Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Lublinie z 2013-11-26
Data orzeczenia:
26 listopada 2013
Data publikacji:
10 sierpnia 2018
Sygnatura:
IV K 54/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Lublinie
Wydział:
IV Wydział Karny
Przewodniczący:
Ewa Górska-Wójcik
Sędziowie:
Jadwiga Chodkiewicz
Zbigniew Sygar
Protokolant:
Justyna Ślipek, Piotr Szustalik
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)

Sygn. akt IV K 54/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 listopada 2013 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie w IV Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Ewa Górska-Wójcik

Ławnicy: J. C., Z. S.

Protokolant: Justyna Ślipek, P. S.

przy udziale Prokuratorów: Edyta Grzesiuk, M. G., A. W.,

po rozpoznaniu na rozprawach w dniach: 29 kwietnia 2013 r., 3 czerwca 2013 r., 24 czerwca 2013 r., 26 sierpnia 2013 r., 26 listopada 2013 r., 16 grudnia 2013 r.

sprawy

P. W. (1) syna M. i E. z d. W., ur. (...), w B.,

M. W. (1) syna E. i E. z d. W., ur. (...), w B.,

oskarżonych o to, że:

w nocy z 8 na 9 listopada 2012r. w T., powiatu (...), województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu, używając niebezpiecznego narzędzia w postaci noża typu scyzoryk, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, dokonali rozboju na osobie R. S., w ten sposób, że używając przemocy fizycznej w postaci bicia rękami i kopania nogami po całym ciele, narażając go przez to na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art. 156 kk lub art. 157 § 1 kk, zabrali w celu przywłaszczenia na jego szkodę pieniądze w kwocie 25 zł, telefon komórkowy marki N. (...), złotą obrączkę oraz 2 paczki papierosów, przy tym łączna wartość skradzionego mienia wynosiła nie mniej niż 325 zł, zaś wskutek pobicia oraz wskutek użycia noża i zadanie nim ugodzeń w udo lewej nogi, R. S. doznał obrażeń ciała w postaci krwiaka okularowego prawostronnego, rany kłutej uda lewego, licznych otarć i podbiegnięcia krwawego głowy oraz tułowia, które to obrażenia skutkowały u wymienionego naruszeniem czynności narządu ciała na okres poniżej dni siedmiu, przy czym P. W. (2) czynu dokonał w ciągu pięciu lat od odbycia kary w rozmiarze dwóch lat i pięciu miesięcy pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne,

tj. o czyn z art. 280 § 2 kk w zb. z art. 158 § 1 kk w zb. z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, zaś w stosunku do P. W. (1) o czyn z art. 280 § 2 kk w zb. z art. 158 § 1 kk w zb. z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk z art. 64 § 1 kk

P. W. (1) i M. W. (1) uznaje za winnych tego, że w nocy z 8 na 9 listopada 2012 r. w T. woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, posługując się nożem użyli przemocy wobec R. S. w ten sposób, że wielokrotnie bili go i kopali narażając go przez to na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art. 156 § 1 kk lub art. 157 § 1 kk i powodując krwiak okularowy prawostronny, ranę szarpaną małżowiny usznej, liczne otarcia i podbiegnięcia krwawe głowy oraz tułowia, a M. W. (2) trzykrotnie ugodził go nożem w nogę powodując dwie rany kłute i ranę ciętą uda lewego, co spowodowało rozstrój zdrowia i naruszenie czynności narządu ciała na czas poniżej siedmiu dni, a następnie ukradli mu pieniądze w kwocie 25 zł, telefon komórkowy wartości 100 zł, złotą obrączkę wartości 200 zł, maszynkę do strzyżenia wartości 35 zł i papierosy wartości 20 zł, przy czym P. W. (2) czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu kary pozbawienia wolności w okresie od 20 kwietnia 2007 r. do 10 lipca 2008 r. za umyślne przestępstwo podobne,

tj. czynu z art. 280 § 2 kk w zb. z art. 158 § 1 kk w zb. z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk wobec M. W. (1), zaś w stosunku do P. W. (1) czynu z art. 280 § 2 kk w zb. z art. 158 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i za to na mocy art. 280 § 2 kk w zw. z art. 11 § 3 kk i art. 33 § 2 kk wymierza M. W. (2) karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności i 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych grzywny ustalając wartość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) zł, zaś P. W. (2) na mocy art. 280 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 33 § 2 kk karę 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) zł.

Na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka solidarnie od oskarżonych P. W. (1) i M. W. (1) na rzecz R. S. kwotę 380 zł (trzysta osiemdziesiąt złotych) tytułem naprawienia szkody.

Na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonych kar pozbawienia wolności zalicza P. W. (2) i M. W. (2) okresy rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 9 listopada 2012 r. do dnia 23 grudnia 2013 r.

Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz kancelarii adwokackich adw. J. H. i adw. T. L. kwoty po 1845 zł (tysiąc osiemset czterdzieści pięć złotych) tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonych wykonaną z urzędu.

Zwalnia oskarżonych od kosztów sądowych i obciąża nimi Skarb Państwa.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.