na kwotę 60.277,76 złotych

- Faktura VAT nr (...) z dnia 30.06.2006 r. na kwotę 54.272,92 złotych

- Faktura VAT nr (...) z dnia 29.06.2006 r. na kwotę 59.155,36 złotych

- Faktura VAT nr (...) z dnia 27.06.2006 r. na kwotę 58.091,52 złotych

- Faktura VAT nr (...) z dnia 26.06.2006 r. na kwotę 58.794,24 złotych

- Faktura VAT nr (...) z dnia 26.06.2006 r. na kwotę 59.109 złotych

- Faktura VAT nr (...) z dnia 22.06.2006 r. na kwotę 58.794,24 złotych

- Faktura VAT nr (...) z dnia 21.06.2006 r. na kwotę 58.255 złotych

- Faktura VAT nr (...) z dnia 20.06.2006 r. na kwotę 58,325,76 złotych

- Faktura VAT nr (...) z dnia 19.06.2006 r. na kwotę 59.109 złotych

Każda z wypisanych w ten sposób faktur opisywała transakcje, które nigdy w rzeczywistości nie miały miejsca.

(zeznania A. S. (1) k. 1510-1513, 1572, 3462-3464, 3955-3957, 4462-4463, 4464, 5643-5644, zeznania K. K. (1) k.2710-2713, 2716-2717 , 5968-5969, kserokopie faktur k.5400).

Aby uwiarygodnić istnienie złomu, który fikcyjnie sprzedawany był przez firmę (...), K. K. (1) pod dyktando C. P., od którego dostał pieczątki i blankiety faktur, wypisywał „puste” faktury VAT, z których wynikało, że złom sprzedawany był przez firmę (...). W blankiet faktury K. K. (1) wpisywał ilość i rodzaj złomu, cenę i formę płatności, a następnie podpisywał ją. Dane potrzebne do wypisania faktur dostarczał mu A. S. (1). On też odbierał wypisane już dokumenty i wypłacał pieniądze K. K. (1). K. K. (1) nigdy nie wpisywał w faktury nazw firm będących kupującymi.

(zeznania A. S. (1) k. 1510-1513, 1572, 3462-3464, 3955-3957, 4462-4463, 4464, 5643-5644, zeznania K. K. (1) k.2710-2713, 2716-2717 , 5968-5969).

Pod koniec sierpnia 2006 r. A. S. (1) telefonicznie (rozmawiał z Z. W.) umówił się na spotkanie z P. H. (1) i Z. W.. Z inicjatywą spotkania wyszedł A. S. (1), który nie znał i dotychczas nie widział P. H. (1), chciał go poznać i zobaczyć prowadzony przez niego punkt skupu złomu. Do spotkania doszło na stacji benzynowej przy trasie pomiędzy (...) a W.. Razem z P. H. (1) i Z. W. pojechał do firmy (...). Były to „baraki przypominające pomieszczenia po fermie kurczaków”. Tam P. H. (1) „złapały jakieś drgawki”, Z. W. udzielił mu pomocy dając do zażycia tabletki.

Stamtąd przejechali na obiad do przydrożnego baru. W barze A. S. (1), w obecności P. H. (1), wypisał i wręczył Z. W. fikcyjne faktury sprzedaży złomu przez jego firmę dla firmy (...), za co otrzymał od Z. W. 20.000 złotych. Pieniądze zostały przeliczone. Wcześniej na kartce Z. W. przekazał A. S. (1)dane, które ma wpisać na fakturę.

Z. W. kazał A. S. (1) dodatkowo wypisywać tzw. PZ-ki na firmę (...). Kwotę 20.000 złotych otrzymaną od Z. W. A. S. (1) przekazał nazajutrz C. P., który z pieniędzy tych odliczył i wręczył mu 4500 złotych.

(zeznania A. S. (1) k. 1510-1513, 1572, 3462-3464, 3955-3957, 4462-4463, 4464, 5643-5644).

Spółka (...) była abonentem kilkunastu numerów telefonów komórkowych.

W okresie od 08 czerwca 2006 r. do 11 maja 2007 r. wykonano 45 połączeń pomiędzy telefonami komórkowymi o nr (...) (zarejestrowany na spółkę (...)), a nr (...) (zarejestrowany na firmę (...)). Pierwsze połączenie zainicjowane zostało w dniu 08 czerwca 2006 r. z telefonu o nr (...)

(zestawienie numerów telefonów komórkowych spółki (...) k.2262, notatka urzędowa k.2587, załączniki nr 6 i nr 1 sprawozdania z analizy połączeń telefonicznych k.4114, 4109, k.4362, diagramy nr 6 i nr 1- k.4133, 4128).

Na firmę (...) zarejestrowano kilka telefonów, m. in. o numerze 604 642 556.

W telefonie komórkowym A. S. (1) o nr (...), w folderze kontakty, pod pozycją 19 ujawniono zapis: „(...)”, a pod pozycją 62 wpisano: „(...) Z.”.

(notatka urzędowa k.2587, pismo Prokuratury (...) k. 2687 – 2688, pismo (...) k.166-208, protokół oględzin telefonu komórkowego A. S. (1) k.3474-3477).

Z faktur wystawionych przez firmę (...) wynika, że firma ta nabywała złom od indywidualnych klientów m. in. od: S. S. (2), K. S., Z. K., M. S. (1), P. B., K. B., S. N., A. G. (2), Z. S., M. M. (4), A. S. (3), R. G. (1), P. Ł. (1), J. D., M. J., J. K. , C. D., J. W. (3), W. H., B. F. i M. W..

(umowy kupna - sprzedaży złomu – k.1134-1137, 1140-1142, 1145-1146, 1149, 1152, 1156-1159, 1162-1163, 1165, 1167, 1169-1171, 1174-1175, 1178-1179, 1182-1185, 1188).

S. S. (2), K. S., Z. K., P. B., K. B., S. N., J. K., C. D., J. W. (3), W. H. i B. F. zaprzeczyli, by sprzedawali złom firmie (...) stwierdzając, że podpisy widniejące na umowach kupna sprzedaży nie stanowią ich podpisów.

M. M. (4), A. S. (3), J. D., M. J., sprzedawali złom do firmy (...) jednak w ilościach mniejszych niż wynika to z przedstawionych umów kupna – sprzedaży. Podpisy złożone na umowach kupna – sprzedaży nie są ich podpisami.

(zeznania S. S. (2) k.1138-1139, K. S. k.1143-1144, Z. K. k.1150, M. S. (1) k.1154-1155, P. B. k.1160-1161, K. B. k.1164, S. N. k.1168, Z. S. k.1180, M. M. (4) k.1186-1187, A. S. (3) k.1236-1237, R. G. (1) k.1247-1248, P. Ł. (2) k.1250-1251, J. D. k.1257-1258, M. J. k.1264-1265, J. K. k.3942, C. D. k.1286, J. W. (3) k.1300, W. H. k.1305, B. F. – k.1312, M. W. k.1317).

Z ewidencji firm (...) wynika, że w okresie czasu od 05 sierpnia 2006 roku do 10 lutego 2007 roku firma (...) sprzedała firmie (...) P. H. (1) złom i metale kolorowe o łącznej wartości 2.605.883,50 zł netto, w tym VAT 573.293,77, tj. 3.179.177,86 zł brutto, wystawiając łącznie 77 faktur VAT. Faktury zakupu złomu firma (...) przyjęła i wprowadziła do swojej dokumentacji księgowej.

Były to następujące faktury:

- faktura VAT nr (...) z dn. 23.08.06 r. na kwotę brutto 51.240,00 zł w tym VAT 9.240,00 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 21.08.06 r. na kwotę brutto 29.280,00 zł w tym VAT 5.280,00 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 21.08.06 r. na kwotę brutto 29.544,50 zł w tym VAT 5.329,50 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 05.08.06 r. na kwotę brutto 37.009,92 zł w tym VAT 6.673,92 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 07.08.06 r. na kwotę brutto 18.910,00 zł w tym VAT 3.410,00 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 09.08.06 r. na kwotę brutto 22.545,60 zł w tym VAT 4.065,60 zł

- faktura VAT nr (...) z d. 10.08.06 r. na kwotę brutto 17.690,00 zł w tym VAT 3.190,00 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 10.08.06 r. na kwotę brutto 16.104,00 zł w tym VAT 2.904,00 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 11.08.06 r. na kwotę brutto 31.080,72 zł w tym VAT 5.604,72 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 11.08.06 r. na kwotę brutto 26.136,06 zł w tym VAT 4.713,06 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 14.08.06 r. na kwotę brutto 21.502,50 zł w tym VAT 3.877,50 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 14.08.06 r. na kwotę brutto 18.025,50 zł w tym VAT 3.250,50 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 16.08.06 r. na kwotę brutto 19.032,00 zł w tym VAT 3.432,00 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 02.09.06 r. na kwotę brutto 26.747,28 zł w tym VAT 4.823,28 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 04.09.06 r. na kwotę brutto 25.332,08 zł w tym VAT 4.568,08 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 04.09.06 r. na kwotę brutto 29.494,48 zł w tym VAT 5.318,68 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 05.09.06 r. na kwotę brutto 27.634,46 zł w tym VAT 4.983,26 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 06.09.06 r. na kwotę brutto 38.383,88 zł w tym VAT 6.921,68 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 06.09.06 r. na kwotę brutto 19.348,96 zł w tym VAT 3.489,16 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 07.09.06 r. na kwotę 56.766,60 zł w tym VAT 10.236,60 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 08.09.06 r. na kwotę brutto 36.113,22 zł w tym VAT 6.512,22 zł

- faktura VAT nr (...) z d. 08.09.06 r. na kwotę brutto 21.861,18 zł w tym VAT 3.942,18 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 11.09.06 r. na kwotę brutto 33.214,50 zł w tym VAT 5.989,50 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 11.09.06 r. na kwotę brutto 25.243,02 zł w tym VAT 4.552,02 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 12.09.06 r. na kwotę brutto 19.507,80 zł w tym VAT 3.517,80 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 12.09.06 r. na kwotę brutto 37.088,00 zł w tym VAT 6.688,00 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 13.09.06 r. na kwotę brutto 58.523,40 zł w tym VAT 10.553,40 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 14.09.06 r. na kwotę brutto 31.593,12 zł w tym VAT 5.697,12 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 14.09.06 r. na kwotę brutto 27.406,08 zł w tym VAT 4.942,08 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 15.09.06 r. na kwotę brutto 27.691,56 zł w tym VAT 4.993,56 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 15.09.06 r. na kwotę brutto 31.117,32 zł w tym VAT 5.611,32 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 18.09.06 r. na kwotę brutto 55.668,60 zł w tym VAT 10.038,60 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 02.10.06 r. na kwotę brutto 59.182,20 zł w tym VAT 10.672,20 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 03.10.06 r. na kwotę brutto 58.215,96 zł w tym VAT 10.497,96 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 04.10.06 r. na kwotę brutto 50.486,04 zł w tym VAT 9.104,04 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 05.10.06 r. na kwotę brutto 28.401,60 zł w tym VAT 5.121,60 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 05.10.06 r. na kwotę brutto 27.816,00 zł w tym VAT 5.016,00 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 06.10.06 r. na kwotę brutto 29.395,90 zł w tym VAT 5.300,90 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 09.10.06 r. na kwotę brutto 28.130,76 zł w tym VAT 5.072,76 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 10.10.06 r. na kwotę brutto 30.884,30 zł w tym VAT 5.569,30 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 11.10.06 r. na kwotę brutto 45.413,28 zł w tym VAT 8.189,28 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 12.10.06 r. na kwotę brutto 59.237,10 zł w tym VAT 10.682,10 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 13.10.06 r. na kwotę brutto 59.048,00 zł w tym VAT 10.648,00 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 16.10.06 r. na kwotę brutto 58.364,80 zł w tym VAT 10.524,80 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 17.10.06 r. na kwotę brutto 40.699,20 zł w tym VAT 7.339,20 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 18.10.06 r. na kwotę brutto 44.408,00 zł w tym VAT 8.008,00 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 19.10.06 r. na kwotę brutto 32.647,20 zł w tym VAT 5.887,20 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 02.11.06 r. na kwotę brutto 29.142,63 zł w tym VAT 5.255,23 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 02.11.06 r. na kwotę brutto 32.727,23 zł w tym VAT 5.901,63 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 03.11.06 r. na kwotę brutto 34.175,25 zł w tym VAT 6.162,75 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 03.11.06 r. na kwotę brutto 32.960,13 zł w tym VAT 5.943,63 zł

- faktura VAT (...) z dn. 16.11.06 r. na kwotę brutto 51.974,44 zł w tym VAT 9.372,44 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 20.11.06 r. na kwotę brutto 53.066,34 zł w tym VAT 9.569,34 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 22.11.06 r. na kwotę brutto 49.353,88 zł w tym VAT 8.899,88 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 24.11.06 r. na kwotę brutto 34.221,00 zł w tym VAT 6.171,00 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 27.11.06 r. na kwotę brutto 14.640 zł w tym VAT 2.640,00 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 28.11.06 r. na kwotę brutto 24.680,60 zł w tym VAT 4.450,60 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 02.12.06 r. na kwotę brutto 37.124,60 zł w tym VAT 6.694,60 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 04.12.06 r. na kwotę brutto 38.659,36 zł w tym VAT 6.971,36 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 05.12.06 r. na kwotę brutto 66.492,44 zł w tym VAT 11.990,44 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 05.12.06 r. na kwotę brutto 30.744,00 zł w tym VAT 5.544,00 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 06.12.06 r. na kwotę brutto 56.101,70 zł w tym VAT 10.116,70 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 06.12.06 r. na kwotę brutto 40.443,00 zł w tym VAT 7.293,00 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 08.12.06 r. na kwotę brutto 27.687,90 zł w tym VAT 4.992,90 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 08.12.06 r. na kwotę brutto 25.717,60 zł w tym VAT 4.637,60 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 12.12.06 r. na kwotę brutto 25.394,30 zł w tym VAT 4.579,30 zł

- faktura VAT nr (...) z 03.01.07 r. na kwotę brutto 35.465,40 zł w tym VAT 35.465,40 zł

- faktura VAT nr (...) z 09.01.07 r. na kwotę brutto 142.404,50 zł w tym VAT 25.679,50 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 12.01.07 r. na kwotę brutto 43.740,66 zł w tym VAT 7.887,66 zł

- faktura VAT nr (...) z 01.02.07 r. na kwotę brutto 197.396,00 zł w tym VAT 35.596,00 zł

- faktura VAT nr (...) z 02.02.07 r. na kwotę brutto 57.330,24 zł w tym VAT 10.338,24 zł

- faktura VAT nr (...) z 03.02.07 r. na kwotę brutto 55.834,52 zł w tym VAT 10.680,52 zł

- faktura VAT nr (...) z 04.02.07 r. na kwotę brutto 59.226,12 zł w tym VAT 10.680,12 zł

- faktura VAT nr (...) z 07.02.07 na kwotę brutto 55.356,28 zł w tym VAT 9.982,28 zł

- faktura VAT nr (...) z 08.02.07 r. na kwotę brutto 121.062,24 zł w tym VAT 21.830,89 zł

- faktura VAT nr (...) z dn. 09.02.07 r. na kwotę brutto 44.307,35 zł w tym VAT 7.989.85 zł

- faktura VAT (...) z dn. 10.02.07 r. na kwotę brutto 42.571, 47 zł w tym VAT 7.676,82 zł.

(opinia biegłego rewidenta k.2318-2340, 4168-4170, zestawienie transakcji pomiędzy (...) a (...) k.2794-2796, rejestry zakupów i sprzedaży w firmie (...), faktury sprzedaży dla firmy (...), pokwitowania WZ i KP –załącznik nr 13).

Firma (...) J. L. (1), (...)-(...) W., ul. (...) została wpisana do ewidencji działalności gospodarczej w dniu 4 lipca 2006 roku. Firma rozpoczęła działalność w dniu 10 lipca 2006 roku. Przedmiotem jej działalności była m. in. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.

(zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej k.5124).

W swojej firmie (pomieszczenie garażowe) J. L. (1) zatrudniał jednego pracownika - P. D.. Zajmował się on skupem złomu od klientów indywidualnych - osób zbierających złom. Do jego obowiązków należało m. in. ważenie złomu, wypłata pieniędzy osobom dostarczającym złom oraz wypisywanie druczków z danymi sprzedającego, numerem dowodu, ilością i rodzajem złomu oraz jego ceną. P. D. nie zajmował się wystawianiem faktur, skupował złom wyłącznie od osób fizycznych.

(zeznania P. D. k.2516-2519, protokół oględzin punktu złomu wraz z dokumentacją fotograficzną k.511-520).

Firma (...) za 2006 rok wykazała stratę w wysokości 5.544,97 zł, przy przychodzie 2.931.058,80 i kosztach uzyskania przychodu 2.936.603,67 zł.

Za rok 2007 (...) wykazała stratę w wysokości 4.821,92 zł przy przychodzie 905.875,65 zł i kosztach uzyskania przychodu 910.697,57 zł.

(deklaracje dla podatku od towarów i usług k.2856-2876).

J. L. (1) nigdy nie sprzedawał złomu do firmy (...). Wystawiał natomiast dla firmy (...) fikcyjne faktury z których wynikało, że sprzedaż taka miała miejsce. Do założenia firmy (...) z przeznaczeniem wystawiania tzw. pustych faktur namówił go znajomy – M. Ł., który pomagał J. L. (1) w załatwieniu formalności związanych z zarejestrowaniem działalności, dostarczył mu wagi do ważenia złomu, wspólnie zakupili samochód dostawczy, ustalił z J. L. (1), że jego wynagrodzenie za wystawianie faktur będzie procentowe, 13-15 procent od sumy wartości VAT na wystawionych fakturach. Jako siedzibę firmy (...) wykorzystał garaż na rodzinnej działce w W. przy ulicy (...). Zatrudnił jako pracownika P. D. (przyprowadził go M. Ł.), który skupował od okolicznych mieszkańców drobne ilości złomu. Pieniądze ze sprzedaży faktycznie skupionego złomu szły na opłaty, w tym ZUS i wynagrodzenie P. D..

J. L. (1) nigdy nie nabywał złomu od podmiotów gospodarczych. Gotowe faktury mające dokumentować nabycie za gotówkę większych ilości złomu z firm od osób o nazwiskach M. i K. przez J. L. (1) dostarczał mu M. Ł.. Zaopatrzył go również w pieczątki firm (...). Wypisywanie pustych faktur miało miejsce w okresie od lipca 2006 roku do stycznia/lutego 2007 roku. Jako kupujący przystawiał swoją pieczątkę i podpisywał się na nich J. L. (1), choć faktycznie zakup złomu nie miał miejsca.

Początkowo J. L. (1) pod dyktando M. Ł. wypisywał ręcznie faktury mające dokumentować sprzedaż złomu przez jego firmę do firmy (...). W późniejszym czasie korzystali z programu komputerowego do wystawiania faktur. J. L. (1) podpisywał faktury sprzedaży złomu, choć sprzedaż nie następowała. Pilnował, by wpisane ilości „sprzedanego” złomu pokrywały się z ilością złomu „nabytego”. (...) faktury sprzedaży złomu J. L. (1) wystawiał dla trzech podmiotów: D. T., M. P. K. (2) oraz dla firmy (...). Drobne ilości skupionego złomu przez pracownika P. D. J. L. (1) sprzedawał D. T..

J. L. (1) z M. Ł. odwiedzili magazyny wynajmowane przez P. H. (1). Zrobili to na potrzebę zdobycia wiedzy o tej firmie (dojazdu, lokalizacji, wyglądu firmy) w razie kontroli organów podatkowych. Wspólnie pojechali też do C., aby przekonać się czy istnieje i jak wygląda firma (...).

Z P. H. (1) J. L. (1) widział się kilka razy. Na spotkania umawiali się telefonicznie w okazyjnie ustalonych miejscach (przy (...) w J. koło W., na parkingu na tyłach hotelu (...) w W., na trasie w pobliżu K.). P. H. (1) przekazywał mu „kwity wypłaty i kwity przewozowe”. Z P. H. (1) spotykał się sam lub razem z M. Ł.. Swoje „prowizyjne wynagrodzenie” J. L. (1) otrzymywał od M. Ł.; kiedyś osobiście pieniądze wręczył mu P. H. (1). Kilka razy na konto bankowe wpłynęły pieniądze od firmy (...) za faktycznie nie dokonaną sprzedaż złomu. Pieniądze z banku (...) (tu założył dwa konta: firmowe i osobiste) J. L. (1) wypłacał osobiście i niezwłocznie przekazywał je M. Ł., bądź P. H. (1).

(zeznania J. L. (1) k. 2272-2279, 2294-2296, 2314-2316, 2521-2523 , 2947-2951, 5555-5559, M. Ł. (...)-3050, (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...)).

M. Ł. został wprowadzony w przestępczy proceder przez swojego teścia A. P. (1). Dostawał od niego wypisane na kartce dane, które należało wpisać w pustą fakturę sprzedaży złomu przez (...) dla konkretnych firm. Teść wręczał mu „lewe” faktury dokumentujące zakup złomu przez firmę (...). Faktury te były przez M. Ł. i J. L. (1) opieczętowane dostarczonymi przez A. P. (1) pieczątkami. Ze swoim teściem spotykał się w W. przy ulicy (...) lub na T.. Wynagrodzenie za wystawianie lewych faktur M. Ł. otrzymywał od A. P. (1).

(zeznania M. Ł. k. 3047-3050, 3045-3046, 3027-3029, 5705-5706).

Z faktur zabezpieczonych w firmie (...) wynika, iż J. L. (1) kupował złom: w okresie od 13 lipca 2006 roku do 16 lutego 2007 roku od M. M. (7) - Firma (...), ul. (...) na łączną kwotę brutto 2.2072.482,06 złotych, a w okresie od 12 lipca 2006 roku do 19 lutego 2007 roku od firmy (...) ul. (...) w C. na kwotę 2.473.584,25 złotych.

(faktury VAT zakupu złomu od firm (...) i (...) k.2797-2823, rejestry zakupów i sprzedaży w firmie (...), faktury zakupu złomu załącznik nr 13, załącznik nr 5, t.V ).

M. M. (7) zamieszkały w L. jest właścicielem Firmy (...)mieszczącej się w M., a zajmującej się handlem złomem. Nigdy nie współpracował z firmą (...) J. L. (1). Nigdy nie dokonywał z firmą (...) transakcji handlowych. Nie zna J. L. (1). W dokumentacji księgowej Firmy (...) brak jest dokumentów potwierdzających współpracę z firmą (...). M. M. (7) nie wystawiał faktur sprzedaży dla firmy (...).

( zeznania M. M. (7) k.4952, 5196-5197, 4438, 5654-5655).

Podpisy i odciski pieczęci na fakturach VAT wystawionych jako faktury sprzedaży złomu dla firmy (...) nie są podpisami M. M. (7).

(zeznania M. M. (7) k.4952, 5196-5197, 4438, 5654-5655, odcisk pieczątki firmowej M. M. (7) k.5198, opinia biegłego eksperta z zakresu badań dokumentów k.1466-1509).

G. K. prowadzi działalność gospodarczą od 1989 roku. Jego firma o nazwie Zakład (...) G. K. prowadzi skup i sprzedaż złomu w C. przy ul. (...). G. K. nigdy nie współpracował z firmą (...), nie sprzedawał do (...)u złomu, nie wystawiał dla tej firmy faktur sprzedaży. Pieczątki zabezpieczone w firmie (...) nie są pieczątkami należącymi do Zakładu (...) G. K., na pieczątkach i fakturach zgadzał się jedynie NIP firmy (...), poza tym „wszystko było przekręcone”. G. K. nie wystawiał okazanych mu faktur sprzedaży złomu na rzecz firmy (...).

(protokół przeszukania Zakładu (...) – k.4959-4968, zeznania G. K. k.5015, 4557, 5655).

W okresie od 27 czerwca 2006 roku do 14 lutego 2007 roku firma (...) P. H. (1) wystawiła i wprowadziła do dokumentacji księgowej (...) faktur VAT potwierdzających rzekome zbycie spółce z o.o. (...) złomu i metali kolorowych o łącznej wadze 422.604 kg i łącznej wartości 4.147.343,00 zł netto, w tym VAT 912.415,46 zł, tj. 5.059.758,46 zł brutto. We wskazanym czasie (...) wystawiał faktury wyłącznie dla spółki (...), która przyjęła je do swej dokumentacji księgowej. Były to następujące faktury:

- faktura nr (...) z dnia 27.06.06 r. na kwotę 171.885,80 złotych

- faktura nr (...) z dnia 28.06.06 r. na kwotę 161.290,10 złotych

- faktura nr (...) z dnia 03.07.06 r. na kwotę 93.037,20 złotych

- faktura nr (...) z dnia 08.07.06 r. na kwotę 94.227,92 złotych

- faktura nr (...) z dnia 19.07.06 r. na kwotę 115.656,00 złotych

- faktura nr (...) z dnia 02.08.06 r. na kwotę 135.298,40 złotych

- faktura nr (...) z dnia 25.07.06 r. na kwotę 298.300,98 złotych

- faktura nr (...) z dnia 08.08.06 r. na kwotę 78.812,00 złotych

- faktura nr (...) z dnia 04.08.06 r. na kwotę 131.686,80 złotych

- faktura nr (...) z dnia 10.08.06 r. na kwotę 71.650,60 złotych

- faktura nr (...) z dnia 11.08.06 r. na kwotę 83.023,44 złotych

- faktura nr (...) z dnia 18.08.06 r. na kwotę 368.244,80 złotych

- faktura nr (...) z dnia 28.08.06 r. na kwotę 155.586,60 złotych

- faktura nr (...) z dnia 07.09.06 r. na kwotę 101.059,92 złotych

- faktura nr (...) z dnia 13.09.06 r. na kwotę 350.657,28 złotych

- faktura nr (...) z dnia 15.09.06 r. na kwotę 140.544,00 złotych

- faktura nr (...) z dnia 19.09.06 r. na kwotę 117.120,00 złotych

- faktura nr (...) z dnia 04.10.06 r. na kwotę 253.638,00 złotych

- faktura nr (...) z dnia 09.10.06 r. na kwotę 67.929,60 złotych

- faktura nr (...) z dnia 11.10.06 r. na kwotę 92.759,04 złotych

- faktura nr (...) z dnia 19.10.06 r. na kwotę 42.029,00 złotych

- faktura nr (...) z dnia 19.10.06 r. na kwotę 56.705,60 złotych

- faktura nr (...) z dnia 20.10.06 r. na kwotę 58.212,30 złotych

- faktura nr (...) z dnia 23.10.06 r. na kwotę 105.171,32 złotych

- faktura nr (...) z dnia 25.10.06 r. na kwotę 65.628,68 złotych

- faktura nr (...) z dnia 07.11.06 r. na kwotę 100.008,28 złotych

- faktura nr (...) z dnia 08.11.06 r. na kwotę 32.105,52 złotych

- faktura nr (...) z dnia 05.12.06 r. na kwotę 161.640,24 złotych

- faktura nr (...) z dnia 06.12.06 na kwotę 84.548,44 złotych

- faktura nr (...) z dnia 07.12.06 r. na kwotę 180.072,00 złotych

- faktura nr (...) z dnia 13.12.06 r. na kwotę 39.886,68 złotych

- faktura nr (...) z dnia 14.12.06 r. na kwotę 155.661,02 złotych

- faktura nr (...) z dnia 05.01.07 r. na kwotę 36.609,76 złotych

- faktura nr (...) z dnia 17.01.07 r. na kwotę 187.751,90 złotych

- faktura nr (...) z dnia 02.02.07 r. na kwotę 196.328,50 złotych

- faktura nr (...) z dnia 06.02.07 r. na kwotę 122.379,42 złotych

- faktura nr (...) z dnia 08.02.07 r. na kwotę 60.631,56 złotych

- faktura nr (...) z dnia 12.02.07 r. na kwotę 275.893,24 złotych

- faktura nr (...) z dnia 14.02.07 r. na kwotę 15.086,52 złotych

(opinia biegłego rewidenta k.2318-2340, faktury VAT- k.409-438 i załącznik nr 5 tom V).

Spółka (...) w okresie od lutego 2006r. do marca 2007r. zakupywała złom (według faktur) także od innych podmiotów oraz wystawiła faktury sprzedaży złomu dla dziewięciu firm: (...), (...), (...), (...), (...) (...), (...) oraz dla M., (...) i R. F..

(faktury VAT i inne dokumenty dot. współpracy ze spółką (...) k.316-373, zeznania A. S. (4) k.2484, 4448, S. K. k.2485, 4447-4448, faktury VAT i inne dokumenty dot. współpracy ze spółką (...) i (...)k.385-393, zeznania M. S. (2) k.379-380, 4436, W. S. k.3526, J. M. k.3646-3647, 4454, K. H. k.3648-3649, 4453-4454, faktury VAT i inne dokumenty dot. współpracy ze spółką (...) k.461-486, zeznania D. M. k.2003-2007, 4445-4446, L. Ł. k.4075, 4455, D. W. k.4081, 4457, faktury VAT i inne dokumenty dot. współpracy ze spółką (...) k.840-892, faktury VAT i inne dokumenty dot. współpracy ze spółką (...) k.901-922, 924-929, zeznania M. S. (3) k.3820-3822, 4456, M. Z. k.3823-3825, R. F. k.3782-3783, 4456, faktura VAT z dn. 14.12.2006 r. k.3784, zeznania M. O. (M.) k.3785-3788, 4456, faktura VAT z dn. 26.10.2006 r. i dokumenty k.3789-3792, zeznania R. G. (2) (Zeta) k.4086, 4457, ksero faktur VAT z dn. 09.01.2007 i 19.09.2007 k.4087-4088, zestawienie faktur zakupu i sprzedaży złomu przez A. k.4156-4158, zapisy na koncie A. k.934-943, 5241-5248, faktury, wz, przelewy, karty przekazania odpadów- załącznik nr 6, protokoły kontroli z 18 sierpnia 2008 roku k.2195-2212).

W okresie od czerwca 2006 roku do marca 2007 roku firma (...) wprowadziła do swoich ksiąg podatkowych faktury zakupu złomu o łącznej wartości naliczonego podatku VAT w kwocie 1.207.832,04zł., przy czym wartość naliczonego podatku VAT wynikającego z fikcyjnych faktur zakupu od firmy (...) wyniosła 912.415,46zł. Jednocześnie w tym okresie firma (...) wystawiła faktury sprzedaży złomu dla 9-ciu wskazanych wyżej firm o łącznej wartości należnego podatku VAT w kwocie 1.220.110,09zł.

(opinia biegłego rewidenta k.2318-2340).

Z. W. prowadzący interesy (...) wykorzystał w swojej dokumentacji księgowej fikcyjne faktury wystawione przez P. H. (1) działającego w imieniu firmy (...), dokumentujące rzekomą sprzedaż złomu przez tę firmę i w wyniku tego doprowadził do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z fikcyjnych faktur zakupu wystawionych przez P. H. (1), a w konsekwencji doprowadził do wykazania w składanych deklaracjach VAT – 7 za okres od dnia 25 lipca 2006r do 26 marca 2007r. zaniżonej o 912.415,46 zł kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego. W sposób nieuprawniony spowodował odliczenie podatku naliczonego zawartego w „pustych” fakturach zakupu od podatku należnego zawartego w fakturach dokumentujących faktyczną sprzedaż, ponieważ pozyskane puste faktury zakupu nie odzwierciedlały faktycznego obrotu gospodarczego, wobec czego nie mogły stanowić podstawy do obniżenia podatku należnego zawartego w wystawianych później fakturach sprzedaży.

(deklaracje VAT – 7 (...) Sp. z o.o k.2213-2225).

(zeznania A. S. (1) k. 1510-1513, 1572, 3462-3464, 3955-3957, 4462-4463, 4464, 5643-5644,

zeznania J. L. (1) 2272-2279, 2294-2296, 2314-2316, 2521-2523 , 2947-2951 , 5555-5559, zeznania M. Ł. 3047-3050, 3045-3046, 3027-3029, 5705-5706,

opinia biegłego rewidenta k.2318-2340, 4561-4563, 4839).

P. H. (1) samochodem typu dostawczym (...) przywoził do sprzedaży złom do miejscowości W. na ulicę (...), ale wyłącznie w okresie, kiedy mieściła się tam firma (...). Natomiast złomu nie przywoził do W. od momentu powstania spółki (...), przyjeżdżał tam prywatnie swoim samochodem osobowym.

W połowie 2007r. P. H. (1) przez okres około miesiąca przebywał i nocował, w firmie (...) w W., gdzie wykonywał prace fizyczne.

(zeznania T. B. k.4512, 4515, K. W. (1), k.5224 –5227, E. W. k.3503-3505, 4450, 5583-5584, B. G. k.2939-2942, 4451, 4757, 5563-5564).

Kierowcą pojazdów ciężarowych zatrudnionym w A. w W. był K. W. (2). Tylko on zajmował się w firmie transportem złomu. K. W. (2) „nie słyszał o dostawach złomu z miejscowości K.”. Złom przywoził wyłącznie z firmy (...) w miejscowości R.. P. H. (1) nie dostarczał złomu do A..

(zeznania K. W. (1) k.5224 – 5227).

(...) P. H. (1) posiadała kilka rachunków bankowych, m. in.:

w (...). (...) - (...) od dnia 10 maja 2002 roku pod numerem (...), w (...) w W. od dnia 5 grudnia 2006 roku o numerze (...) oraz od dnia 10 lipca 2006 roku dwa rachunki w M., placówka (...) 1 w (...) - (...) pod numerem (...) oraz (...) prowadzony pod numerem (...).

Nadto w (...) Oddział w T.prowadzony był rachunek o nr (...) dla P. H. (1) i jego byłej małżonki M. H..

(pismo Naczelnika US w (...), pisma (...) i dokumentacja bankowa k.627-660, pismo (...)w W. i dokumentacja bankowa k.3854-3859, pismo (...) Banku k.72, historia operacji - k.73-83, 3773-3780, pismo Biura (...) k.162-165, pisma (...) w T.. K. 788, 2077, historia rachunku – k. 789-791, 2078).

Spółka z o.o. (...) posiadała rachunek bankowy w (...)w Ż.. Rachunek prowadzony był pod numerem (...) od dnia 27 czerwca 2006 roku.

(pismo (...) S.A. z załącznikami i historią rachunku k.84-95, 104-117, 1605-1606, 2545-2586).

J. L. (1) posiadał konta bankowe w (...)w W. o nr (...) oraz o nr (...) .

(pisma (...) wraz z historią rachunków k.1609-1613, 3920-3922).

W okresie od 04 lipca 2006r. do 20.03.2007r. z konta spółki (...) na konto bankowe (...) przelana została łączna kwota 4.830.811,97 zł tytułem rzekomej zapłaty za zakupiony złom.

W okresie 05 lipca 2006r. do 22 marca 2007r. P. H. (1) wypłacił ze swych kont bankowych łączną kwotę 4.167.544 zł. Wypłata następowała bezpośrednio po dokonaniu wpływu na konto z firmy (...) - tego samego, następnego lub po kilku dniach. Wypłacone pieniądze P. H. (1) przekazywał do ręki Z. W., który towarzyszył mu w wyjazdach do oddziału banku. Kiedy P. H. (1) wchodził do placówki, Z. W. czekał w samochodzie.

(historia rachunków bankowych (...) k.73-83, 3773-3780 w (...) k. 629-631, w (...).P.k. 786 -791, 2078 w (...)w T. 687-719, 1602- 1604, 3855 – 3859 , w (...)w W. oraz historia rachunku bankowego (...) k.104-117, 1606, 2545-2586, zeznania J. L. (1) 2272-2279, 2294-2296, 2314-2316, 2521-2523 , 2947-2951, 5555-5559, zeznania E. K. k.3495-3497, 3498-3499, 4760, 5562-5563 ).

Spółka (...) wystawiała też dla firmy (...) gotówkowe dowody zapłaty za faktury, tzw. KW. Były to następujące dokumenty:

- dowód wypłaty (...) z dnia 26.10.2006 roku dla (...) kwoty 56.705,80 złotych

- dowód wypłaty (...) z dnia 26.10.2006 roku dla (...) kwoty 42.029,00 złotych

- dowód wypłaty (...) z dnia 31.10.2006 roku dla (...) kwoty 58.212,30 złotych

- dowód wypłaty (...) z dnia 13.11.2006 roku dla (...) kwoty 32.105,52 złotych

- dowód wypłaty (...) z dnia 20.12.2006 roku dla (...) kwoty 39.886,68 złotych.

(kserokopie dowodów KW- k.2538-2540, 2542).

W okresie od 12 grudnia 2006r. do 21 lutego 2007r. roku P. H. (1) wykonał ze swojego konta w (...) w W. na konto J. L. (1) w (...) 8 przelewów na łączną kwotę 614.345, 20 złotych.

(historia rachunku J. L. (1) w (...) k.1609-1613, historia rachunku P. H. (1) w (...) w W. k.3854-3859).

Poza tym P. H. (1) w imieniu (...) wystawił dla (...) dowody wypłaty KW, które potwierdzały nieistniejące zapłaty gotówką za złom, który miał zostać zakupiony przez (...) od (...). Były to następujące dowody wypłat:

- dowód wypłaty (...) z dnia 12.09.2006 roku na kwotę 55.919,92 złotych,

- dowód wypłaty (...) z dnia 16.09.2006 roku kwoty 113.556,38 złotych

- dowód wypłaty (...) z dnia 03.10.2006 roku kwoty 58.559,50 złotych

- dowód wypłaty (...) z dnia 04.10.2006 roku kwoty 162.153,86 złotych

- dowód wypłaty (...) z dnia 05.10.2006 roku kwoty 66.018,34 złotych

- dowód wypłaty (...) z dnia 06.10.2006 roku kwoty 167.304,46 złotych

- dowód wypłaty (...) z dnia 07.10.2006 roku kwoty 171.955,34 złotych

- dowód wypłaty (...) z dnia 11.10.2006 roku kwoty 27.406,08 złotych

- dowód wypłaty (...) z dnia 12.10.2006 roku kwoty 58.808,88 złotych

- dowód wypłaty (...) z dnia 16.10.2006 roku kwoty 55.668,60 złotych

- dowód wypłaty (...) z dnia 17.10.2006 roku kwoty 59.182,20 złotych

- dowód wypłaty (...) z dnia 18.10.2006 roku kwoty 194.315,50 złotych

- dowód wypłaty (...) z dnia 19.10.2006 roku kwoty 28.130,76 złotych

- dowód wypłaty(...) z dnia 24.10.2006 roku kwoty 30.884,30 złotych

- dowód wypłaty (...) z dnia 25.10.2006 roku kwoty 45.413,28 złotych

- dowód wypłaty (...) z dnia 03.11.2006 roku kwoty 59.237,10 złotych

- dowód wypłaty (...) z dnia 02.11.2006 roku kwoty 29.142,63 złotych

- dowód wypłaty (...) z dnia 02.11.2006 roku kwoty 32.727,23 złotych

- dowód wypłaty (...) z dnia 03.11.2006 roku kwoty 34.175,25 złotych

- dowód wypłaty (...) z dnia 03.11.2006 roku kwoty 32.960,13 złotych

- dowód wypłaty (...) z dnia 08.11.2006 roku kwoty 117.412,80 złotych

- dowód wypłaty (...) z dnia 09.11.2006 roku kwoty 117.754,40 złotych

- dowód wypłaty (...) z dnia 16.11.2006 roku kwoty 51.974,44 złotych

- dowód wypłaty (...) z dnia 20.11.2006 roku kwoty 53.066,34 złotych

- dowód wypłaty (...) z dnia 22.11.2006 roku kwoty 49.353,88 złotych

- dowód wypłaty (...) z dnia 02.12.2006 roku kwoty 37.124,60 złotych

- dowód wypłaty (...) z dnia 04.12.2006 roku kwoty 38.659,36 złotych

- dowód wypłaty (...) z dnia 08.12.2006 roku kwoty 27.687,90 złotych

- dowód wypłaty (...) z dnia 08.12.2006 roku kwoty 25.717,60 złotych

- dowód wypłaty (...) z dnia 12.12.2006 roku kwoty 25.394,30 złotych

- dowód wypłaty (...) z dnia 03.01.2007 roku kwoty 35.465,40 złotych

- dowód wypłaty (...) z dnia 12.01.2007 roku kwoty 43.740,66 złotych.

( zeznania J. L. (1) 2272-2279, 2294-2296, 2314-2316, 2521-2523 , 2947-2951, 5555-5559 oraz dowody wypłat KW, zał. Nr 12).

W okresie od 20 grudnia 2006r. do 1 marca 2007r. J. L. (1) wypłacił ze swojego konta bankowego o nr (...) kwotę 516.742,05 złotych oraz przelał na swe inne konto o nr (...) pieniądze w kwocie 96.911,26 złotych – łącznie 613.653,31 złotych, po czym z tego ostatniego konta w okresie od 1 lutego 2007r. do 23 lutego 2007r. wypłacił kwotę 96.819 złotych. Pieniądze te w całości przekazywał P. H. (1), który z kolei wydał je Z. W..

(historia rachunków bankowych J. L. (1) w banku (...) k.1609-1613, 3921-3922, zestawienie wpłat i wypłat na konto J. L. (1) k.2741-2742, zeznania J. L. (1) 2272-2279, (...)- (...), 2314-2316, 2521-2523 , 2947-2951, 5555-5559).

P. H. (1), A. S. (1), J. L. (1), C. P., K. K. (1), M. Ł., A. P. (1) stanęli pod zarzutami popełnienia przestępstw pozostających w ścisłym związku z czynami zarzucanymi Z. W..

P. H. (1) został skazany wyrokiem Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z 22 lipca 2014 roku, sygn. akt IIIK 97/10 na łączną karę pozbawienia wolności w wymiarze 2 lat i 2 miesięcy oraz karę grzywny w ilości 250 stawek dziennych, każda po 50zł.

J. L. (1) został prawomocnie skazany wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z 26 stycznia 2015 roku, sygn. akt VK19/12 na łączną karę pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku i 10 miesięcy oraz karę grzywny w ilości 300 stawek dziennych, każda po 40zł.

Postępowania karne wobec pozostałych osób nie zostały jeszcze zakończone prawomocnie.

(odpisy wyroków I i II instancji dot. P. H. k.5321, 5439-5447, odpis wyroku dot. J. L. k.5382-5398).

Z. W. ma wykształcenie (...), z zawodu jest (...), (...), jest żonaty, ma (...) dzieci, pracuje w firmie (...) w B. jako doradca (...), a jego miesięczny dochód za 2014 rok wyniósł 2.976 zł. Z. W. nie był karany.

(wywiad kuratora k.5340-5343, karta karna k.5954, informacja z ePUAP k.5635).

Z. W. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów . Wyjaśnił, że pracował w firmie (...) jako prokurent. W oddziale w W. zajmował się skupem i sprzedażą złomu. Znał P. H. (1) – właściciela firmy (...) i kupował od niego złom. Odbioru towaru dokonywał zawsze kierowca K. W. (2) ciągnikiem siodłowym marki (...) z naczepą w K., gdzie znajdował się magazyn firmy (...). Samochód ten był wynajmowany od firmy (...). Oskarżony ustalał z P. H. (1) terminy odbioru złomu oraz cenę, po czym informował K. W. (1), kiedy ma jechać po odbiór złomu. P. H. (1) przyjeżdżał do oddziału średnio dwa razy w tygodniu. Oskarżony też był kilka razy u niego w K.. Firma (...) kupowała złom także od innych firm, a następnie sprzedawała go innym podmiotom. Nie było takiej sytuacji aby P. H. (1) dostał w jego obecności ataku drgawek. Nic nie wie o tym aby nocował w oddziale w W.. Oskarżony stanowczo zaprzeczył aby brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Nie znał A. S. (1), J. L. (1), C. P., A. D. (1), M. Ł., K. K. (1), A. P. (2). Nic nie wie o fikcyjnych fakturach sprzedaży złomu. Nigdy takich faktur nie otrzymywał od P. H. (1). Podczas konfrontacji z A. S. (1) stanowczo zaprzeczył aby kiedykolwiek spotkał się z nim i aby dawał mu jakieś pieniądze za wystawione fikcyjne faktury.

Na etapie postępowania sądowego oskarżony wyjaśnił także, że w oddziale pomagał jego brat W. W. (1). On znał kontrahentów, ustalał z nimi ceny i terminy dostaw złomu. Brat był bardzo podobny do oskarżonego, dlatego czasem byli myleni ze sobą, szczególnie podczas rozmów telefonicznych ze względu na podobne głosy. Oskarżony od razu nie powiedział o bracie, ponieważ obawiał się jego aresztowania. Brat czasem dostarczał dokumenty firmowe z oddziału do księgowości mieszczącej się w T., czasem odwoził zwroty towarów do firmy (...). Gdy oskarżonego nie było w oddziale, to zastępował go i nadzorował pracę. Nie był formalnie zatrudniony, ale nikt nie kwestionował jego poleceń. Oskarżony dodał, że po odbiór złomu do firmy (...) jeździł także pracownik T. B. oraz on osobiście. Obsługę prawną firmy (...) zapewniało biuro (...) w T., ale kontaktami z nim zajmował się prezes S. Ż.. Przyjmowanie i sprawdzanie dokumentacji finansowej spółki należało do obowiązków prezesa i pracownika W. M..

(wyjaśnienia Z. W. k.1787-1788, 2610-2614, 2623, 2964-2968, 4030-4031( (...)- (...)), (...)- (...)( (...)- (...)), (...)(4390), (...)( (...)), (...)( (...)), 5350- (...) ).

W ocenie Sądu analiza dowodów zgromadzonych w sprawie potwierdziła sprawstwo Z. W. w zakresie przypisanych mu czynów. Do takiego wniosku doprowadziły głównie zeznania świadków A. S. (1), K. K. (1), J. L. (1) i M. Ł. w połączeniu z szeregiem zabezpieczonych dokumentów oraz zeznaniami T. B. i K. W. (1) – złożonymi w początkowej fazie śledztwa.

A. S. (1), M. Ł. i K. K. (1) podczas przesłuchania na rozprawie skorzystali z prawa do odmowy składania zeznań w trybie art. 182§3 kk (postępowania karne toczące się wobec nich nie zostały prawomocnie zakończone) i potwierdzili odczytane wyjaśnienia, składane przez nich wcześniej, w toku postępowania.

A. S. (1) przyznał, że już na początku 2006 roku C. P. zaproponował mu współpracę w wypisywaniu fikcyjnych faktur VAT sprzedaży złomu metali kolorowych dla firmy (...). Już wtedy z jego inicjatywy otrzymywał fikcyjne faktury zakupu złomu od firmy (...), produkowane przez K. K. (1). Z kolei wypisane przez siebie fikcyjne faktury sprzedaży złomu przekazywał P., za co otrzymywał od niego pieniądze w kwocie 2500zł. miesięcznie. Widział jak C. P. przekazywał pieniądze K. za wypisywanie fikcyjnych faktur. On sam też przekazywał K. pieniądze otrzymane od P..

Potem A. S. (1) zaczął prowadzić skup złomu w G. przy ulicy (...). Wtedy zadzwonił do niego C. P. i zaproponował większy zarobek, po czym przyjechali do niego A. D. (2) z dwoma braćmi. Jeden z nich miał na imię Z., przy czym świadek na rozprawie bez żadnych wątpliwości wskazał, że był nim siedzący na ławie oskarżonych Z. W.. Świadek widział na rozprawie także brata oskarżonego – W. W. (1). Oświadczył, że on mógł być obecny podczas tego spotkania, jednak na pewno nie był tym Z., o którym wyjaśniał, ponieważ bracia byli podobni, ale nie jednakowi. W ich obecności A. D. (1) zaproponował świadkowi wystawianie fikcyjnych faktur sprzedaży złomu dla firmy (...) z T., za co miał otrzymywać miesięcznie pieniądze w kwocie 4.500zł. Bracia nic nie odzywali się, ale słyszeli propozycję. Oni przyjechali wtedy sprawdzić, czy skup funkcjonuje i czy A. S. (1) rzeczywiście będzie mógł wystawiać fikcyjne faktury. A. S. (1) zgodził się i od czerwca 2006 roku rozpoczął proceder wypisywania fikcyjnych faktur sprzedaży złomu dla firmy (...) P. H. (1). A. D. (1) lub C. P. przywozili mu listę, na której były podane ilości, rodzaj, ceny złomu oraz daty transakcji. A. S. (1) wpisywał te dane w faktury, po czym oddawał je, za co otrzymywał od C. P. pieniądze w kwocie 4.500zł. miesięcznie. Od A. D. (1) otrzymał numery telefonów do P. H. (1) i Z. W.. W sierpniu 2006 roku A. S. (1) postanowił zobaczyć jak wygląda skup złomu P. H. (1), aby mieć wiedzę na wypadek jakiejś kontroli. Nie znał wtedy jeszcze P. H. (1). Na to spotkanie telefonicznie umówił się z Z. W., który wytłumaczył mu jak dojechać na stację (...) na drodze pomiędzy W. a T.. Tam spotkali się w trójkę. Z. W. przedstawił mu P. H. (1), po czym wspólnie udali się do jego skupu złomu w miejscowości K.. Na miejscu A. S. (1) zobaczył jakieś baraki ( jak po fermie kurczaków), puste ściany, jeden wózek. Nie widział żadnego złomu ani oznak prowadzenia skupu. Pytał H. o biuro i o złom. On odpowiedział, że biuro jest w remoncie, a złom został wczoraj wywieziony. P. H. (1) dostał wtedy jakiś drgawek. Z. dał mu jakieś proszki, po czym drgawki ustąpiły. Według wiedzy A. S. (1) drgawki były spowodowane nadużywaniem alkoholu. Potem pojechali w trójkę coś zjeść do baru przy drodze. Tam A. S. (1) wypisał fikcyjne faktury sprzedaży dla (...) za sierpień 2006 roku, po czym dał je Z. W., który zapłacił mu za to 20.000zł. P. H. (1) był przy tym obecny i wiedział, że są to fikcyjne faktury dla jego firmy. A. S. (1) chciał aby H. podpisał je od razu, ale Z. nie zgodził się. Po kilku dniach otrzymał je, podpisane przez P. H. (1) od A. D. (1). Pieniądze wręczone przez Z. dał C. P., który wypłacił mu kwotę 4.500zł. Na tym zakończył proceder wypisywania fikcyjnych faktur dla H.. A. S. (1) spotkał się jeszcze raz z P. H. (1) pod koniec 2006 roku w P., koło trasy (...) P. H. (1) dał mu wtedy do podpisu kwity KW (kasa wypłaci), dotyczące wszystkich wystawionych przez niego fikcyjnych faktur sprzedaży dla (...). On otrzymał oryginały tych kwitów, a H. wziął kopie. A. S. (1) przyznał w swoich zeznaniach, że fikcyjne faktury zakupu złomu dla jego firmy wystawiał K. K. (1) jako A. N.. Świadek widział jak K. wypełnia te faktury u siebie w domu i wiedział, że K. otrzymuje za to pieniądze od C. P.. Z kolei A. S. (1) otrzymywał gotowe faktury od P. lub K..

Sąd uznał zeznania A. S. (1), opisane wyżej, za wiarygodne, ponieważ przekonywująco opisują okoliczności zdarzeń i znajdują potwierdzenie w zeznaniach K. K. (1). Wprawdzie C. P. i A. D. (1) zaprzeczyli zeznaniom A. S. (1), ale Sąd uznał ich twierdzenia za nieprawdziwe i zmierzające do uniknięcia odpowiedzialności karnej, ponieważ obaj stanęli pod zarzutami zbliżonymi do zarzutów będących przedmiotem osądu w tej sprawie, a postępowanie karne wobec nich nie zostało jeszcze prawomocnie zakończone.

K. K. (1) początkowo nie przyznawał się do stawianych mu zarzutów, związanych z tą sprawą, ale podczas jednego z kolejnych przesłuchań zdecydował się ujawnić prawdę o przestępnym procederze i od tego momentu konsekwentnie relację tę podtrzymywał podczas wszystkich kolejnych przesłuchań. Przyznał, że założył firmę skupu złomu z siedzibą w B., ponieważ C. P. zaproponował mu współpracę. Najpierw wystawiał fikcyjne faktury zakupu złomu dla firmy (...) A. R.. Potem C. P. powiedział, że przyjedzie do niego A. S. (1), (którego znał już wcześniej) i ma dla niego wypisywać fikcyjne faktury. K. K. (1) zgodził się i od tego czasu wypełniał treść faktur według rozpiski dostarczanej przez A. S. (1). Faktury wystawiał w imieniu firmy (...) A. N., którego znał wcześniej i od którego dostał pieczątkę na polecenie C. P.. Podpisywał faktury jako A. N. i przystawiał pieczątkę jego firmy. Robił to średnio raz w miesiącu u siebie w domu. Nie wiedział dla jakich firm wystawiał te faktury, ponieważ druki nie zawierały ich nazw. Wiedział, że podrobione faktury były wykorzystywane do pokrycia zakupu złomu bez faktur. K. K. (1) przyznał, że okazane mu faktury VAT wystawione w okresie od 1 czerwca 2006 roku do 29 grudnia 2006 roku przez firmę (...) w P. ulica (...) dla firmy (...) w P. ulica (...) dotyczące sprzedaży różnego rodzaju złomu zostały wypisane przez niego osobiście, on podpisał się jako A. N. i przystawił pieczątkę o treści (...). Za wystawianie fikcyjnych faktur dostawał pieniądze od A. S. (1) w kwotach około 1500-2000 zł. K. K. (1) podał także, że A. N. otrzymywał pieniądze od C. P. za pożyczenie pieczątki, czasem widywał się z nim, ale potem wyjechał i już nie miał z nim kontaktu.

Sąd uznał, że K. K. (1) szczerze opisał w swoich zeznaniach okoliczności zdarzeń. Zeznania te korespondują z relacją A. S. (1). Należy zaznaczyć, że świadkowie opowiadając o zdarzeniach, nie umniejszali swojej roli w przestępnym procederze, choć wiedzieli, że grozi im odpowiedzialność karna. Dlatego zdaniem Sądu niemożliwym jest, aby ich relacje zostały wymyślone.

Z zeznań A. S. (1) wynika, że jego skup złomu w G. przy ulicy (...) był niewielki i pracował tam tylko A. G. (1), który przyjmował złom od ludności cywilnej i na tę okoliczność wypisywał umowy kupna złomu. Słowa te znalazły potwierdzenie w zeznaniach A. G. (1). Należy więc uznać, że skup złomu w G. stanowił jedynie „przykrywkę” dla rzeczywistego źródła dochodów osiąganych przez A. S. (1), związanych z wystawianiem fikcyjnych faktur sprzedaży złomu dla firmy (...) P. H. (1). O prawdziwości zeznań A. S. (1) świadczy także fakt, że z zabezpieczonych faktur VAT wynika, że w okresie od 19 czerwca 2006 roku do 8 sierpnia 2006 roku firma (...) sprzedała firmie (...) złom stali i metali kolorowych o łącznej wartości brutto 1.709.310,28zł., w tym VAT 308.234,80zł., a więc przy tak małym zapleczu magazynowym, istotnie brak byłoby fizycznej możliwości sprzedaży złomu o tak dużej wartości. Nadto, w tym miejscu rodzi się pytanie, w jakim celu miałby kłamać A. S. (1), gdyby rzeczywiście dokonał przedmiotowej sprzedaży i po co miałby narażać siebie na odpowiedzialność karną. Dlatego jego relację Sąd uznał za prawdziwą.

Sąd dał wiarę zeznaniom J. L. (1) uznając, że on także zdecydował się szczerze opowiedzieć o swoich zachowaniach niezgodnych z prawem, choć początkowo, podobnie jak K. K. (1), nie przyznawał się do dokonania zarzucanych czynów. Sam jednak stwierdził, że było to spowodowane obawą przed grożącą odpowiedzialnością karną.

Z zeznań J. L. (1) wynika, że M. Ł. nakłonił go do założenia firmy trudniącej się skupem i sprzedażą złomu. Firma zaczęła funkcjonować od lipca 2006 roku, a miejsce skupu złomu mieściło się w garażu o powierzchni 60 m kw. J. L. (1) zatrudnił tam pracownika P. D., który przyjmował złom od osób fizycznych w niewielkich ilościach i dokonywał za niego zapłaty gotówką. Następnie złom ten był sprzedawany innym podmiotom.

J. L. (1) przyznał, że oprócz tej drobnej i legalnej działalności, trudnił się także wystawianiem w imieniu swojej firmy (...) fikcyjnych faktur VAT dotyczących sprzedaży złomu dla firmy (...) P. H. (1). Początkowo pisał je ręcznie pod dyktando M. Ł., a potem komputerowo. J. L. (1) podpisywał je osobiście, po czym zabierał je M. Ł.. Otrzymywał od Ł. pieniądze - około 13-15% wartości wpisanej kwoty netto w daną fakturę. Raz dostał pieniądze w kwocie około 10.000-20.000zł. od P. H. (1) podczas spotkania w M. w J.. Były to pieniądze za wystawione fikcyjne faktury VAT z okresu dwóch miesięcy. Byli wtedy sami. Tymi pieniędzmi podzielił się z M. Ł. po połowie. J. L. (1) kilka razy widział się z P. H. (1). M. Ł. zadecydował, że muszą pojechać do K. aby zobaczyć skup złomu P. H. (1). Pojechali tam razem. P. H. (1) nie wyglądał na osobę handlującą złomem i nie miał żadnego towaru w skupie. H. mówił, że te fikcyjne faktury księguje w swojej dokumentacji. J. L. (1) spotykał się z P. H. (1) i podpisywał mu dokumenty KW i WZ. Po okazaniu dokumentów KW stwierdził, że w rubryce „otrzymałem” własnoręcznie nakreślił podpisy, ale wskazanych kwot pieniędzy nigdy nie otrzymał, ponieważ nie sprzedawał mu w rzeczywistości złomu. Po okazaniu dokumentów WZ także stwierdził, że wszystkie podpisy w rubrykach „wystawił”, „wydał ” zostały nakreślone przez niego. Przyznał, że wypełnił je w całości osobiście i podpisał się na nich, a ilości oraz materiał widniejący w tych dokumentach wpisywał na podstawie wystawionych uprzednio faktur. Spotkania z P. H. (1) miały miejsce np. z tyłu hotelu (...) w W. i na parkingu przy trasie K.-W. blisko miejscowości K., przy czym spotykał się z nim sam lub w obecności Ł..

Aby uwiarygodnić nabycie złomu przez firmę (...), M. Ł. dostarczył J. L. (1) pieczątki do stemplowania faktur zakupu złomu od firm (...). Ł. przekazywał mu wypełnione fikcyjne faktury zakupu od tych firm, a L. stemplował je i podpisywał. Nigdy jednak nie widział tych osób i nigdy faktycznie nie kupował od nich złomu. Podczas wystawiania faktur VAT dla (...) Ł. podawał asortyment, ilość towaru, cenę oraz mówił, że ilość zakupionego złomu, asortyment z faktur firm (...) muszą się pokrywać z asortymentem i ilościami złomu wpisanymi w puste faktury sprzedaży. J. L. (1) był z M. Ł. w C. aby zobaczyć, czy pod wskazanym na pieczątce adresem, istnieje firma (...). Na miejscu okazało się, że była tam taka firma, ale nie rozmawiali z właścicielem. Później dowiedział się, że pieczątki K. i M. były podrobione.

J. L. (1) zeznał także, że prowadząc firmę (...) założył rachunek w banku (...), na który otrzymywał przelewy pieniędzy z firmy (...) za rzekomą sprzedaż złomu do tej firmy. Przelewy miały odzwierciedlać fakt zakupu złomu przez (...) zgodnie z wcześniej wypisanymi fakturami. Po dniu lub dwóch, J. L. (1) wypłacał te pieniądze i oddawał je w całości Ł.. Nie wiedział, co dalej działo się z tymi pieniędzmi. Tylko raz widział A. P. (1) - teścia Ł., gdy przyjechał do jego skupu w garażu i oglądał go, ale nie wiedział dlaczego przyjechał.

Sąd uznał zeznania J. L. (1) za prawdziwe. Świadek konsekwentnie podtrzymywał je podczas kolejnych przesłuchań, w tym także podczas konfrontacji z P. H. (1) oraz w obecności Z. W., przy czym decydując się na ujawnienie prawdy, sam poniósł odpowiedzialność karną, ponieważ zapadł wobec niego prawomocny wyrok skazujący. Nadto jego relacja znajduje potwierdzenie w zeznaniach M. Ł., zeznaniach G. K., M. M. (7), P. D. a także w dowodach w postaci dokumentacji bankowych dotyczących jego firmy i firmy (...) oraz dokumentacji dotyczącej rzekomych transakcji pomiędzy tymi firmami.

M. Ł. zeznał, że w proceder wypisywania fikcyjnych faktur wprowadził go teść A. P. (2). Przyznał, że zaproponował J. L. (1) założenie skupu złomu, na co ten zgodził się i w lipcu 2006 roku otworzył skup pod adresem swojego zamieszkania. Skupował tam niewielkie ilości złomu od klientów indywidualnych. Przyznał także, że dawał mu wypełnione fikcyjne faktury zakupu złomu przez firmę (...), które J. L. (1) podpisywał i stemplował pieczątkami firm (...). Zarówno faktury jak i pieczątki ( które przekazał L.) otrzymał od swojego teścia. Z faktur zakupu wynikało, że płatność następuje gotówką. Oprócz tego były wystawiane fikcyjne faktury sprzedaży złomu przez firmę (...) firmie (...) P. H. (1). Faktury te pisali razem w domu L. ręcznie a także komputerowo. Pieniądze za te faktury M. Ł. otrzymywał od teścia i dzielił się nimi z J. L. (1). Raz pieniądze wypłacił L. osobiście P. H. (1). Świadek przyznał, że miał kontakt telefoniczny z P. H. (1) i widział się z nim dwa razy. Był obecny podczas spotkania, na którym L. podpisywał druki KW i WZ przedstawione przez H.. W październiku lub listopadzie 2006 roku, z inicjatywy teścia, pojechał z L. do K. zobaczyć skup (...), żeby w razie kontroli wiedzieć, gdzie dostarczany był złom. Zabudowania przypominały kurniki i nie było na zewnątrz żadnego złomu. P. H. (1) wyglądał jak „menelik”, „pijak”, ręce mu się trzęsły. Przyznał, że był też z L. w C. zobaczyć firmę (...). J. L. (1) nie znał jego teścia i nie mówił mu o nim. M. Ł. potwierdził słowa J. L. (1), że pieniądze od H. za rzekomą sprzedaż złomu wpływały na konto (...), po czym J. L. (1) wypłacał je i oddawał Ł.. Ten z kolei dawał je teściowi, przy czym nie wiedział co dalej działo się z nimi. Zdarzało się, że teść pozwalał z tych pieniędzy odliczyć mu należną dla nich prowizję.

Sąd uznał zeznania M. Ł. za prawdziwe, ponieważ znajdują odzwierciedlenie w zeznaniach J. L. (1). Także M. Ł., opowiadając o przestępczej działalności, nie umniejszał swojej roli, czym naraził się na odpowiedzialność karną i aktualnie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne. W takiej sytuacji niemożliwym jest uznanie, że wymyślił okoliczności podane w zeznaniach. Należy zaznaczyć, że podczas konfrontacji z P. H. (1), rozpoznał go bez żadnych wątpliwości i potwierdził swoje relacje. Podczas konfrontacji z teściem A. P. (1) także konsekwentnie podtrzymał wcześniejsze zeznania. M. Ł. nie był skłócony ani z H. ani ze swoim teściem, dlatego brak jest jakichkolwiek podstaw do uznania, że celowo obciążył ich swoimi zeznaniami.

W tym miejscu nadmienić należy, że A. P. (1) również stanął pod zarzutami mającymi związek z tą sprawą, postępowanie karne jest w toku, wobec czego na rozprawie skorzystał w trybie art. 182§3 kpk z prawa do odmowy zeznań. W odczytanych wyjaśnieniach stanowczo zaprzeczył treści zeznań M. Ł.. Nie podał jednak żadnych przekonywujących argumentów przemawiających za prawdziwością jego twierdzeń. Dlatego Sąd uznał te twierdzenia za niewiarygodne i stanowiące przyjętą linię obrony. Oceny Sądu nie zmieniły również zeznania K. K. (2) – członka rodziny A. P. (1), który podał, że M. Ł. w rozmowie z nim przyznał się, że fałszywie obciążył teścia i obiecał powiedzieć prawdę. Sąd uznał za bardziej przekonywujące w tym zakresie zeznania M. Ł., który przyznał, że rozmawiał z K. K. (2) w 2009 roku i na „odczepnego” mógł mu powiedzieć, że nieprawdą jest to, co wyjaśnił o P., ponieważ miał już dość tej sprawy, był nią bardzo zmęczony psychicznie, a rodzina teścia miała do niego wielkie pretensje, że teść został aresztowany i ciągle do niego dzwoniła. Jednocześnie M. Ł. konsekwentnie stwierdził, że prawdziwe są jego dotychczasowe relacje, w tym dotyczące teścia i potwierdził je w całości.

O prawdziwości słów M. Ł. i J. L. (1) odnośnie ich działalności przestępczej świadczą także zeznania M. M. (7) i G. K., którym Sąd dał wiarę.

Z zeznań tych świadków wynika, że ich firmy nigdy nie współpracowały z firmą (...) i w ich dokumentacjach nie ma żadnych faktur dotyczących takich transakcji. Także okazane pieczątki nie stanowiły własności ich firm, a podpisy na okazanych fakturach nie zostały złożone przez świadków, przy czym pisownia nazwiska K. została przekręcona na K..

Także w przypadku J. L. (1), skup złomu zajmował niewielką powierzchnię (garaż), gdzie pracował jedynie P. D.. Potwierdził on, że przyjmował jedynie niewielkie ilości złomu od osób indywidualnych, co jest zgodne z twierdzeniami J. L. (1). Z dokumentów w postaci faktur VAT wynika, że w okresie od 5 sierpnia 2006 roku do 10 lutego 2007 roku firma (...) sprzedała firmie (...) P. H. (1) złom stali i metali kolorowych o łącznej wartości brutto 3.179.177,86zł., w tym VAT 573.293,77zł. Zasady logiki wskazują, że nie byłoby możliwe sprzedanie w tak krótkim czasie złomu o tak znacznej wartości, przy jednocześnie tak małym zapleczu magazynowym (garaż o powierzchni 60 m kw.). Omówione wyżej dowody wskazują zdaniem Sądu jednoznacznie na prawdziwość zeznań J. L. (1) i M. Ł..

Na marginesie należy dodać, że z zeznań J. L. (1) i M. Ł. wynika, że fikcyjne faktury sprzedaży złomu były wystawiane przez nich także dla firm (...). Przeciwko nim także toczyły się odrębne postępowania karne dotyczące zarzutów związanych z rzekomym obrotem złomem. D. T. i P. K. (2) zostali już prawomocnie skazani. Jednocześnie należy nadmienić, że relacje D. T. i P. K. (2) nie miały znaczenia dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy ze względu na brak bezpośredniego związku pomiędzy ich przestępczymi zachowaniami a działaniem P. H. (1) i Z. W..

Zeznania świadków A. S. (1), K. K. (1), J. L. (1) i M. Ł. zgodnie wskazują, że sprzedaż złomu dla firmy (...) P. H. (1) miała charakter wyłącznie fikcyjny.

Z kolei P. H. (1) stwierdził, że dokonywane przez niego transakcje zakupu i sprzedaży złomu były rzeczywiste i stanowczo zaprzeczył wystawianiu fikcyjnych faktur. Podał, że był właścicielem firmy (...) i znał J. L. (1)- właściciela firmy (...), ponieważ w okresie od czerwca 2006 roku do lutego 2007 roku współpracowali ze sobą. P. H. (1) kupował od firmy (...) złom, który J. L. (1) dostarczał mu do miejscowości K., przy czym może dwa razy zdarzyło się, że sam odebrał od L. złom wynajętym samochodem. Zapłaty zawsze dokonywał gotówką, a pieniądze wypłacał z banku w T.. Zakończył współpracę, gdy zablokowano mu konta. Kupował złom także od firmy (...). W tym przypadku zawsze sam załatwiał transport i odbierał od niego towar. Zakończył z nim współpracę, ponieważ był trudny w kontaktach. P. H. (1) zeznał także, że nie zatrudniał żadnej osoby w swojej firmie. Zakupiony złom w całości sprzedawał firmie (...). Znał Z. W., A. S. (1) i J. L. (1). Nie znał M. Ł. ani innych osób występujących w tym postępowaniu.

Podczas konfrontacji z J. L. (1), A. S. (2) i M. Ł. stanowczo zaprzeczył ich relacjom. Odnośnie M. Ł. – stwierdził, że nigdy wcześniej go nie widział i nie znał.

Sąd nie dał wiary zeznaniom P. H. (1), ponieważ są odosobnione i przeczą im dowody przedstawione wyżej. P. H. (1) nie zdołał w toku postępowania przekonać o prawdziwości swych twierdzeń. Przeczą im nie tylko zeznania wskazanych wyżej świadków ale również dowody w postaci dokumentacji bankowej i księgowej jego firmy w połączeniu z protokołami oględzin miejsc prowadzonej przez niego działalności. Sąd uznał za niewiarygodne także wyjaśnienia Z. W. ( opisane wyżej) uznając, że wyraźnie zmierzają do uniknięcia przez niego odpowiedzialności karnej.

Dla Sądu oczywistym jest, że skoro zakupy złomu dokonywane przez P. H. (1) miały charakter wyłącznie fikcyjny, a firma (...) była jego jedynym odbiorcą, to także sprzedaż złomu dokonywana z firmy (...) do firmy (...) była fikcyjna. Do wnioskowania o fikcyjności tych transakcji doprowadziła Sąd zarówno analiza dowodów omówionych wyżej jak i dowodów, które zostaną omówione w dalszej części uzasadnienia w postaci zeznań K. W. (1), T. B., B. T. – składanych w początkowej fazie śledztwa, B. G., E. W., E. K. i B. Z..

Pracownicy (...) K. W. (1) (kierowca) i T. B. (pracownik bazy) podczas pierwszego przesłuchania zgodnie podali, że nie jest im znana nazwa firmy (...), nie jeździli po złom do tej firmy, nic nie wiedzą o tym aby złom z tej firmy był dostarczany do (...). Przyznali, że P. H. (1) nocował w W. i wykonywał prace przy złomie. K. W. (1) dodał także, że nie jest mu znana miejscowość K., nie jeździł tam, a T. B. stwierdził, że H. nie przywoził złomu do (...), ale bywał w firmie prywatnie, nocował, pomagał w malowaniu. W dalszej części postępowania świadkowie zmienili zeznania i zaczęli podawać, że jednak P. H. (1) nie nocował w W., że P. H. (1) wielokrotnie dostarczał złom do firmy (...), że przyjeżdżał do W. rozliczać się z Z. W., a oni jeździli do K. po odbiór złomu.

W ocenie Sądu bardziej przekonywujące są początkowe, spontaniczne, relacje o zdarzeniu. Świadkowie byli przesłuchiwani na terenie firmy w W., niejako z zaskoczenia, nie mieli możliwości porozumienia się z innymi osobami, dlatego powiedzieli prawdę. Wyraźnie widać, że składając kolejne zeznania, starali się już wesprzeć wersje Z. W. i P. H. (1). Jednocześnie nie umieli w przekonywujący sposób podać powodów tak znaczącej zmiany wcześniejszych zeznań. Ich tłumaczenia, że podczas pierwszego przesłuchania byli zestresowani, zaskoczeni oraz tłumaczenia T. B., że był zdenerwowany, zaspany należy uznać za niezrozumiałe.

Sąd w całości uznał za wiarygodne zeznania funkcjonariuszy B. G. i E. W., którzy przeprowadzali pierwszą czynność przesłuchania. Z ich zeznań wynika, że obaj świadkowie zostali zapoznani z treścią protokołów zeznań i osobiście je podpisali. Podczas przesłuchania nie kwestionowali ani prawidłowości czynności przesłuchania ani treści protokołów. Należy zaznaczyć, że gdy funkcjonariusze przybyli do firmy (...), to zastali tam zaspanego P. H. (1), przebywającego w jednym z pomieszczeń gospodarczych, co dodatkowo potwierdza prawdziwość pierwszych zeznań T. B. i K. W. (1). Brak jest także jakichkolwiek podstaw do kwestionowania prawdziwości zeznań funkcjonariuszy. Można tu nadmienić, że sami funkcjonariusze byli nieco zdziwieni treścią zeznań obu świadków, ponieważ po przybyciu do (...) raczej spodziewali się, że przesłuchiwani świadkowie będą starali się zeznawać na korzyść oskarżonego, a oni przeciwnie, podawali okoliczności przemawiające za uznaniem fikcyjności transakcji pomiędzy firmą (...) a (...). Takie zachowanie świadków zdaniem Sądu świadczy o tym, że oni wtedy rzeczywiście nie wiedząc, dlaczego policjanci przybyli do firmy, złożyli spontaniczne, wolne od jakichkolwiek nacisków i prawdziwe zeznania.

W oddziale firmy (...) w W. pracował także B. T.. W tamtym czasie zajmował się załadunkiem, wyładunkiem i sortowaniem złomu. W zeznaniach na etapie śledztwa świadek podał, że nie wiedział skąd był przywożony złom, nie znał ani nazw firm ani konkretnych osób dostarczających złom do W.. Nie znał osoby o danych P. H. (1) i nic mu to nazwisko nie mówi. Szefem w oddziale firmy (...) był Z. W. i to on wydawał mu polecenia. Nic mu nie mówiło także nazwisko Ż.. Z. W. miał brata, który czasem do oddziału przyjeżdżał, ale tu nie pracował i żadnych poleceń nie wydawał. Pomiędzy braćmi nie było aż tak dużego podobieństwa i świadek ich rozpoznawał. Z kolei w toku postępowania przed Sądem świadek zmienił swoje zeznania i stwierdził, że jednak W. W. (1) pracował w oddziale przy sortowaniu i załadunku złomu oraz przywoził złom. Spotykał też P. H. (1), który często przyjeżdżał do oddziału z tym, że nie wiedział po co. Świadek nie widział aby H. przywoził złom i nie wiedział, że miał jakąś firmę zajmującą się obrotem złomu.

W tym przypadku Sąd również uznał za bardziej przekonywujące zeznania świadka złożone w śledztwie. B. T. opowiedział wtedy szczerze o znanych mu okolicznościach. Niezrozumiała jest natomiast późniejsza zmiana tej relacji, przy czym świadek także nie umiał uzasadnić tej zmiany.

Mając na uwadze zeznania pracowników oddziału w W. K. W. (1), T. B., B. T. Sąd uznał, że niewątpliwie Z. W. będąc prokurentem firmy zarządzał faktycznie pracą oddziału w W., podejmował wszelkie decyzje dotyczące zakupu i sprzedaży złomu i to on był uważany przez pracowników za szefa. Z powyższych dowodów nie wynika aby decyzje w tym zakresie podejmowali - ówczesny prezes zarządu S. Ż. lub wice-prezesi J. W. (1) (żona oskarżonego), A. W. (szwagierka oskarżonego) albo zatrudniona w oddziale w charakterze referenta W. M. (siostra oskarżonego). Członkowie rodziny oskarżonego: J. W. (1), A. W. i W. M. skorzystały w tej sprawie z prawa do odmowy składania zeznań - k.5538, 5636, 5642.

Także zeznania S. Ż. potwierdziły, że pracą w oddziale zarządzał Z. W.. S. Ż. nie interesował się obiegiem dokumentów w oddziale, ponieważ miał wiele innych obowiązków. Jego rola ograniczała się do przekazywania dokumentów dotyczących transakcji zawieranych przez Z. W. na rzecz (...) do biura (...) zajmującego się obsługą księgową firmy (...).

Pracujący w tym biurze W. C. i J. W. (2) potwierdzili, że prowadzili księgowość (...) i dokonywali rozliczeń finansowych z Urzędem Skarbowym w oparciu o dostarczone im dokumenty firmy. Sąd dał wiarę zeznaniom S. Ż., W. C., J. W. (2) i uznał, że brak jest jakichkolwiek podstaw do przyjęcia, że mieli oni związek z fikcyjnymi fakturami VAT dotyczącymi zakupów złomu przez (...).

Oskarżony realizując swoje prawo do obrony próbował na etapie postępowania sądowego wykazać, że jest bardzo podobny fizycznie do swojego brata (bliźniaka) W. W. (1), który pomagał mu w oddziale w W. i mimo, że nie był formalnie zatrudniony, to ustalał z kontrahentami terminy dostaw towarów, ceny, a podczas nieobecności oskarżonego nawet nadzorował pracę w oddziale. Z. W. chciał takimi twierdzeniami przekonać, że kontrahenci lub pracownicy (...) mogli go mylić z bratem. Oskarżony wyjaśnił, że brat czasami nawet w rozmowach telefonicznych podawał się za niego. Należy jednak zaznaczyć, że z zeznań świadków, którzy mieli bezpośredni kontakt z oskarżonym wynika, że bracia nie byli do siebie aż tak bardzo podobni i można było ich bez problemu rozróżnić. Takie wnioski wynikają z zeznań choćby A. S. (1), S. Ż., B. T. lub T. B.. Sam W. W. (1) skorzystał z prawa do odmowy składania zeznań i złożył w tej sprawie oświadczenie na piśmie ( k.5637). Niemniej jednak w aktach sprawy znajduje się zdjęcie z wizerunkiem W. W. (1) (k.2178), które utwierdziło Sąd w przekonaniu, że oskarżony ma inną twarz niż jego brat, w związku z czym rzeczywiście nie można było ich pomylić.

Zdaniem Sądu analiza całokształtu dowodów wyraźnie wskazuje, że to Z. W. aktywnie uczestniczył w przestępczym procederze fikcyjnych faktur VAT związanych z rzekomym obrotem złomem.

Z zabezpieczonych w sprawie faktur wynika, że w okresie od 27 czerwca 2006 roku do 14 lutego 2007 roku P. H. (1) sprzedał firmie (...) złom o łącznej wartości brutto 5.059.752,46zł., w tym VAT 912.415,46zł. Należy podkreślić, że w tamtym czasie, jedynymi dostawcami złomu do firmy (...) były firmy (...), które jak wiadomo, nie dostarczały mu złomu w rzeczywistości, a jedynie fikcyjne faktury zakupu. Skoro więc P. H. (1) kupował złom jedynie „na papierze” i sprzedawał go wyłącznie firmie (...) to oczywistym jest, że firma (...) również nie kupowała faktycznie tego złomu, tylko przyjmowała fikcyjne faktury zakupu, a Z. W. czynnie w tym procederze uczestniczył.

Zeznania A. S. (1), K. K. (1), J. L. (1) i M. Ł. wskazują, że Z. W. i P. H. (1) byli tylko jednymi z wielu osób zaangażowanych w fikcyjny obrót złomem. To Z. W. za pośrednictwem C. P. nawiązał kontakt z A. S. (2), do którego przyjechał z bratem i A. D. (1). W jego obecności D. zaproponował S. wypisywanie fikcyjnych faktur sprzedaży złomu dla (...) P. H. (1), na co ten zgodził się. To Z. W. przedstawił A. S. (2) P. H. (1) i to Z. W. podczas spotkania z nimi, osobiście przyjął od S. fikcyjne faktury sprzedaży dla (...) a w zamian wręczył mu pieniądze w kwocie 20.000zł.

Z kolei o kontaktach Z. W. z A. D. (1) świadczy fakt, że z analizy połączeń pomiędzy telefonami, z których korzystali Z. W. i A. D. (1) wynika, że w okresie od czerwca do grudnia 2006 roku miało miejsce 45 połączeń pomiędzy tymi numerami telefonów. Dlatego nieprawdziwe są twierdzenia obu mężczyzn, że nie znali się. Nadto w telefonie komórkowym A. S. (1) ujawniono kontakt zapisany jako „ (...) - Z.”, a ten numer telefonu w tamtym czasie należał do Z. W. i z tym numerem kontaktował się także A. D. (1), a to z kolei świadczy o nieprawdziwości wyjaśnień Z. W., że nie znał A. S. (1).

Nie ulega wątpliwości fakt, że Z. W. prowadził działalność gospodarczą od wielu lat, w różnych formach prawnych, a ostatnio w (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...), która zajmowała się nie tylko obrotem złomu, ale również transportem. Bezspornym także jest, że Z. W., choć zatrudniony w (...) jako prokurent, odgrywał zasadniczą rolę w firmie i to on, a nie kto inny, podejmował faktycznie decyzje dotyczące działalności firmy w zakresie obrotu złomem. Firma zatrudniała wiele osób, dysponowała odpowiednim zapleczem magazynowym, środkami transportu, maszynami, urządzeniami oraz osiągała znaczne dochody z prowadzonej działalności, dotyczącej nie tylko obrotu złomem.

Dowody wskazują, że w okresie od czerwca 2006 roku do lutego 2007 roku całkowite zakupy złomu dokonane przez firmę (...) stanowiły wartość 1.207.832,04 zł. podatku VAT , a w tym zakupy od firmy (...) o wartości podatku VAT 912.415,46zł.. Świadczy to, że firma oprócz przyjmowania fikcyjnych faktur zakupu złomu od P. H. (1), dokonywała w tym czasie także rzeczywistych zakupów od innych podmiotów z tym, że na skalę znacznie mniejszą ( łączna wartość podatku VAT to niespełna 300.000zł.). Jednocześnie firma (...) w tym okresie dokonywała sprzedaży złomu różnym podmiotom, między innymi (...), (...), (...), (...), (...) itd., przy czym łączna wartość podatku VAT wynikającego ze sprzedaży wyniosła 1.220.110,09zł.

Sąd uznał, że zarówno wskazane wyżej zakupy złomu od podmiotów innych, aniżeli (...) oraz sprzedaż złomu były autentyczne, ponieważ w sprawie brak jest jakichkolwiek dowodów na fikcyjność tych transakcji. To z kolei świadczy o tym, że Z. W. oprócz legalnych transakcji na rzecz spółki, dokonywał także tych nielegalnych, w których zakupy złomu od firmy (...) były jedynie fikcją. Te fikcyjne faktury VAT zakupu złomu służyły mu więc do legalizacji złomu pochodzącego z innych, nieudokumentowanych źródeł, na który miał zbyt i którego zakup mógł finansować, ponieważ miał na to środki pieniężne. Dlatego był osobiście zaangażowany w znalezienie dostawcy fikcyjnych faktur zakupów złomu dla swojej firmy, którym był P. H. (1), a dla uwiarygodnienia tych rzekomych dostaw także w znalezienie dostawcy fikcyjnych faktur dla P. H. (1). Stąd jego bezpośredni udział w opisanych już wyżej spotkaniach z A. S. (2).

Łańcuch wzajemnych powiązań układał się w ten sposób, że K. K. (1) wystawiał fikcyjne faktury zakupu złomu dla firmy (...), a A. S. (1) wystawiał je dla firmy (...). W drugim ogniwie J. L. (1) i M. Ł. wystawiali fikcyjne faktury zakupu złomu dla firmy (...), a następnie dla firmy (...). Z kolei P. H. (1) wystawiał fikcyjne faktury zakupu złomu tylko i wyłącznie dla firmy (...) Z. W.. Taki układ wskazuje, że rola Z. W. była wiodąca i miał on faktyczny wpływ na ilości i rodzaj złomu zawartego w dostarczanych mu fikcyjnych fakturach zakupu, ponieważ to on decydował o zbycie złomu pochodzącego z tych nieustalonych i nieudokumentowanych źródeł, a tym samym wiedział jakie ilości i jaki rodzaj będzie mu potrzebny do rozliczeń sprzedaży tego złomu.

O tym, że P. H. (1) nie był w stanie sprzedać w rzeczywistości tak dużej ilości złomu świadczy fakt, że nie dysponował odpowiednim zapleczem magazynowym, nie miał żadnych maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia skupu złomu, w tym nawet własnego wózka widłowego, nie zatrudniał również żadnego pracownika.

Te okoliczności wynikają z nie budzącej wątpliwości, zabezpieczonej w toku postępowania dokumentacji dotyczącej firmy (...). Z dowodów tych wynika jednocześnie, że firma (...) jeszcze w 2005 roku wykazywała stratę w kwocie 37.858,87zł., a już za 2006 rok uzyskała dochód w kwocie 121.367, 02 zł, przy przychodach o wartości około 3.000.000zł. Porównanie opisanego wyżej zasobu środków materialnych firmy (...) do osiągniętych przez niego dochodów w 2006 roku wyraźnie prowadzi do uznania, że nie prowadził on rzeczywistej działalności w zakresie obrotu złomem. Podobny obraz jego firmy rysują zeznania świadków A. S. (1), J. L. (1) i M. Ł.. Jego magazyny określają jako teren po fermie kurczaków, przy czym żaden ze świadków nie widział tam ani złomu ani żadnych maszyn ani pracowników. Nadto P. H. (1) swoim wyglądem i sposobem życia również nie sprawiał wrażenia osoby prowadzącej dobrze prosperujący skup złomu. Świadkowie określili go jako osobę nadużywającą alkoholu i „menelika”.

Z uznanych za wiarygodne zeznań osób związanych z firmami, od których dzierżawiono powierzchnie magazynowe pod fikcyjne skupy złomu – A. C. (właścicielki E. A.), I. S. i S. S. (1) (pracowników firmy (...)) oraz S. H. (zamieszkującego w sąsiedztwie skupu (...)) wynika że ani (...) ani (...) nie były przystosowane do prowadzenia działalności na wielką skalę i takiej działalności nie prowadziły.

Z nie budzących wątpliwości Sądu zeznań R. T., D. S. i K. C. ( pracowników obiektu magazynowego w K., gdzie pomieszczenia wynajmował P. H. (1)) także wynika, że działalność P. H. (1) w zakresie obrotu złomem była pozorna. Świadkowie zeznali bowiem, że samochody podjeżdżały pod magazyn firmy (...) sporadycznie, a w firmie nie było praktycznie żadnego ruchu.

Nadto z omówionych już wyżej zeznań pracowników (...) K. W. (1), T. B. i B. T. wynika, że P. H. (1) nie dostarczał złomu do tej firmy.

Analiza powyższych okoliczności nakazuje uznać, że rzeczywistym źródłem dochodów P. H. (1) w zarzucanym okresie były pieniądze uzyskiwane z tytułu wystawiania fikcyjnych faktur na rzecz (...). Dostawcy rzekomego złomu do firmy (...), tj. A. S. (1) i J. L. (1) również osiągali dochody z tego tytułu, tj. z wystawiania fikcyjnych faktur na rzecz firmy (...) P. H. (1). Jednocześnie prowadzone przez nich niewielkie skupy złomu czerpały drobne zyski z legalnej działalności polegającej na przyjmowaniu złomu od klientów indywidualnych i ich dalszej odsprzedaży stanowiąc „przykrywkę” dla nielegalnej działalności polegającej na wystawianiu przez nich fikcyjnych faktur sprzedaży złomu oraz przyjmowania fikcyjnych faktur zakupu tego towaru. Z kolei działanie Z. W. polegało na osiąganiu korzyści związanych z wykorzystywaniem fikcyjnych faktur wystawianych przez P. H. (1) do legalizacji złomu nabytego przez (...) z niewiadomych źródeł.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) zgłosiła rozpoczęcie działalności gospodarczej od dnia 6 czerwca 2006 roku. Niemal w tym samym czasie, tj. w dniu 4 lipca 2006 roku wpis do ewidencji działalności gospodarczej uzyskała firma (...), a w dniu 10 lipca 2006 roku zostały uruchomione dwa rachunki bankowe dla firmy (...).

Z historii operacji na rachunkach bankowych jednoznacznie wynika, że na konto firmowe P. H. (1) wpływały duże kwoty pieniędzy od firmy (...) za rzekomo sprzedany złom. Z konta P. H. (1) dokonywano także przelewów pieniędzy na konto firmy (...). Działanie to miało służyć uwiarygodnieniu transakcji, ewidencjonowanych w dokumentacjach księgowych wskazanych wyżej firm. Z zeznań J. L. (1) i M. Ł. wyraźnie wynika, że pieniądze przelane na konto (...) były w bardzo krótkim czasie wypłacane i zwracane do rąk ich faktycznego dysponenta.

Analiza rachunków bankowych firmy (...) wskazuje, że także P. H. (1), w krótkich okresach czasu od zasilenia jego konta firmowego, dokonywał wypłat całości tych środków „czyszcząc” rachunki niemal do zera. Takie nienaturalne zachowanie P. H. (1) zwróciło uwagę komórki nadzoru finansowego banku, która zleciła pracownikom oddziału banku obserwację jego osoby.

Sąd uznał za wiarygodne w całości zeznania B. Z. i E. K. - pracowników oddziału banku, w którym P. H. (1) posiadał swoje rachunki. Z zeznań tych wynika, że P. H. (1) systematycznie i osobiście dokonywał wypłat znacznych kwot pieniędzy i następowało to w krótkim czasie po ich przelaniu na jego konto. Zdaniem Sądu takie zachowanie P. H. (1) potwierdza mechanizm działania polegający na pozornej zapłacie za fikcyjnie zakupiony złom - podany w zeznaniach J. L. (1) i M. Ł..

Z zeznań E. K. wynika także, że w wyniku obserwacji osoby P. H. (1) zleconej przez przełożonych ustaliła, że P. H. (1) bezpośrednio po wyjściu z oddziału banku wsiadł do samochodu marki(...) o nr rej. (...). Z informacji Starostwa Powiatowego w B. wynika, że samochód ten w tamtym czasie należał do (...) W. i wspólnicy, której udziałowcem był Z. W.. Powyższe fakty korespondują z omówionymi już wyżej dowodami potwierdzającymi istnienie ścisłego porozumienia pomiędzy Z. W. i P. H. (1). Analiza tych okoliczności doprowadziła Sąd do uznania, że osobą siedzącą w samochodzie, do którego wsiadł P. H. (1) był właśnie Z. W.. Trzeba pamiętać, że P. H. (1) pobierał z banku pieniądze przelane z konta (...) , a więc pieniądze należące do Z. W.. Logicznym zatem było, że Z. W. chciał osobiście nadzorować wypłatę środków pieniężnych, aby mieć pewność, że P. H. (1) przekaże mu wypłacone pieniądze.

Na wiarę zasługują zeznania świadków figurujących jako detaliczni dostawcy złomu do skupu (...) i to zarówno tych, którzy zaprzeczyli takim transakcjom stwierdzając, że podpisy widniejące na umowach kupna sprzedaży nie stanowią ich podpisów tj. S. S. (2), K. S., Z. K., P. B., K. B., S. N., J. K., C. D., J. W. (3), W. H. i B. F., jak i tych, którzy taką sprzedaż potwierdzili, choć w mniejszej ilości niż wynika to z przedstawionych umów kupna – sprzedaży, tj. M. M. (4), A. S. (3), J. D. i M. J..

Zeznania M. D., M. K., M. P., R. P., W. Z., M. S. (2) i pozostałych świadków, których zeznania ujawniono i zaliczono w poczet materiału dowodowego nie miały znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

Sąd czyniąc ustalenia faktyczne oparł się także na dowodach w postaci dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy, szczegółowo opisanych powyżej w uzasadnieniu, a szczególnie dokumentacji bankowej związanej z prowadzeniem rachunków bankowych firm (...), (...), (...), wyciągów z kont bankowych tych firm, dokumentacji związanej z założeniem tych podmiotów gospodarczych, umów dotyczących najmu pomieszczeń magazynowych przez P. H. (1) i dowodów wpłat czynszu z tego tytułu, dokumentacji dotyczącej szeregu kontroli skarbowych zarówno w firmie (...) jak i innych firmach oraz bilingach połączeń telefonicznych. Sąd uznał te dowody za obiektywnie dokumentujące określone czynności faktyczne lub prawne i nie budzące żadnych wątpliwości. Analiza wskazanych dokumentów pozwoliła na powiązanie opisanych w uzasadnieniu okoliczności, wynikających z zeznań świadków i ustalenie istnienia ścisłych związków logicznych pomiędzy wieloma z pozoru normalnymi, odrębnymi czynnościami. To z kolei umożliwiło stworzenie pełnego obrazu wydarzeń i umieszczenie w czasie konkretnych relacji pomiędzy członkami grupy, w której działał także Z. W..

Sąd uznał, że faktyczną finansową stratę Skarbu Państwa, wynikającą z braku realizacji zobowiązania podatkowego stanowiła wielkość należnego podatku od towarów i usług zawarta we wszystkich „pustych” fakturach sprzedaży wystawionych przez firmę (...) dla firmy (...) w łącznej kwocie 912.415,46zł. Faktury te firma (...) przyjęła do swojej dokumentacji księgowej i rozliczyła podatek naliczony zawarty w tych „pustych” fakturach zakupu od firmy (...) ze swym podatkiem należnym wynikającym z faktycznej sprzedaży złomu dokonanej dla innych firm, przy czym złom ten posiadała z jakiś innych nieudokumentowanych źródeł. Firma (...) w sposób nieuprawniony odliczyła podatek naliczony zawarty w „pustych” fakturach zakupu od podatku należnego zawartego w fakturach dokumentujących faktyczną sprzedaż, ponieważ pozyskane puste faktury zakupu nie odzwierciedlały faktycznego obrotu gospodarczego, wobec czego nie mogły stanowić podstawy do obniżenia podatku należnego zawartego w wystawianych później fakturach sprzedaży. W tym zakresie Sąd podzielił wnioski zawarte w ustnych opiniach (...) wydanych na rozprawach w dniach 9 września 2009 roku i 4 czerwca 2013 roku, kiedy to biegły wnioskował o stracie Skarbu Państwa przy założeniu odpowiadającym postawionym oskarżonemu zarzutom w myśl których, firma (...) posiadając złom z jakiś nieustalonych źródeł, przyjęła do swojej dokumentacji rachunkowej od firmy (...) fikcyjne faktury zakupu złomu, przy czym wystawiane przez nią faktury dla innych podmiotów obejmowały już faktyczną sprzedaż złomu. Sąd zgodził się z twierdzeniami biegłego, że o rozliczeniu przez (...) podatku należnego wynikającego z faktur sprzedaży z podatkiem naliczonym wynikającym z pustych faktur zakupu od firmy (...) świadczą złożone do Urzędu Skarbowego deklaracje VAT 7 za okres od czerwca 2006 roku do lutego 2007 roku. Właśnie dzięki temu, że firma (...) przyjęła do swojej dokumentacji puste faktury zakupu od firmy (...), to nie płaciła podatku VAT. W deklaracjach za okres od czerwca 2006 roku do września 2006 roku zostały wykazane kwoty do przeniesienia na następny miesiąc, w październiku 2006 roku - tylko kwota 301zł. do zapłaty, po czym od listopada 2006 roku do lutego 2007 roku znowu wykazywano tylko kwoty do przeniesienia na następny miesiąc.

Zdaniem Sądu opinia biegłego rewidenta w zakresie dotyczącym przedmiotu rozpoznawanej sprawy jest jasna, pełna i nie budzi żadnych wątpliwości. Nie można tu zapominać, że opinia sporządzona na etapie śledztwa dotyczyła znacznie szerszego zakresu niż zarzuty aktu oskarżenia, a przede wszystkim została wydana przy hipotetycznym założeniu biegłego, że faktury sprzedaży złomu wystawione przez firmę (...) dla firm (...), (...), (...), (...), (...) i (...) były fikcyjne. Biegły zwrócił również uwagę na fakt, że z protokołów kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w L. z 18.08. 2008 roku wynika, że firma (...) w zarzucanym okresie kupowała złom jeszcze od innych firm niż (...) oraz sprzedawała ten złom jeszcze innym firmom niż wymienione wyżej tj. firmom (...), (...) Sp. z o.o. (wszystkie firmy zostały szczegółowo wymienione na stronie 11 opinii pisemnej oraz we wskazanych wyżej protokołach kontroli).

W sprawie nie ma jednak przecież żadnych dowodów świadczących o tym, że oprócz firmy (...), jeszcze jakaś inna firma wystawiała dla (...) fikcyjne faktury sprzedaży złomu lub aby (...) wystawiała fikcyjne faktury sprzedaży złomu dla wskazanych wyżej firm. Należy podkreślić, że tylko fakt stwierdzenia istnienia wśród tych faktur – faktur fikcyjnych, mógłby mieć znaczenie dla wyliczenia wartości szkody Skarbu Państwa. Stan faktyczny sprawy jednoznacznie wskazuje, że jedynie firma (...) wystawiała dla (...) fikcyjne faktury. Należało zatem przyjąć, że zarówno zakupy złomu dokonywane przez (...) od innych firm, jak i dokonywana przez (...) sprzedaż złomu była rzeczywista.

Dlatego Sąd uznał, że materiał dowodowy, którym dysponował biegły do wydania opinii był w pełni wystarczający. Zarzut dotyczy wyłącznie kwestii szkody Skarbu Państwa w sytuacji wystawienia przez (...) dla (...) fikcyjnych faktur sprzedaży złomu, wprowadzenia przez (...) tych fikcyjnych faktur do dokumentacji księgowej, wystawienia w oparciu o te faktury deklaracji podatku VAT 7 i złożenia tych deklaracji do Urzędu Skarbowego. Biegły wydając opinię zapoznał się ze wszystkimi dokumentami potrzebnymi do wydania opinii w powyższym zakresie, tj. wynikami postępowań kontrolnych prowadzonych przez organy podatkowe wobec firm (...) i (...), treścią deklaracji podatku VAT 7 złożonych przez (...) do Urzędu Skarbowego a także fikcyjnymi fakturami wystawionymi przez firmę (...) dla (...) oraz przez firmę (...) dla firmy (...), co zostało szczegółowo przedstawione w załącznikach do opinii w tabelach 2a i b oraz 3a. W szczegółowych zestawieniach biegły ujął nadto również fikcyjne faktury sprzedaży wystawione przez firmę (...) dla firmy (...) oraz faktury sprzedaży (uznane przez Sąd za rzeczywiste) wystawione przez (...) dla firm wskazanych wyżej ( tabele 2a i 3b).

Reasumując, należy stwierdzić, że skoro firma (...) dokonywała fikcyjnych zakupów złomu jedynie od firmy (...), a sprzedaż złomu była faktyczna, to w nieuprawniony sposób odliczyła kwotę w wysokości 912.415,46 zł. ( wynikającą z podsumowania wartości podatku naliczonego zawartego we wszystkich fikcyjnych fakturach wystawionych przez firmę (...) dla firmy (...)) od podatku należnego zawartego w wystawionych przez nią fakturach obejmujących faktyczną sprzedaż. W takiej sytuacji kwota ta stanowi wartość szkody Skarbu Państwa, co stwierdził biegły na rozprawie w dniu 4 czerwca 2013 roku, a Sąd w całości podzielił to stanowisko.

Oceniając w ten sposób zebrane dowody Sąd uznał, że oskarżony Z. W. wyczerpał swoim zachowaniem dyspozycję art. 258§1 kk (czyn z pkt. I), ponieważ w okresie od dnia 19 czerwca 2006 roku do 22 marca 2007 roku w W. i innych miejscowościach na terenie kraju brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnienie przestępstw polegających na uszczupleniu należności publicznoprawnej Skarbu Państwa - podatku oraz praniu brudnych pieniędzy pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem tego przestępstwa, wystawianiem i używaniem poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci faktur VAT, przy czym w grupie tej brali udział: P. H. (1) i J. L. (1) – co do których postępowania karne zostały prawomocnie zakończone oraz inne osoby tj. A. S. (1), C. P., K. K. (1), M. Ł., A. P. (1) – co do których prowadzone są odrębne postępowania.

Występek opisany w art. 258 § 1 kk jest przestępstwem formalnym. Oznacza to, że już sam fakt „brania udziału” w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstwa wypełnia znamiona tego występku. Jak przyjmuje się w doktrynie oraz orzecznictwie sądowym, „branie udziału” w zorganizowanej grupie przestępczej oznacza świadomą przynależność do takiej grupy, niezależnie od pełnionej funkcji, z którą wiąże się poddanie panującej w niej dyscyplinie, przestrzeganie zasad, akceptacja celów przestępczych i gotowość do uczestniczenia w prowadzonej działalności przestępczej, nawet bez konieczności popełnienia w ramach grupy innych przestępstw. (tak A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2007, s. 47; wyrok Sądu Najwyższego z 22 maja 2007 r., WA 15/07, Biuletyn Prawa Karnego 14/07). Zorganizowaną grupę przestępczą stanowią co najmniej trzy osoby, których celem jest popełnianie określonych przestępstw lub też generalnie popełnianie przestępstw o luźnym związku. Uczestników grupy łączy wspólna chęć popełniania przestępstw.

Stan faktyczny sprawy wskazuje, że Z. W. i P. H. (1) łączyła bardzo ścisła więź i to oni - w okresie działania grupy, stanowili niezmienny trzon całego procederu, łączący wszystkich pozostałych uczestników, których role były jednoznacznie określone i zostały już opisane w stanie faktycznym sprawy. Schemat organizacyjny grupy był oparty na założeniu, że to firma (...) będzie pośrednikiem w fikcyjnym zakupie złomu pomiędzy firmami (...), od których nabywała fikcyjnie złom, a firmą (...), której sprzedawała w całości ten fikcyjny złom. Fikcyjne faktury sprzedaży złomu dla firmy (...) wystawiali A. S. (1) i J. L. (1) razem z M. Ł.. Z kolei ich firmy, dla uwiarygodnienia dokonywanych transakcji miały pozyskiwać faktury zakupu od innych, nieistniejących w rzeczywistości podmiotów. Takie „puste” faktury wypisywali dla nich K. K. (1) jako A. N. i M. Ł. wspólnie z J. L. (1) jako firmy (...). Tę część procederu organizował C. P., koordynując działania A. S. (1) i K. K. (1) oraz A. P. (1), który nadzorował działanie M. Ł. i J. L. (1).

Okoliczności sprawy wskazują, że w przypisanym okresie działania grupy, Z. W. w oparciu o przemyślany i z góry ustalony plan sprzecznej z prawem działalności wraz z P. H. (1) nawiązali współpracę z A. S. (2) i J. L. (1) w celu wytwarzania na dużą skalę fikcyjnych faktur VAT.

Zdaniem Sądu to Z. W. finansował i koordynował całe przedsięwzięcie, dokonując przelewów na rachunki bankowe swych kontrahentów, tj. firm (...),, i (...), a następnie po wypłacie środków pieniężnych z kont – osobiście zabierał wpłacone wcześniej kwoty, pomniejszając je o z góry ustalone prowizje dla tych, którzy wystawiali fikcyjne faktury oraz odpowiadali za uwiarygodnienie tych operacji. Te fikcyjne faktury VAT stanowiły przedmiot obrotu, zyskując swą cenę w postaci regularnych wypłat dokonywanych przez Z. W. – ich finalnego odbiorcę. Z kolei masowymi producentami tych faktur dla potrzeb Z. W. i P. H. (1) byli A. S. (1), J. L. (1) i M. Ł.. Do ich zadań należało wypisanie, podpisanie, ostemplowanie, a następnie przekazanie „pustych” faktur VAT zgodnie z zapotrzebowaniem, każdorazowo przedstawianym przez P. H. (1) i Z. W.. Aby całej fikcyjnej operacji nadać pozory legalności, P. H. (1) pod nadzorem Z. W. przyjmował środki pieniężne na swoje firmowe konta, a także przekazywał poświadczające nieistniejący przepływ pieniędzy dowody wpłaty KW.

Działanie P. H. (1), Z. W. oraz współpracujących z nimi J. L. (1) i A. S. (1) było dokładnie zaplanowane. J. L. (1) i A. S. (1) odwiedzili magazyny (...) w K., aby w razie kontroli i niebezpieczeństwa wykrycia fikcyjnej działalności, mieć wiedzę na temat miejsca położenia i wyglądu siedziby firmy (...). O trwałości i ścisłej współpracy tych osób świadczy ilość wytworzonych dokumentów, pozyskanych przez Z. W. za pośrednictwem firmy (...). J. L. (1) i M. Ł. wystawili łącznie 77 a A. S. (1) 29 fikcyjnych faktur VAT dla firmy (...). Z kolei P. H. (1) wystawił łącznie 39 „pustych” faktur dla firmy (...). Świadczy o tym także długość okresu istnienia grupy - od 19 czerwca 2006 r do 22 marca 2007 r. Dla odpowiedzialności karnej Z. W. nie ma znaczenia fakt, że skład grupy ulegał w tym czasie zmianom. A. S. (1) uczestniczył w niej od czerwca do sierpnia 2006 roku, a J. L. (1) od sierpnia 2006 roku do czasu ujawnienia przestępczej działalności grupy. Tak więc okres rozpoczęcia współpracy Z. W. i P. H. (1) z J. L. (1) i M. Ł. pokrywał się z końcem współpracy z A. S. (2), K. K. (1) i C. P..

Dla realizacji znamion z art. 258§1 kk nie jest konieczne aby skład grupy był niezmiennie taki sam i aby wszyscy uczestnicy znali się osobiście. Wystarczającym jest stałe spełnianie zadań, dla realizacji których grupa została utworzona lub gotowość ich stałego spełniania, jeśli sprawca ma świadomość istnienia grupy.

Zdaniem Sądu wielokrotność i powtarzalność czynności sprawczych niewątpliwie wskazuje, że współpraca Z. W. z P. H. (1) i pozostałymi członkami grupy przestępczej, w tym także z A. S. (2) miała charakter wykraczający poza zwykłą postać działania wspólnie i w porozumieniu. Analiza okoliczności sprawy doprowadziła Sąd do uznania, że Z. W. miał pełną świadomość brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Był w pełni świadomy mechanizmu procederu prania brudnych pieniędzy i dokonywania przestępstw karnoskarbowych. Każdy z członków grupy, a w tym i Z. W. był świadomy stawianych celów, akceptował je oraz świadomie podejmował aktywność ściśle związaną z działaniami innych osób, uczestniczących w procederze w zamian za wynagrodzenie wypłacane cyklicznie i według z góry określonych reguł. Przedstawiony w stanie faktycznym podział ról wskazywał na wyraźne więzi organizacyjne członków grupy, których koordynowaniem zajmował się Z. W.. Świadczy o tym choćby fakt, że Z. W. spotykał się osobiście z A. S. (2), przynajmniej dwa razy - w maju 2006 roku (tuż przed utworzeniem firmy (...)), kiedy to A. S. (1) wyraził gotowość wystawiania fikcyjnych faktur sprzedaży złomu dla firmy (...), - w sierpniu 2006 roku, gdy Z. W. udał się z A. S. (2) do firmy (...), a potem A. S. (1) wypisał fikcyjne faktury sprzedaży złomu dla firmy (...) pod dyktando Z. W., po czym przekazał te faktury Z. W., otrzymując w zamian od niego pieniądze w kwocie 20.000zł. O powiązaniu tych osób z C. P. świadczy z kolei fakt, że A. S. (1) przekazał pieniądze otrzymane od Z. W. właśnie C. P., który następnie wręczył S. kwotę 4.500zł. jako wynagrodzenie za wystawienie „pustych” faktur.

Zdaniem Sądu wszystkie wskazane wyżej okoliczności jednoznacznie wskazują na ścisłe zależności pomiędzy poszczególnymi członkami grupy, wśród których Z. W. pełnił wiodącą rolę. Tym samym Sąd uznał, że oskarżony swoim umyślnym zachowaniem (z zamiarem bezpośrednim) w pełni zrealizował wszystkie ustawowe znamiona czynu z art. 258§1 kk.

Jednocześnie Sąd uznał, że opisane wyżej zachowanie Z. W. oraz pozostałych osób, a szczególnie P. H. (1), A. S. (1) i J. L. (1) nakazuje uznać, że oskarżony popełnił także pozostałe przypisane mu wyrokiem czyny w warunkach zorganizowanej grupy przestępczej. Sąd uznał, że oskarżony działał w tej grupie od 19 czerwca 2006 roku, ponieważ z tą datą została wystawiona przez A. S. (1) pierwsza fikcyjna faktura sprzedaży złomu dla firmy (...).

Z. W. swoim zachowaniem wyczerpał dyspozycję art. 299§1 i §5 kk, art. 271§1 i §3 kk, art. 273 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65§1 kk. (czyn z

pkt. II).

Przedmiot ochrony art. 299§1 kk ( pranie brudnych pieniędzy) stanowi ten element funkcjonowania gospodarki, jakim jest legalne pochodzenie pieniędzy i innych wartości majątkowych. Odpowiedzialności karnej podlega ten, kto środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, przyjmuje, posiada, używa, przekazuje lub wywozi za granicę, ukrywa, dokonuje ich transferu lub konwersji, pomaga do przenoszenia ich własności lub posiadania albo podejmuje inne czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku. Przepis art. 299§5 kk przewiduje surowszą odpowiedzialność karną dla sprawcy, który dopuszcza się czynu określonego w §1 w porozumieniu z innymi osobami.

Stan faktyczny sprawy wskazuje, że Z. W. działając w warunkach zorganizowanej grupy przestępczej - opisanej powyżej, będąc udziałowcem i prokurentem spółki (...), zajmującym się obrotem złomem w zakresie działalności spółki, podejmował działania - szczegółowo opisane w sentencji wyroku, zmierzające do zamaskowania faktycznego pochodzenia środków płatniczych uzyskiwanych z korzyści związanych z popełnieniem przez niego przestępstwa oszustwa podatkowego. Działania te polegały na:

- przyjmowaniu i wprowadzaniu do dokumentacji handlowej firmy (...) fikcyjnych faktur VAT, stwierdzających rzekomą sprzedaż przez firmę (...) złomu i metali kolorowych firmie (...),

- przyjmowaniu i wprowadzaniu do dokumentacji księgowej spółki (...) fikcyjnych faktur VAT, stwierdzających rzekomą sprzedaż przez firmę (...) złomu i metali kolorowych spółce (...) ,

- wystawianiu i wprowadzaniu do dokumentacji księgowej spółki (...) poświadczających nieprawdę dowodów wypłaty KW dotyczących zapłaty za rzekomo zakupiony złom stali i metali kolorowych od firmy (...) przez spółkę (...),

- przelewaniu na rachunki bankowe firmy (...) P. H. (1) z rachunku spółki (...) środków płatniczych tytułem zapłaty za rzekomo zakupiony złom stali i metali kolorowych od firmy (...), co miało na celu stworzenie pozorów legalności transakcji związanych z obrotem złomem,

- przyjmowaniu z powrotem tych środków płatniczych od P. H. (1), które to P. H. (1) wypłacał z rachunków swojej firmy i przekazywał Z. W., przy czym P. H. (1) część środków płatniczych wpłaconych na jego rachunki przelał także na rachunek firmy (...) J. L. (1) za rzekome zakupy złomu, a następnie J. L. (1) wypłacił te pieniądze, oddał P. H. (1), a ten przekazał je z powrotem Z. W..

Wszystkie opisane wyżej czynności miały na celu zamaskowanie przestępnego pochodzenia środków płatniczych w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 912.415,46 zł., stanowiącej wielkość należnego podatku od towarów i usług zawartą we wszystkich „pustych” fakturach sprzedaży wystawionych przez firmę (...) dla firmy (...). Pozyskane w ten sposób fikcyjne faktury posłużyły bowiem Z. W. – faktycznie zarządzającemu spółką (...) do bezprawnego obniżenia wartości podatku należnego zawartego w wystawianych przez (...) fakturach sprzedaży złomu dla innych firm. Działanie oskarżonego było umyślne, towarzyszył mu zamiar bezpośredni i miał on pełną świadomość realizacji wszystkich ustawowych znamion czynu z art. 299§1 i §5 kk. Jednocześnie swoim umyślnym zachowaniem wyczerpał dyspozycję art. 271§1 i §3 kk oraz art. 273 kk.

Zgodnie z treścią art. 271§1 kk odpowiedzialności karnej podlega funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

Sąd analizując ustalenia faktyczne uznał, że Z. W. zarządzając faktycznie spółką (...) w zakresie obrotu złomem należał do kręgu „innych osób uprawnionych do wystawienia dokumentu”, o których mowa w art. 271§1 kk. Za dokumenty Sąd uznał faktury VAT oraz dowody wypłat KW. Z. W. zgodnie z ustalonym planem i w ramach uzgodnionego podziału ról brał czynny udział w wystawianiu fikcyjnych faktur VAT przez A. S. (1) i P. H. (1), przyjmowaniu i wprowadzaniu fikcyjnych faktur VAT do dokumentacji handlowej firmy (...) P. H. (1) oraz w przyjmowaniu i wprowadzaniu fikcyjnych faktur VAT do dokumentacji księgowej spółki (...). Wszystkie te faktury VAT zawierały treści poświadczające nieprawdę, ponieważ dokumentowały zdarzenia gospodarcze nie mające miejsca w rzeczywistości, czyli fikcyjne transakcje związane ze sprzedażą i zakupem złomu stali i metali kolorowych. Z. W. wystawił także i wprowadził do dokumentacji księgowej spółki (...) potwierdzające nieprawdę dowody wypłat KW, które miały dokumentować dokonanie zapłaty za rzekomo zakupiony przez (...) złom od (...) P. H. (1).

Opisane działania Z. W. były podjęte w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, dlatego Sąd uznał, że swoim zachowaniem wyczerpał także dyspozycję art. 271§3 kk.

Stan faktyczny sprawy wskazuje, że fikcyjne dokumenty w postaci faktur VAT i dowodów wypłat KW zostały użyte przez Z. W. w obrocie i zostały wprowadzone do dokumentacji księgowej spółki (...), dlatego dla oddania pełnej zawartości kryminalnej czynu należało powołać w kwalifikacji prawnej również przepis art. 273 kk.

Oskarżony swoim zachowaniem zrealizował znamiona określone w kilku przepisach kodeksu karnego (art. 299§1 i §5 kk, art. 271§1 i §3 kk, art. 273 kk), co w myśl art. 11§2 kk stanowi o kumulatywnym zbiegu przepisów.

Sąd uznał, że Z. W. popełnił przestępstwo z punktu II w warunkach art. 12 kk, ponieważ wszystkie zachowania zostały podjęte w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, co stanowi jeden czyn zabroniony. Czyn ciągły, stanowiący prawną jedność, objął łącznie wszystkie opisane wyżej zachowania przestępne, przy czym jego granicę wyznaczył początek pierwszego i zakończenie ostatniego z zachowań. Zarówno wystawianie, używanie dokumentów w postaci faktur VAT i dowodów wypłat KW jak i dokonywanie na kontach bankowych operacji środkami płatniczymi miało przede wszystkim stwarzać pozory legalności transakcji dotyczących obrotu złomem, które w rzeczywistości były w całości fikcyjne. Z. W. od początku, tj. od przyjęcia pierwszej fikcyjnej faktury VAT do wprowadzenia do obrotu ostatniej z nich realizował jeden i ten sam z góry powzięty zamiar – udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia albo orzeczenia przepadku środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu z art. 56§1 kks.

Odnośnie czynu z punktu II Sąd powołał w kwalifikacji prawnej także art. 65§1 kk, ponieważ zgodnie z jego brzmieniem przepisy dotyczące wymiaru kary, środków karnych oraz środków związanych z poddaniem sprawcy próbie, przewidziane wobec sprawcy określonego w art. 64 § 2 kk, stosuje się także do sprawcy, który popełnia przestępstwo działając w zorganizowanej grupie przestępczej.

Z. W. swoim zachowaniem wyczerpał dyspozycję art. 9§3 kks w zw. z art. 56§1 kks, art. 62§2 kks w zw. z art. 7§1 kks w zw. z art. 6§2 kks w zw. z art. 37§1 pkt 1 i 5 kks (czyn z pkt. III).

Zgodnie z art. 56§1 kks odpowiedzialności karnej podlega podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie. Stan faktyczny sprawy wskazuje, że Z. W. działając w warunkach opisanej już wyżej zorganizowanej grupy przestępczej (działającej w okresie od 19 czerwca 2006 roku do 22 marca 2006 roku) , podejmując samodzielnie i swobodnie decyzje w zakresie obrotu złomem w spółce (...) (art. 9§3 kks) przyjmował i wprowadzał do ewidencji księgowej tej spółki fikcyjne faktury VAT (wymienione w zarzucie II ) poświadczające nieprawdę, bo potwierdzające niedokonane w rzeczywistości zakupy złomu stali i metali kolorowych od firmy (...) P. H. (1). Te działania służyły do udokumentowania „fakturowego” wpływu do spółki (...) złomu stali i metali kolorowych niewiadomego pochodzenia, które następnie były sprzedawane przez spółkę innym podmiotom gospodarczym na podstawie wystawianych faktur VAT.

Takim zachowaniem Z. W. doprowadził do złożenia w okresie od 25.07.2006 roku do 26.03.2007 roku przez spółkę w Urzędzie Skarbowym w B. comiesięcznych Deklaracji dla Podatku od Towarów i Usług VAT – 7 za miesiące czerwiec 2006 roku – luty 2007 roku, w których została podana nieprawda odnośnie rzeczywistej wysokości zobowiązania podatkowego w tym podatku, co spowodowało uszczuplenie należności publicznoprawnej dużej wartości - zgodnie z art. 53§15 kks za taką należy uznać kwotę 912.415,46zł.

Powyższe wskazuje więc, że Z. W. zajmując się faktycznie sprawami spółki w zakresie obrotu złomem pozyskiwał fikcyjne faktury, za pomocą których mógł wprowadzić do faktycznego obrotu złom nieustalonego pochodzenia, a jednocześnie doprowadzał do bezprawnego odliczania w comiesięcznych deklaracjach VAT – 7 kwoty podatku naliczonego wynikającego z fikcyjnych faktur VAT wystawianych przez firmę (...) dla spółki (...) od kwoty podatku należnego.

Sąd uzupełnił kwalifikację prawną czynu z punktu III o art. 62§2 kks uznając, że jego opis zawiera znamiona tego przepisu - przewidującego odpowiedzialność karną w sytuacji wystawienia faktury w sposób nierzetelny albo posługiwania się takim dokumentem.

Z uwagi na to, że ten sam czyn oskarżonego wyczerpał znamiona określone w dwóch przepisach, tj. art. 56§1 kks i art. 62§2 kks należało zgodnie z art. 7§1 kks uznać, że stanowi on jedno przestępstwo skarbowe na podstawie obu zbiegających się przepisów. Zdaniem Sądu oskarżony działał z zamiarem bezpośrednim i miał pełną świadomość realizacji wszystkich ustawowych znamion przypisanego mu przestępstwa. Także i w tym przypadku Z. W. działał czynem ciągłym, tj. w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu tego samego zamiaru ( art. 6§2 kks).

Dla pełnego zobrazowania kwalifikacji prawnej należało także powołać art. 37§1 pkt. 1 i 5 kks zawierający podstawy nadzwyczajnego obostrzenia kary w sytuacji gdy sprawca popełnia umyślne przestępstwo skarbowe, powodując uszczuplenie należności publicznoprawnej dużej wartości (pkt. 1) oraz działa w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnienie przestępstwa skarbowego (pkt. 5).

Sąd porównując opisy czynów zarzucanych Z. W. w punktach II i III uznał, że czyny te pozostają ze sobą w zbiegu idealnym stosownie do treści art. 8§1 kks. Przepis ten stanowi, że jeżeli ten sam czyn będący przestępstwem skarbowym wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa określonego w przepisach karnych innej ustawy, stosuje się każdy z tych przepisów. Czynności zawarte w opisie czynu z punktu III (przestępstwo skarbowe) polegające na przyjmowaniu i wprowadzaniu do ewidencji księgowej spółki (...) fikcyjnych faktur VAT (wymienionych w zarzucie II ) poświadczających nieprawdę, tj. potwierdzających niedokonane w rzeczywistości zakupy złomu stali i metali kolorowych od firmy (...) P. H. (1) zawierają się jednocześnie w szerszym opisie czynu z punktu II (przestępstwo unormowane w Kodeksie Karnym). W takiej sytuacji zastosowanie ma przepis art. 8§2 i §3 kks, w myśl którego wykonaniu podlega tylko najsurowsza z kar, co nie stoi na przeszkodzie wykonaniu środków karnych lub innych środków orzeczonych na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów ( §2 ), a jeżeli obok kary najsurowszej, która podlega wykonaniu, orzeczono także karę grzywny, również ta kara podlega łącznemu wykonaniu; w razie orzeczenia obok kary najsurowszej kilku kar grzywny, łącznemu wykonaniu podlega tylko najsurowsza kara grzywny ( §3 ).

Sąd ocenił stopień społecznej szkodliwości czynów oskarżonego przypisanych w punktach 1 i 2 wyroku jako wysoki. Przy tej ocenie kierował się w myśl art. 115§2 kk, w szczególności, rodzajem i charakterem naruszonego dobra, rozmiarem szkody, sposobem i okolicznościami popełnienia czynów i postacią zamiaru. Oskarżony swoim zachowaniem naruszył dobra chronione prawem w postaci obrotu gospodarczego i wiarygodności dokumentów. Sposób popełnienia czynów i ich okoliczności wskazują, że oskarżony działał umyślnie z zamiarem bezpośrednim, a taka postać zamiaru podnosi stopień winy i stopień społecznej szkodliwości czynów. Po stronie oskarżonego nie wystąpiły żadne czynniki zdolne wyłączyć lub ograniczyć jego winę. Sąd przy wymiarze kary kierował się także dyrektywami wymiaru kary zawartymi w art. 53§1 kk, bacząc aby jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynów oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do oskarżonego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. W myśl art.53§2 kk Sąd uwzględnił również sposób zachowania się oskarżonego, jego właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem przestępstw i zachowanie po ich popełnieniu.

Wymierzając jednostkowe kary pozbawienia wolności Sąd uwzględnił na korzyść oskarżonego fakt dotychczasowej niekaralności, a na niekorzyść fakt działania z zamiarem bezpośrednim, współdziałania w ścisłym porozumieniu z P. H. (1) oraz innymi osobami, a odnośnie czynu z punktu 2 także działanie w warunkach zorganizowanej grupy przestępczej, działanie czynem ciągłym w długim okresie czasu, fakt wyczerpania jednym zachowaniem dyspozycji kilku norm prawnych, działanie w sposób z góry przemyślany, wymagający dużego zaangażowania organizacyjno - finansowego oraz bardzo wysoki rozmiar szkody wyrządzonej przestępstwem. W ocenie Sądu wymierzone kary pozbawienia wolności ( 1 rok oraz 2 lata i 6 miesięcy) są współmierne do stopnia winy, wagi czynów i stopnia ich społecznej szkodliwości.

Z uwagi na działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (odnośnie czynu z punktu 2) Sąd wymierzył oskarżonemu karę grzywny w ilości 250 stawek dziennych, każda po 200zł.. Przy jej wymiarze uwzględnił stopień winy i możliwości zarobkowe oskarżonego.

Zgodnie z art. 85§1 kk, art. 85a kk, art. 86§1 kk Sąd orzekł wobec oskarżonego z czynów przypisanych w punktach 1 i 2 łączną karę pozbawienia wolności w wymiarze 3 lat, a przy ustaleniu jej wymiaru kierował się zasadą zbliżoną do asperacji uwzględniając bliski związek przedmiotowy i podmiotowy pomiędzy czynami.

W oparciu o art. 63§1kk Sąd zaliczył oskarżonemu na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w tej sprawie.

Sąd mając na uwadze treść art. 53§7 kks ocenił stopień społecznej szkodliwości czynu przypisanego oskarżonemu w punkcie 3 wyroku jako wysoki. Przy wymiarze kary uwzględnił na jego korzyść dotychczasową niekaralność, a na niekorzyść współdziałanie z innymi osobami, działanie w warunkach czynu ciągłego w długim okresie czasu, z zamiarem bezpośrednim dokonania przestępstwa, fakt naruszenia jednym zachowaniem dyspozycji dwóch przepisów kodeksu karnego skarbowego oraz bardzo wysoki rozmiar szkody. Sąd wymierzając oskarżonemu karę pozbawienia wolności zastosował zasadę nadzwyczajnego obostrzenia kary wyrażoną w treści art. 38§1 pkt. 3 kks. Sąd orzekł wobec oskarżonego także karę grzywny stosownie do wskazań zawartych w art. 23§1 i §3 kks. Przy ustaleniu stawki dziennej grzywny Sąd uwzględnił wysokość dochodów oskarżonego oraz stopień jego winy. W ocenie Sądu wymierzone oskarżonemu kary: grzywny w ilości 200 stawek dziennych, każda po 200 zł. oraz pozbawienia wolności w wymiarze 2 lat są słuszne i sprawiedliwe. Jednocześnie Sąd uznał, że przestępstwo skarbowe przypisane w punkcie 3 pozostaje w zbiegu idealnym z przestępstwem określonym w przepisach karnych i przypisanym oskarżonemu w punkcie 2 wyroku, wobec czego zgodnie z treścią art. 8§1, §2 i §3 kks orzeczone w punkcie (4) kary: pozbawienia wolności i grzywny nie podlegają wykonaniu.

Na marginesie należy nadmienić, że nie nastąpiło przedawnienie karalności przestępstwa skarbowego przypisanego oskarżonemu w punkcie 3 wyroku.

Zgodnie z treścią art. 44§1 pkt 2 kks karalność przestępstwa skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat 10 – gdy czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata (czyn z art. 56§1 kks jest zagrożony karą pozbawienia wolności do 5 lat). Jeżeli jednak w tym okresie wszczęto postępowanie przeciwko sprawcy ( co nastąpiło w tej sprawie z uwagi na postępowanie wszczęte przeciwko Z. W.), karalność popełnionego przez niego przestępstwa skarbowego ustaje z upływem 10 lat od zakończenia tego okresu – art.44§5 kks.

Tak więc przedawnienie karalności przestępstwa skarbowego odnośnie Z. W. nastąpi dopiero w dniu 31 grudnia 2027 roku (bieg przedawnienia rozpoczyna się z końcem roku, w którym upłynął termin płatności należności publicznoprawnej – art. 44§3 kks, przy czym ostatnia deklaracja VAT -7 została złożona w dniu 26 marca 2007 roku).

Nie miała znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy treść pisma Urzędu Kontroli Skarbowej w L. (pismo k. 5685) informującego, że zobowiązanie podatkowe przedawniło się z końcem 2012 roku, ponieważ przedawnienie zobowiązania następuje z upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Urząd powołując tę datę oparł się jedynie na treści art. 70§1 Ordynacji Podatkowej. Pominął zupełnie treść art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji Podatkowej, zgodnie z którym bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania, co przecież miało miejsce w przedmiotowej sprawie.

Należy także zaznaczyć, że Urząd Kontroli Skarbowej nie wydał dotychczas żadnej prawomocnej decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za okres czerwiec 2006 rok – luty 2007 rok wobec spółki (...), w tym także dotyczącej ewentualnego przedawnienia (pismo k.5660).

Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa opłatę zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 i art. 3 ust. 1 ustawy z 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (Dz.U. z 1983r., Nr 49, poz. 223 z późniejszymi zmianami) oraz zwrot wydatków poniesionych przez Skarb Państwa związanych z kosztami postępowania karnego obejmującymi m.in. koszty doręczeń i konwoju, koszty opinii, opłatę za kartę karną, zwrot kosztów podróży świadków na rozprawę i zwrot utraconego za ten czas zarobku.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.