Wtorek 18 grudnia 2018 Wydanie nr 3949
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Lublinie z 2015-02-25
Data orzeczenia:
25 lutego 2015
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Sygnatura:
IV K 254/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Lublinie
Wydział:
IV Wydział Karny
Przewodniczący:
Artur Majsak
Sędziowie:
Beata Chodorowska
Agnieszka Włosek-Błaszczak
Protokolant:
sek.sąd.Agnieszka Kowalska-Dudziak
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)

Sygn.akt IVK 254/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 lutego 2015 roku

Sąd Okręgowy w Lublinie w IV Wydziale Karnym w składzie :

Przewodniczący SSO Artur Majsak

Ławnicy: B. C., A. B.

Protokolant sek.sąd.A. D.

Po rozpoznaniu dnia 26 stycznia, 18 lutego 2015 roku

W obecności Prokuratora Waldemara Winiarskiego

sprawy M. P. syna C. i K. z d.M. ur. (...) w K.

Oskarżonego o to, że

I.  w okresie co najmniej od 1 lutego 2010 r. do 1 września 2010 r. w K., L. i W. brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na wewnątrzwspólnotowej dostawie znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk;

II.  w okresie między 1 lutego a 1 maja 2010 r. daty dziennej bliżej nieustalonej, w L. działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w ramach podziału ról, wbrew przepisom ustawy, dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o nieustalonej wadze w ten sposób, że nadał za pośrednictwem ustalonej osoby, jako przesyłkę przewożoną przez osoby świadczące usługi pasażerskie, do Anglii paczkę żywnościową zawierającą specjalnie przygotowane puszki konserwowe z zawartością narkotyków tj. o przestępstwo z art. 55 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw.z art. 65 § 1 kk;

III.  w okresie między 1 lutego a 1 maja 2010 r. daty dziennej bliżej nieustalonej, w L. działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w ramach podziału ról, wbrew przepisom ustawy, dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o nieustalonej wadze w ten sposób, że nadał za pośrednictwem ustalonej osoby, jako przesyłkę przewożoną przez osoby świadczące usługi pasażerskie, do Anglii paczkę żywnościową zawierającą specjalnie przygotowane puszki konserwowe z zawartością narkotyków tj. o przestępstwo z art. 55 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw.z art. 65 § 1 kk;

IV.  w okresie między 1 lutego a 1 maja 2010 r. daty dziennej bliżej nieustalonej, w L. działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w ramach podziału ról, wbrew przepisom ustawy, dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o nieustalonej wadze w ten sposób, że nadał za pośrednictwem ustalonej osoby, jako przesyłkę przewożoną przez osoby świadczące usługi pasażerskie, do Anglii paczkę żywnościową zawierającą specjalnie przygotowane puszki konserwowe z zawartością narkotyków tj. o przestępstwo z art. 55 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw.z art. 65 § 1 kk;

V.  w okresie między 1 lutego a 1 maja 2010 r. daty dziennej bliżej nieustalonej, w L. działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w ramach podziału ról, wbrew przepisom ustawy, dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o nieustalonej wadze w ten sposób, że nadał za pośrednictwem ustalonej osoby, jako przesyłkę przewożoną przez osoby świadczące usługi pasażerskie, do Anglii paczkę żywnościową zawierającą specjalnie przygotowane puszki konserwowe z zawartością narkotyków tj. o przestępstwo z art. 55 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw.z art. 65 § 1 kk;

VI.  w okresie między 1 lutego a 30 czerwca 2010 r. daty dziennej bliżej nieustalonej, w L. działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w ramach podziału ról, wbrew przepisom ustawy, dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o łącznej wadze co najmniej 3,5 kg w ten sposób, że nadał za pośrednictwem ustalonej osoby, jako przesyłkę przewożoną przez osoby świadczące usługi pasażerskie, do Anglii paczkę żywnościową zawierającą specjalnie przygotowane puszki konserwowe z zawartością narkotyków, która nie została dostarczona do odbiorcy z uwagi na zatrzymanie przez brytyjskie służby tj. o przestępstwo z art. 55 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw.z art. 65 § 1 kk;

VII.  w dniu 19 sierpnia 2010 r. w K. działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w ramach podziału ról, wbrew przepisom ustawy, dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o łącznej wadze co najmniej 2 kg w ten sposób, że nadał za pośrednictwem ustalonej osoby, jako przesyłkę przewożoną przez osoby świadczące usługi pasażerskie, do Anglii paczkę żywnościową zawierającą specjalnie przygotowane puszki konserwowe z zawartością narkotyków, która została dostarczona do odbiorcy tj. o przestępstwo z art. 55 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw.z art. 65 § 1 kk;

VIII.  w dniu 1 września 2010 r. w W. działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w ramach podziału ról, wbrew przepisom ustawy, usiłował dokonać wewnątrzwspólnotowej dostawy znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o łącznej wadze co najmniej 2 480 gram, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zatrzymanie przez funkcjonariuszy policji ustalonej osoby, która odebrała te narkotyki od innej osoby, celem nadania ich jako przesyłkę przewożoną przez osoby świadczące usługi pasażerskie, do Anglii paczkę żywnościową zawierającej specjalnie przygotowane puszki konserwowe z zawartością narkotyków tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw.z art. 55 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw.z art. 65 § 1 kk;

IX.  w okresie od końca lipca 2010 r. daty dziennej bliżej nieustalonej do dnia 18 sierpnia 2010 r. w W., wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wbrew przepisom ustawy, uczestniczył w obrocie znacznej ilości środka odurzającego w ten sposób, że nabył dwukrotnie od ustalonej osoby marihuanę o łącznej wadze 2 kg po cenie 14 200 zł za kilogram celem dalszej jej dystrybucji tj. o przestępstwo z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw.z art. 12 kk;

X.  w okresie od dnia 1 maja 2010 r. do dnia 1 września 2010 r. w K., daty dziennej bliżej nieustalonej, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wbrew przepisom ustawy, wprowadził do obrotu znaczną ilość substancji psychotropowej w ten sposób, że sprzedał ustalonej osobie nie mniej niż 400 szt. Tabletek ekstazy po cenie 3 zł za sztukę celem ich dalszej dystrybucji tj. o przestępstwo z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw.z art. 12 kk.

I.  M. P. uznaje za winnego popełnienia zarzuconych czynów, przy czym uznając za winnego czynu zarzuconego w pkt.IX, wyczerpującego znamiona z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw.z art. 12 kk, przyjmuje, iż udział oskarżonego w obrocie polegał na tym, że oskarżony dwukrotnie umożliwił ustalonej osobie nabycie od innej ustalonej osoby marihuany o łącznej wadze 2 kg po cenie 14 200 zł za kilogram celem dalszej jej dystrybucji, za co otrzymał korzyść majątkową w łącznej kwocie 400 złotych;

II.  Za czyn zarzucony w pkt.I, na podstawie art. 258 § 1 kk, skazuje M. P. na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

III.  Za czyny zarzucone w pkt.II, III, IV i V skazuje M. P., przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 55 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 kk oraz w zw. z art. 91 § 1 kk, na karę roku pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 200 (dwieście) stawek dziennych, ustalając stawkę dzienną na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych;

IV.  Za czyny zarzucone w pkt.VI, VII, VIII skazuje M. P., przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 55 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw.z art. 65 § 1 kk oraz w zw.z art. 91 § 1 kk, na karę 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 200 (dwieście) stawek dziennych, ustalając stawkę dzienną na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych;

V.  Za czyny zarzucone w pkt. IX, X skazuje M. P., przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 56 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw.z art. 91 § 1 kk, na karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 200 (dwieście) stawek dziennych, ustalając stawkę dzienną na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych; na podstawie art. 45 § 1 kk orzeka środek karny przepadku równowartości korzyści majątkowej w kwocie 1 200 (tysiąc dwieście) złotych osiągniętej z popełnienia przestępstwa zarzuconego w pkt.X oraz przepadku równowartości korzyści majątkowej w kwocie 400 (czterysta) złotych osiągniętej z popełnienia przestępstwa zarzuconego w pkt.IX;

VI.  Na podstawie art. 91 § 2 kk orzeczone kary jednostkowe łączy i wymierza M. P. karę łączną 5 (pięciu) lat pozbawienia wolości i karę łączną grzywny w wysokości 400 (czterystu) stawek dziennych, ustalając stawkę dzienną na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych;

VII.  Na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet podlegającej wykonaniu kary łącznej pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 5 stycznia 2014 roku do dnia 19 lutego 2015 roku;

VIII.  Zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa opłatę w kwocie 2 000 (dwa tysiące) złotych oraz kwotę 5 015 (pięć tysięcy piętnaście) złotych 43 (czterdzieści trzy) grosze tytułem zwrotu poniesionych wydatków.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.