Wtorek 23 lipca 2019 Wydanie nr 4166
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 2015-10-07
Data orzeczenia:
7 października 2015
Data publikacji:
9 listopada 2018
Sygnatura:
III K 982/14
Sąd:
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Wydział:
III Wydział Karny
Przewodniczący:
Katarzyna Balcerzak-Danilewicz
Protokolant:
Joanna Kosmala
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn.aktIHK982/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 07 października 2015 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie w III Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Balcerzak-Danilewicz

Protokolant: Joanna Kosmala

przy udziale Prokuratora: Małgorzata Ceregra-Dmoch

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 16 lutego, 26 marca, 29 kwietnia, 10 czerwca, 01 lipca, 17 sierpnia, 05 października 2015 roku

sprawy K. G. (1) (K. G. (1)), s. M. i W. z d. J., ur. (...) w O. oskarżonego o to, że:

w W. uporczywie uchylał się od wykonania ciążącego na nim z mocy wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Wydział III Cywilny z dnia 06 sierpnia 2009 roku sygn. akt III C 594/09 obowiązku opieki poprzez niełożenie na utrzymanie swoich dzieci: D. D. (1), W. D., J. D., Ł. D., M. D. (1), M. D. (2) w okresie od listopada 2009 roku do 22 września 2014 roku oraz na rzecz córki K. D. w okresie od listopada 2009 roku do lipca 2013 roku, przez co naraził ich na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, tj. o czyn z art 209 § l U.K.

orzeka:

I.  oskarżonego K. G. (1) w ramach zarzucanego mu czynu uznaje za winnegotego, że w okresie od listopada 2009 roku do grudnia 2012 roku uporczywie uchylałsię od wykonania ciążącego na nim z mocy wyroku Sądu Okręgowego w WarszawieWydział III Cywilny z dnia 06 sierpnia 2009 roku sygn. akt III C 594/09 obowiązkuopieki poprzez niełożenie na utrzymanie swoich dzieci: D. D. (1), W. D., J. D., Ł. D., M. D., M. D. (2), K. D., przez co naraził ich naniemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, tj. popełnienia czynu zart. 209 § l k.k. i za to na podstawie art. 209 § l k.k. skazuje go i wymierza mu karę12 (dwunastu) miesięcy ograniczenia wolności, połączonej z obowiązkiemwykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20(dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym

na podstawie art. 34 § 3 k.k. w zw. z art. 72 § l pkt 3 k.k. zobowiązuje oskarżonego K. G. (2) do wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia nautrzymanie dzieci D. D. (1), W. D., J. D., Ł. D., M. D. (1), M. D. (2)

III.  zasadza od Skarbu Państwa na rzecz adw. P. S., KancelariaAdwokacka w W., kwotę l 104 (jeden tysiąc sto cztery)-złote plus VATtytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonego K. G. (1) wykonywaną zurzędu

II.  na podstawie art. 624 § l k.p.k. zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz SkarbuPaństwa kosztów sądowych

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.