Poniedziałek 22 kwietnia 2019 Wydanie nr 4074
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Lublinie z 2015-08-12
Data orzeczenia:
12 sierpnia 2015
Data publikacji:
14 września 2018
Sygnatura:
IV K 314/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Lublinie
Wydział:
IV Wydział Karny
Przewodniczący:
Mirosław Brzozowski
Protokolant:
st. sekr. Sylwia Krupa, st. sekr. Sylwia Zbiciak
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)

Sygn. akt IV K 314/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 sierpnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie w IV Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO Mirosław Brzozowski

Protokolant: st. sekr. Sylwia Krupa, st. sekr. Sylwia Zbiciak

przy udziale Prokuratora: Adam Sacharuk, Paweł Burski, Rafał Piątek, Jacek Lipiński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 21.12.2014 r., 11.02.2015 r., 23.03.2015 r., 27.04.2015 r., 01.06.2015 r., 17.07.2015 r., 30.07.2015 r.

s p r a w y :

1.  K. A. z domu G. – córki A. i S. z domu P. ur. (...) w L.,

2.  B. S. z domu W. - córki J. i M. z domu H. ur. (...) w L.

oskarżonych o to, że:

w okresie od stycznia 2001 roku do 20 grudnia 2005 roku w L., działając wspólnie i w porozumieniu, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, będąc zatrudnione na stanowisku kasjerek w Spółce Akcyjnej (...) z/s w L. przy ul. (...) oraz odpowiedzialne za księgowanie operacji finansowych, przywłaszczyły sobie powierzone im do rozliczenia z Bankiem (...) S.A. IV Oddział w L. pieniądze w kwocie 637.632,16 zł pochodzące z utargu spółki w ten sposób, iż nie odprowadziły ich na rachunek firmy o nr (...),

tj. o przestępstwo z art. 284§2 k.k. w zw. z art. 294§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

K. A. i B. S. w ramach zarzucanego im w akcie oskarżenia czynu uznaje za winne tego, że w okresie od stycznia 2001 r. do dnia 20 grudnia 2005 r. w L., działając wspólnie i w porozumieniu, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, z chęci osiągnięcia korzyści majątkowej, będąc zatrudnione na stanowisku kasjerek w Spółce Akcyjnej (...) z/s w L. przywłaszczyły powierzone im pieniądze w łącznej wysokości 635 267,92 (sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem i 92/100) złotych nie odprowadzając ich na rachunek bankowy pokrzywdzonej spółki, tj. popełnienia czynu wyczerpującego dyspozycję art. 284§2 k.k. w zw. z art. 294§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 294§1 k.k. skazuje je na kary po 2 (dwa) lata pozbawienia wolności.--------------------------------------------

Na podstawie art. 63§1 k.k. na poczet orzeczonych kar pozbawienia wolności zalicza K. A. i B. S. okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 20 grudnia 2005 r. do dnia 21 grudnia 2005 r.------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 46§1 k.k. tytułem obowiązku naprawienia szkody zasądza od K. A. i B. S. solidarnie na rzecz (...) S.A. w L. kwotę 611 267,92 (sześćset jedenaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem i 92/100) złotych.---------------------------------------

Zasądza od K. A. i B. S. na rzecz (...) S.A. w L. po 3 660,00 (trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu wydatków.-------------------------------------------------------

Zasądza od K. A. i B. S. na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty po 300,00 zł oraz obciąża je w części wydatkami postępowania w kwocie po 2 000,00 (dwa tysiące) zł, zaś w pozostałej części zwalnia je od wydatków przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.