Poniedziałek 16 lipca 2018 Wydanie nr 3794
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z 2015-10-19
Data orzeczenia:
19 października 2015
Data publikacji:
7 kwietnia 2017
Sygnatura:
IV K 221/14
Sąd:
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
Wydział:
IV Wydział Karny
Przewodniczący:
Iwona Gierula
Protokolant:
Karolina Jeżowska
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy
(Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 930)

Sygn. akt IV K 221/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 października 2015 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w W. w IV Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Iwona Gierula

Protokolant: Karolina Jeżowska

w obecności Prokuratora: Anny Niziołek

po rozpoznaniu na rozprawie głównej w dniu: 03 marca 2015 r., 30 kwietnia 2015 r., 24 czerwca 2015 r. i 16 października 2015 r.

sprawy: A. P.

córki N. i Ż. z d. N.

ur. (...) w E. (Armenia)

oskarżonej o to, że:

w dniu 21.01.2014 r. w W. na terenie centrum Handlowego (...), box H 163, dokonywała obrotu gospodarczego towarami w postaci kosmetyków w ilości 157 sztuk, perfum w ilości 24 sztuk, wód toaletowych w ilości 11 sztuk oraz torebek damskich w ilości 2 sztuk z podrobionymi znakami towarowymi L., C. K., V., D., G., A., G., D. & G., C., L’oreal i F., mając świadomość, iż oznaczone są one podrobionym znakiem towarowym, powołując tym straty w wysokości 34.010 zł w obrocie gospodarczym stanowiące wartość wyrobów oryginalnych, na szkodę właścicieli w/w znaków towarowych,

tj. o czyn z art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

orzeka

1.  w ramach zarzucanego czynu uznaje oskarżoną A. P. za winną tego, że w dniu 21.01.2014 r. w W. na terenie Centrum Handlowego (...), box H 163, usiłowała dokonać obrotu gospodarczego towarami w postaci kosmetyków w ilości 157 sztuk, perfum w ilości 24 sztuk, wód toaletowych w ilości 11 sztuk oraz 1 torebki damskiej z podrobionymi znakami towarowymi L., C. K., V., D., G., A., G., D. & G., C., L’oreal i F., mając świadomość, iż oznaczone są one podrobionym znakiem towarowym, powodując tym straty w wysokości 29.710 zł w obrocie gospodarczym, stanowiące wartość wyrobów oryginalnych, na szkodę właścicieli w/w znaków towarowych, przy czym zamierzonego czynu nie osiągnęła z uwagi na zatrzymanie w/w towarów przez funkcjonariuszy Policji, wyczerpującego dyspozycję art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej i za to na podstawie art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej skazuje ją, zaś na podstawie art. 14 § 1 k.k. w zw. z art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej wymierza jej karę 5 (pięciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

2.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary zalicza oskarżonej okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniu 21 stycznia 2014 r.;

3.  na podstawie art. 306 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej orzeka przepadek dowodów rzeczowych zarejestrowanych w wykazie dowodów rzeczowych Drz nr 105/14 pod poz. 1-33 (k. 83-85) poprzez zniszczenie;

4.  na podstawie art. 230 § 2 k.p.k. nakazuje zwrot dowodu rzeczowego zarejestrowanego w wykazie dowodów rzeczowych DRZ nr 105/14 pod poz. 34 (k. 85) A. P. jako osobie uprawnionej;

5.  na podstawie art. 627 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. zasądza od oskarżonej na rzecz oskarżycieli posiłkowych C. K., V., D., G., G., D. & G., C. i F. – reprezentowanych przez adw. Ł. B., Kancelaria (...). (...) Spółka Komandytowa w W. - kwoty po 310 zł (trzysta dziesięć złotych), tytułem zwrotu wydatków poniesionych w związku z ustanowieniem w sprawie pełnomocnika;

6.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. zwalnia oskarżoną od obowiązku zwrotu kosztów sądowych w całości, w tym od opłaty.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.