Niedziela 21 kwietnia 2019 Wydanie nr 4073
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Lublinie z 2015-01-29
Data orzeczenia:
29 stycznia 2015
Data publikacji:
13 września 2018
Sygnatura:
IV K 211/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Lublinie
Wydział:
IV Wydział Karny
Przewodniczący:
Ewa Górska-Wójcik
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)

Sygn. akt IV K 211 /14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 stycznia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie w IV Wydziale Karnym w składzie:

Przewodnicząca Sędzia SO E. W.

Protokolanci: J. B.

przy udziale Prokuratora M. G., R. P.,

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 4 IX 2014 r., 9 IX 2014 r., 20 X 2014 r., 12 XI 2015 r., 22 I 2015 r.

sprawy:

R. C., syna M. i G. z d. P., ur. dnia (...) w L.,

oskarżonego o to, że:

w okresie od 14 do 15 lutego 2008 roku w L., działając wspólnie i w porozumieniu z W. P., S. B. i J. M., w ramach podziału ról, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim nakłonieniu M. P., P. M. i K. K. do podpisania dokumentów bankowych oraz wystawieniu im stwierdzających nieprawdę zaświadczeń o zatrudnieniu w (...) w L. i posłużenia się dokumentami M. I. i wystawieniu na jego nazwisko zaświadczenia o zatrudnieniu, przedłożyli je w Banku (...) SA I Oddział w L., czym wprowadzili w błąd pracownika banku co do okoliczności zatrudnienia, zdolności kredytowej oraz zamiaru spłaty zaciąganych zobowiązań i zawarli umowy pożyczek nr: (...), (...), (...), (...), podpisując się danymi P. M., M. P., K. K. i M. I., przy czym R. C. podrobił podpis P. M., czym doprowadzili wyżej wymieniony Bank do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 294.368,41 zł,

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk

R. C. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i za to na podstawie art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk skazuje go na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności.

Na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 30.03.2011 r. do dnia 20.04.2011 r.

Zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty 300,00 zł (trzysta) zł oraz obciąża go w części wydatkami postępowania w kwocie 2 000,00 (dwa tysiące) zł.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.